Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : Universitetsmuseet i Bergen

MuseumNo : B11120 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : a

Artefact : sverd

Form : Nedrehjaltet er som på fig. 57, men svakt kvelvet, uten rygging men i stedet med en tynn vulst langs midtlinjen på begge sider|Overhjaltet er som på fig. 58, men bare med den nedre linjedekorasjon på den ene siden|som Petersen: Vikingesverd type C

Material : jern

County : Møre og Romsdal

CountyNo : 15

Municipality : Haram

MunicipalityNo : 1534

CadastralName : Longva

CadastralNo : 8

FindCategory : gravfunn

Description : Sverd av jern som Petersen: Vikingesverd type C. Overhjaltet er som på fig. 58, men bare med den nedre linjedekorasjon på den ene siden; dette foreligger løst med en stump av tangen som ikke passer direkte til resten av tangen. Nedrehjaltet er som på fig. 57, men svakt kvelvet, uten rygging men i stedet med en tynn vulst langs midtlinjen på begge sider; nedrehjaltet har gått opp i sveisen og i den andre enden sitter fastrustet en stor stein. Bladet er enegget; små rester av sliren sitter fast i rusten; oddstykket foreligger løst, men aller ytterste odd mangler. Overhjatet er 8,9 cm breitt, 6 cm høgt. Underhjaltet 11 cm "breitt". Bladet er nå sammenlagt 65,5 cm langt, 6 cm breitt. Hovedfragmentet er fra oddbrotet til tangebrotet 72,5 cm langt

CoordinatePrecision : gard

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no