Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : Universitetsmuseet i Bergen

MuseumNo : B10898 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : a

Artefact : sverd/stykker

Form : begge hjaltene er jamnt buet i hele sin lengde, fullstendig som l.c. fig. 110|Petersen: Vikingesverd, type Q|Enegget

Material : jern

County : Hordaland

CountyNo : 12

Municipality : Etne

MunicipalityNo : 1211

CadastralName : Håland Indre

CadastralNo : 53

Period : vikingtid

FindCategory : gravfunn

Description : Enegget sverd av jern, Petersen: Vikingesverd, type Q, ufullstendig tilstede i mange stykker. Hjalter og kavl fullstendig tilstede i tre stykker. Har aldri hatt knapp, begge hjaltene er jamnt buet i hele sin lengde, fullstendig som l.c. fig. 110. Brukket like nedenfor nedre hjalt, et lite og større stykke av bladet hører til her sammen med hjalter, samlet lengde 26,5 cm. Av bladet foreligger ellers 4 større stykker og noen små biter. To passer sammen, 15,2 og 10,5 cm lange, resten kan ikke settes sammen. I rusten synes å være bevart rester av treslire. Sverdet er fullstendig gjennomrustet, og flere småstein er sintret fast

CoordinatePrecision : gard

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no