Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : NTNU Vitenskapsmuseet

MuseumNo : T16136 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : c

Artefact : Perle

Material : glass

County : Trøndelag

Municipality : Stjørdal

CadastralName : Værnes østre/Værnes

CadastralNo : 107/108

Period : vikingtid

FindCategory : gravfunn

Description : Utskilt ved magasinrevisjon. Opprinnelig beskrivelse: 17 perler av glass og 1 av rav. Herav er 1, av sort glass uten påsmeltet dekor, særlig stor, 4 cm bred, 2 cm høy. Den har rundt kanten en eiendommelig dekor fremkommen ved tverrgående rekker av tre elliptiske fordypninger i hver, et ornament som minner om ringkjeden. Perlen er åpenbart meget slitt og derfor antagelig gammel ved nedleggingen i graven. Således er begge hull ved slit av snoren trukket op mot kanten, så åpningen på begge sider er nesten pæreformet. Det skyldes sikkert også slit at derpå begge sider nu bare sees svake spor av fordypninger, som i likhet med dem rundt kanten også har vært anbragt her. Disse er ikke lenger parallelle, men slitt betydelig ned mot den del av kanten som efter slitet i hullenes åpning viser sig å ha vendt opp. Derefter kommer 2 adskillig mindre perler, men dog større enn de øvrige, av sortaktig glass med dekor av hvite ringer om et blått felt. Av resten er 8 med forskjellig dekor, 4 av grønt og gullig glass uten dekor, 1 liten perle av rav og 2 "lerperler"

CoordinatePrecision : Navnegard

Photographer : Ole Bjørn Pedersen

Image of artefact

Creative Commons-lisens NTNU Vitenskapsmuseet/ NTNU Museum of Natural History and Archaeology (postmottak@museum.ntnu.no)

Slå opp på Norgeskart


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.