Universitetsmuseene Gjenstander / Artefacts


Museum : NTNU Vitenskapsmuseet

MuseumNo : T24399 (Katalogtekst)

Artefact : Sverd

Form : enegget

Variant : Petersen type h

Material : jern

County : Ukjent fylke

CountyNo : 99

Municipality : Ukjent Kommune

CadastralName : Ukjent gård

Period : yngre jernalder/vikingtid

Description : Enegget sverd av jern, Petersens type H, bestående av 2 fragmenter. Det ene består av klinge, nedre hjalt og størstedel av tangen, det er reparert med en påfestet metallplate på klingen og på tangen. Det andre fragmentet består av en liten rest av tangen, øvre hjalt og knapp. Rester av tre på klingen. Samlet l. 89,3 cm, l. klinge 71,5 cm, st.b. klinge 5,4 cm, st.b. nedre hjalt 9,2 cm, st.h. nedre hjalt 2,2 cm, st.t. nedre hjalt 3,2 cm, st.b. øvre hjalt 7 cm, samlet h. øvre hjalt 5 cm, st.t. øvre hjalt 2,8 cm,vekt 1110 gram.