Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : Norges arktiske universitetsmuseum

MuseumNo : Ts3639 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : a

Artefact : Sverd

Form : Tangen er lett bøiet|Enegget|som G. Gjessing: Meroveringertid pl. XVI b

County : Troms

CountyNo : 19

Municipality : Tromsø

MunicipalityNo : 1902

CadastralName : Tussøy

CadastralNo : 188

Period : vikingtid

FindCategory : gravfunn

Description : Enegget sverd uten hjalter som G. Gjessing: Meroveringertid pl. XVI b, men uten den innsmidde rand langs ryggen, og med mere markert avsats mellem klinge og tange på eggsiden. På tangen ses spor etter omvikling visstnokk med strå (bast e. l.), og på klingen ses fine trerester, antakelig av sliren. Sterkt forrustet, men komplett tilstede. Tangen er lett bøiet. Lengde 82,4 cm.

CoordinatePrecision : gard

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no