Universitetsmuseene Etnografi / Ethnografica


Museum : Tromsø Museum, UiT

Collection : SAM

MuseumNo : L369

Artefact : Håndkvernstein

Description : Håndkvern stein : , den øvre del av en kvern. Den er sirkelrund m/ diameter = 43-44 cm : . Et stort hull i midten m/diameter = 8,5 cm : . Et lite hull 3 cm fra kanten målt på undersida som er slipt slett mot det store hull i midten, Innsenket på tvers av dette et avlangt tre : stykke hvorpå der igjen er felt inn et jern : stykke med rundt hull som faller i sentrum for hele steinen.

Photographer : (c) Tromsø Museum – Universitetsmuseet

Image of artefact
Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Tromsø Museum — Universitetsmuseet/ Tromsø University Museum (fotoarkivet@tmu.uit.no)


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.