Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : Universitetsmuseet i Bergen

MuseumNo : B10532 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : a

Artefact : sverd/stykker

Form : Enegget

Material : jern

County : Møre og Romsdal

CountyNo : 15

Municipality : Sande

MunicipalityNo : 1514

CadastralName : Sandanger

CadastralNo : 8

PropertyNo : 5

FindCategory : gravfunn

LocationId : 147378 (Riksantikvaren/ Kulturminnesøk)

Description : Enegget sverd av jern, sterkt forrustet og i tre stykker. De to hører sammen og danner øvre halvdel av bladet med ansats til tangen, de måler tilsammen 34,3 cm. Det tredje stykket er 23,3 cm langt, det har bevart hele odden i den ene enden, den andre enden passer ikke med den øvre del av bladet, men det er øyensynlig bare et ganske kort fragment som mangler. Bladets største bredde er 4,9 cm. På den ene siden sees i rusten spor av treverk, mulig etter sliren

CoordinatePrecision : gard

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no