Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : Norges arktiske universitetsmuseum

MuseumNo : Ts3480 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : a

Artefact : Sverd

Form : enegget|nærmest som S. Grieg: Merovingisk og norsk fig. 32 (R.498-99), dog muligens med noe kortere tange

Material : jern/kobber/bein/tre/tekstil/lær/ukjent

County : Nordland

CountyNo : 18

Municipality : Bodø

MunicipalityNo : 1804

CadastralName : Rønvik øvre (RØNVIK ØVRE)

CadastralNo : 31

Period : jernalder/yngre jernalder/merovingertid

FindCategory : gravfunn

LocationId : 9231 (Riksantikvaren/ Kulturminnesøk)

Description : Langt, smalt enegget sverd av jern, nærmest som S. Grieg: Merovingisk og norsk fig. 32 (R.498-99), dog muligens med noe kortere tange. Denne er avbrutt ved roten, men den nedre del er til stede med trebelegg som synes å ha vært holdt sammen av metallbånd. Det ses rester av et fordypet spor til et slikt nær tangens rot. Klingen har sterke rester av sliren, som innerst har vært av tre, så et lag lær e.l., ytterst ses her og der fastrustet tøirester. Derimot ser det ikke ut til at sliren har hatt dopsko og beslag av bronse som det kjennes fra svenske funn og fra et funn fra Helgøy i Karlsøy, Troms, Ts. 299 ff. Samlet lengde nå 87,3 cm, klingens bredde ca. 4 cm, med restene av sliren 4,5 cm.

CoordinatePrecision : gard

Photographer : Adnan Icagic

Image of artefact

Creative Commons-lisens Norges arktiske universitetsmuseum/ The Arctic University Museum of Norway (fotoarkivet@tmu.uit.no)

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.