Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : Norges arktiske universitetsmuseum

MuseumNo : Ts6373 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : ax

Artefact : Sverd

Form : Enegget

Material : bein/tre

County : Nordland

CountyNo : 18

Municipality : Lurøy

MunicipalityNo : 1834

CadastralName : Kvarøen Ytre

CadastralNo : 49

Period : jernalder/yngre jernalder/merovingertid

AcquisitionDate : 1968

FindCategory : gravfunn

Description : Enegget sverd i 6 deler, ikke komplett m/ trerester. I katalogiseringstidspunktet i 3 deler ( etter konservering) total lengde: ca 58 cm (9 cm, 41 cm, 8 cm bredde: 2,6 cm; 4,2 cm og ca 5 cm.

CoordinatePrecision : gard

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no