Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : Universitetsmuseet i Bergen

MuseumNo : B8197 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : a

Artefact : sverd/stykker

Form : enegget|uten hjalter, R. 498

County : Hordaland

CountyNo : 12

Municipality : Etne

MunicipalityNo : 1211

CadastralName : Gjerde

CadastralNo : 9

FindCategory : gravfunn

Description : Stort og vektig enegget sverd uten hjalter, R. 498. Komplett tilstede i to stykker. Lengde 58,5 og 32,8 cm. Rester av tre sitter fast i jernrusten på klinge og kavle

CoordinatePrecision : gard

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no