Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : Tromsø Museum — Universitetsmuseet

MuseumNo : Ts8039 (Katalogtekst)

Artefact : Ski

Form : Fotsetet er skrått avgrenst til sidene|vannrett remhull

Material : bein/tre

County : Nordland

CountyNo : 18

Municipality : Vågan

MunicipalityNo : 1865

CadastralName : Henningsvær

CadastralNo : 5

Period : jernalder

FindCategory : myrfunn

Description : Grovdatering: Jernalder. Funnkategori: Myrfunn. Steds/gårdsnavn: Sauøya. Gnr./brn: 5/2. Kommune: Vågan. Fylke: Nordland. Innsendt av: Leiv Selnes, Vestvågøy Museum. År: 1977. Funnforhold: Funnet ca. 30 m o.h. under opprenskning av en vanndam i myr, dypde ukjent. Den ble funnet i 1963 av Benjamin Benjaminsen, levert 1967 til Vestvågøy Museum og derfra i 1977 til Tromsø Museum. Gjenstand, kort beskrivelse: Ski av tre, bestemt som furu, tuppen er avbrutt og mangler; bakenden skal ifølge Vorren være avbrutt, men ved katalogiseringen synes den å være tilnærmet komplett, kantene er noe defekte, nå 147,5 cm l., 13,8 cm br., 2,6 cm t. Midtpå er et forhøyet parti, ca 30 cm l., 9,4 cm br. I den forreste del av dette er et vannrett remhull. Dette flankeres til sidene for fotsetet av to oppstående "ører". Skien er mørkbrun utenpå, lysbrun inni. Fotsetet er skrått avgrenst til sidene. Undersiden er plan og ikke slitt, hvilket av Vorren tolkes som at skien opprinnelig har vært skinnkledt under. Ifølge finnerne skal det ha vært rester av denne skinnkledning, men de gikk tapt. For nærmere detaljer og tolkning, se Ø. Vorren, Samiske Oldski, 1989, s.18-21. Den er C.14-datert til BC.160-10 cal.

CoordinatePrecision : gard

Photographer : Adnan Icagic

Image of artefact

Creative Commons-lisens Tromsø Museum — Universitetsmuseet/ Tromsø University Museum (fotoarkivet@tmu.uit.no)

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.