Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : NTNU Vitenskapsmuseet

MuseumNo : T13050 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : a

Artefact : Sverd

Form : r. 498|enegget

Material : jern

County : Møre og Romsdal

CountyNo : 15

Municipality : Rauma

MunicipalityNo : 1539

CadastralName : Nes

CadastralNo : 27

Period : yngre jernalder

FindCategory : gravfunn

Description : Et ved forrustning sterkt medtatt enegget sverd av jern av typen R. 498. Til klingen hefter rester av skjeden. Nu 63 cm. l. Funnet på Nesstranda under Nes, Grytten s. og pgd., Romsd., (matr.nr. 1539000270000) under det samme veianlegg langs Isfjordens sydside, innenfor "Rauma Mølle", hvorved der tidligere er gjort tre gravfund dels fra y. folkevandr. og dels fra vikingetiden (T 12962, T 12998-9). Alle disse tre gravfund er kommen for dagen like i nærheten av hverandre, og det må her dreie sig om en samlet gravplass. Påfallende er den ubetydelige høide over sjøen og den ringe avstand fra denne. Efter opgivende blev det nye fund gjort ca. 10 m fra sjøen og kun ca. 4 m. høiere enn denne. Dette stemmer med konservators egne notater fra et besøk på stedet 1924. Sverdet lå omtrent 0.8 m. under jordflaten, og over denne var lagt en hel del hodestore sten; selve graven var anbragt tett inn til en ca. 12 kubikkmeter stor stenblokk. Nogen haug såes ikke, og likesom ved de fg. fund må det også her dreie sig om en grav under flat mark. Graven er en skjelettgrav fra y. folkevandr. eller eldre vikingetid.

CoordinatePrecision : Gard

Photographer : Ole Bjørn Pedersen

Image of artefact

Creative Commons-lisens NTNU Vitenskapsmuseet/ NTNU Museum of Natural History and Archaeology (post@vm.ntnu.no)

Slå opp på Norgeskart

Søk i www.seeiendom.no


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.