Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : Norges arktiske universitetsmuseum

MuseumNo : Ts3525 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : a

Artefact : Sverd

Form : Vikingesverd type C, fig. 57 - 58|Enegget

Material : jern/kobber/bein/tre/tekstil/lær/never

County : Troms

CountyNo : 19

Municipality : Tromsø

MunicipalityNo : 1902

CadastralName : Tussøy

CadastralNo : 188

Period : jernalder/yngre jernalder/vikingtid

FindCategory : gravfunn

Description : Enegget sverd av jern av Vikingesverd type C, fig. 57 - 58. Knappen er, som vanlig ved disse sverd, svær og tung, men forholdsvis lavere enn vanlig. Det kan nå ikke avgjøres om underhjaltet har vært rygget. Klingen er bred og tung, det hefter ved rester av sliren, som synes å ha bestått av tre lag: innerst tøi (?), derpå lær og ytterst tynt trebelegg. Til kavlen hefter rester av tre. Samlet lengde ca. 89 cm. Lengde av underhjaltet 10,3 cm. Knappens lengde 10,1 cm.

CoordinatePrecision : gard

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no