Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : Universitetsmuseet i Bergen

MuseumNo : B4511 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : e

Artefact : spann

Material : bronse/tre

County : Sogn og Fjordane

CountyNo : 14

Municipality : Vik

MunicipalityNo : 1417

CadastralName : Hopperstad (Råheim)

CadastralNo : 39

Period : yngre jernalder/vikingtid

AcquisitionDate : 1887

FindCategory : gravfunn

LocationId : 120307 (Riksantikvaren/ Kulturminnesøk)

Description : Træspand (afbild. Fig. 21 a), sammensat af Staver, vistnok af Barlind. Høiden 0,183. Siderne ere stærkt skraanende, idet Mundingens indvendige Tværmaal er 0,18, medens Bundens kun er 0,105. Et tyndt Broncebaand er bøiet over Randen. Siderne ere udvendig afdelte ved to rundtløbende Dobbeltlinier, der ere indridsede paa Frihaand. Afstanden mellem disse Inddelingsbaand er 0,05. Samme Afstand fra det øverste til Randen og fra det nederste til Bunden. Disse Flader har været helt dækkede med rigt graverede Bronceplader, og sansynligvis har Rummet mellem Dobbeltlinierne givet Plads for ophøiede (men nu tabte) Gjorder. Spandet har to Ører (afbild. Fig. 21 b) for Hadden. Disse Ører har Form af smaa Ringe, der danner Topstykket paa kraftige, triangelformede Beslag. Disse ere ved Nagler fæstede til Karret og fortsætter sig som halvrundt hvælvede Baand lige ned til Bunden. Naglehovederne ere store og halvrunde. Beslagene ere ogsaa prydede med indgraverede Ornamenter og fortinnede, medens de brede Baand rundt Karret har havt Guldfarve. Hadden bestaar af tre Dele: et fladt Midtparti, der paa Oversiden er fortinnet med indridsede Firkanter paa tværstribet Grund mellem parallele Dobbeltlinier og to tynde, firsidede Endestykker, der ved en nagleformet Tap ere forbundne med Ørene (Fig. 21 c). Bunden er dreiet af et Stykke og fæstet i en Fals i Stavernes nedre Kant. Karret selv har ladet sig sætte sammen og er helt, men af de guldfarvede Dækbaand mangler det meste. Ornamenterne (afbild. Fig. 21 d og e) paa disse Dækbaand maa vistnok være af irsk Mønster. Lignende Spand med forsirede brede Dækbaand eller Plader af Bronce ere ogsaa velkjendte i Irland og netop fra den omhandlede Tid (cfr. Collect. antiqva. III Pag. 40 og 41), medens Formen hidtil ikke er paatruffet i Museets yngre Jernalders Fund. I Månadsbl. 1878 Pag. 678 omtales derimod "en Ambær helt och hållet belagt med en bronsskålla med drifna ornament", f. paa Bjørkø. Blandt de til Fundet hørende mange Brudstykker forekammer Rester af to Træspand med Jernbeslag og Hadde af Jern

CoordinatePrecision : gard

Photographer : Svein Skare

Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.