Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : NTNU Vitenskapsmuseet

MuseumNo : T16054 (Katalogtekst)

MuseumSubNo : a

Artefact : Sverd

Form : tveegget

Material : jern

County : Trøndelag

Municipality : Steinkjer

CadastralName : Hegge Østre

CadastralNo : 226

Period : vikingtid

FindCategory : gravfunn

Description : Utskilt ved magasinrevisjon. Opprinnelig beskrivelse: . Tveegget sverd av jern, sterkt medtatt av rust. Nedrehjaltet er rett og 12,5 cm langt, cfr. Jan Petersens type M, fig. 99. Øvrehjalt og knapp (fig. 4), som med et litet stykke av grepet foreligger særskilt, er imidlertid av Petersens type L, cfr. fig. 94, med oppsvunget hjalt, tretunget knapp og den vanlige dekor av ornerte sølvbeslag. Klingens lengde 74,5 cm.

CoordinatePrecision : Gard

Photographer : Åge Hojem

Image of artefact

Creative Commons-lisens NTNU Vitenskapsmuseet/ NTNU Museum of Natural History and Archaeology (postmottak@museum.ntnu.no)

Slå opp på Norgeskart


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.