Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : Norges arktiske universitetsmuseum

MuseumNo : Ts4572 (Katalogtekst)

Artefact : klinge/sverd

Form : enegget

Material : jern/kobber/bein/tre

County : Ukjent fylke

CountyNo : 99

Municipality : Ukjent Kommune

CadastralName : Ukjent gård

Period : jernalder

FindCategory : ubestemt funnkategori

Description : Klingen av et enegget jernsverd med fastrustede rester av treslire. 36,9 cm langt. Jernalder.