Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : Universitetsmuseet i Bergen

MuseumNo : B1188 (Katalogtekst)

Artefact : Sværd

Form : Grebtange er forsætligen bøiet sammen|med Ører|lig den S. 136 nævnte 2519 fra Ly paa Jæderen og den i Aarsb. 1868, Fig. 20 afb.|enegget

Material : jern

County : Sogn og Fjordane

CountyNo : 14

Municipality : Gloppen

MunicipalityNo : 1445

CadastralName : Hollvik

CadastralNo : 74

Description : en Sigd| af en eller flere Spydspidse| Øx| En treegget og to alm Pilespidse| to Bidselmundbid| en Fil| to Paalstave| et enegget Sværd (Fotnote: Dette Sværd og ovennævnte fra Jæderen ere i Forbindelse med de foran opregnede keltiske Smykker, Møklebustbollen og enkelte andre Gjenstande de eneste direkte Bevis, som Vestkystens Vikingegravfund giver om den daværende Befolknings Forbindelser med den øvrige Verden. Af "Vikingebyttet" indeholder Gravene mærkeligt nok kun smaa og sjeldne Rester.) med to dybe Furer langs den buede Ryg, Klingen er 16 Tom. lang og lig den S. 136 nævnte 2519 fra Ly paa Jæderen og den i Aarsb. 1868, Fig. 20 afb. men har havt et ret, 4 Tom. langt og riflet Indrehjalt og en stor, spids og riflet Knap, der paa Undersiden har to Jernnagler, hvormed den sandsynligvis har været fæstet til et nu tabt Yderhjalt, thi begge Hjalt ere tydeligvis afrevne, forinden Sværdet blev nedlagt, idet Spidsen paa den 6 Tom. lange Grebtange er forsætligen bøiet sammen| af en Jernkjedel med Ører| en Skjoldbule| en 18 Tom. lang Spydspids| Brudstykker af en Sax| en 12 1/2 Tom. lang Jerngaffel| et Bor

CoordinatePrecision : gard

Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.