Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : Universitetsmuseet i Bergen

MuseumNo : B11059 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : I_b

Artefact : sverd

Form : som Gjessing: Merovingertid pl. XV a, med uvanlig langt og spisst oddparti|Stutt, enegget

Material : jern

County : Hordaland

CountyNo : 12

Municipality : Etne

MunicipalityNo : 1211

CadastralName : Støle

CadastralNo : 35

Period : jernalder

Description : Stutt, enegget, sverd av jern som Gjessing: Merovingertid pl. XV a, med uvanlig langt og spisst oddparti. Avsmalningen strekker seg over 2/3 av lengden på bladet. Overgangen er markert med en liten knekk på rygglinjen, avsmalningen er ellers en lang, slak runding på egglinjen. Ryggen er tjukk. Overgangen mellom tange og blad er så vidt en kan se, skrånende avsatser, like store på begge sider. Det meste av tangen og ytterste odden mangler. I rusten er trerester på langs, tydelig nok av treslire, med 2-2 1/2 mm tjukt gods. Nå 38,6 cm langt, av det er stubben av tangen 2,3. Bladet 3,5 cm breitt

CoordinatePrecision : gard

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no