Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : NTNU Vitenskapsmuseet

MuseumNo : T13471 (Katalogtekst)

Artefact : Ukjent

Form : kløftet redskap

Variant : stopper til vevbom?

Material : hvalbein/bein

County : Nordland

CountyNo : 18

Municipality : Sømna

MunicipalityNo : 1812

CadastralName : Sømhovd

CadastralNo : 47

Period : yngre jernalder

Description : Kløftet, kileformet redskap av hvalben, avrundet ved den ene, massive ende, med en eiendommelig ornamenteret fremside, se avbildn. fig. 32. Fuglefiguren har som det sees, almindelig dyrehode med åpent gap. Ut av dette går et gjennem halsen flettet, krummet bånd, (Dette bånd minner påfallende om den "tømm", som går ut av munnen på det dyr, som sees på reversen av de Birkamynter, som av Sune Lindqvist i Fornv. 1926, s. 317 ff. henføres til gruppe 2.)som ender i en volutt. Baksiden er rett tiljevnet; her sees også en punktcirkel, og en lign. finnes på den ene kantflate. En gjennemboring av den undre kant ved den avrundede ende viser at stykket har været bestemt til at henge. Slitmerker sees navnlig på fremsidens midtfelt langs de indre kanter av begge arme. Dyrets stilling tyder på at den avrundede ende under bruken har vendt ned. Stykket synes at ha været benyttet som en kile. Man kunde gjette på at det er et redskap som har hørt til en opstandervev, og at det har været brukt som stopper til vevbommen (?E. Støren). Lengde 22,1 cm., br. 6,4 cm., tykkelse 2,7 cm. F. på gården Sømhovd, Vik s. og pgd., Nordl., (matr.nr. 1812000470000) ved gravning av kjeller, i en dybde av ca. 1,75 m. Der har på dette sted været en gravhaug, men stykket lå ganske isoleret, i sand, og noget annet fund blev ikke gjort. På fremsiden, på den øvre del av dyrefiguren, sees dog en større rustflekk. Fundet må henføres til yngre jernalder. Se også T15203.

CoordinatePrecision : Gard

Photographer : Ole Bjørn Pedersen

Image of artefact

Creative Commons-lisens NTNU Vitenskapsmuseet/ NTNU Museum of Natural History and Archaeology (postmottak@museum.ntnu.no)

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.