Universitetsmuseene Etnografi / Ethnografica


Museum : Norges arktiske universitetsmuseum, UiT

Collection : SAM

MuseumNo : L1320

Artefact : Kniv

Description : Kniv : av jern : , brukket i to deler. Bladet har rett egglinje og rygglinje, som begge går jevnt over i den butte odd. Ved overgangen mellom blad og tangen er det på eggsiden en skrå avsats, mens rygglinjen fortsetter jevnt. Tangen er bladformet, og øker i bredde mot enden, som er avbrukket. Nærmest bladet er det 3 hull på rad i tangen, så et mellomrom, og så halvdelen av et hull ved bruddet. De to deler passer sammen, bruddet finnes ved det tredje hull, regnet fra bladet. Total lengde 16,7 cm : , derav den ene del 12,9 cm, den andre 4 cm : . Bladets lengde 9 cm : , største bredde 1,7 cm : . Den bevarte del av tangen er 7,5 cm lang : , minste bredde, ved overgang til bladet, 1,3 cm : , største bredde 1,8 cm : , største tykkelse 0,9 cm : . Merket nr. 9 på planen. Funnet på tuft 5 på : , undersøkt sommeren 1965 ved Jens Storm Munch. Se ellers innberetning med fotos og planer.

Photographer : (c) Tromsø Museum – Universitetsmuseet

Image of artefact
Image of artefact
Image of artefact
Image of artefact
Image of artefact
Image of artefact
Image of artefact
Image of artefact
Image of artefact
Image of artefact
Image of artefact
Image of artefact
Image of artefact
Image of artefact
Image of artefact
Image of artefact
Image of artefact
Image of artefact
Image of artefact
Image of artefact
Image of artefact
Image of artefact
Image of artefact
Image of artefact
Image of artefact
Image of artefact
Image of artefact
Image of artefact
Image of artefact
Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Norges arktiske universitetsmuseum / The Arctic University Museum of Norway (fotoarkivet@tmu.uit.no)


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.