Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : NTNU Vitenskapsmuseet

MuseumNo : T16136 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : a

Artefact : Spenne

Form : oval dobbelt skålspenne

Material : bronse

County : Trøndelag

Municipality : Stjørdal

CadastralName : Værnes østre/Værnes

CadastralNo : 107/108

Period : vikingtid

FindCategory : gravfunn

Description : Utskilt ved magasinrevisjon. Opprinnelig beskrivelse: 2 ovale skålspenner av bronse av typen R. 657, cfr.Jan Petersen:Vikingetidens Smykker, s. 44 ff. Det er meget gode og typiske eksemplarer med utpregede fuglefigurer i dekoren, uten degenerasjon. Knoppene og den tvunne sølvtråd mangler dog. Likeledes er underplatens krave defekt; den sees å ha vært dekorert med en rad av innstemplede, fordypede trekanter, hvori tre knopper. Dobbelt nålefeste. Dele av nålene av jern med rester av fastrustet tøy foreligger. Under den ene spenne var bevart rester av tøy i flere lag

CoordinatePrecision : Navnegard

Photographer : Ole Bjørn Pedersen

Image of artefact

Creative Commons-lisens NTNU Vitenskapsmuseet/ NTNU Museum of Natural History and Archaeology (postmottak@museum.ntnu.no)

Slå opp på Norgeskart


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.