Universitetsmuseene Etnografi / Ethnografica


Museum : Tromsø Museum, UiT

Collection : SAM

MuseumNo : L1324

Artefact : pren

Description : pren : av horn : , tildannet av en horntakke som er tilspisset i ene enden mens den andre enden har beholdt en del av en utstikkende takk, slik at det blir et slags håndtak. Lengde 17,2 cm : , bredde over håndtaket 6,7 cm : . Ikke innmålt.Funnet på : , ved undersøkelsen av en avfallshaug ved tuft 3, sommeren 1966.

Photographer : (c) Tromsø Museum – Universitetsmuseet

Image of artefact
Image of artefact
Image of artefact
Image of artefact
Image of artefact
Image of artefact
Image of artefact
Image of artefact
Image of artefact
Image of artefact
Image of artefact
Image of artefact
Image of artefact
Image of artefact
Image of artefact
Image of artefact
Image of artefact
Image of artefact
Image of artefact
Image of artefact
Image of artefact
Image of artefact
Image of artefact
Image of artefact
Image of artefact
Image of artefact
Image of artefact
Image of artefact
Image of artefact
Image of artefact
Image of artefact
Image of artefact
Image of artefact
Image of artefact
Image of artefact
Image of artefact
Image of artefact
Image of artefact
Image of artefact
Image of artefact
Image of artefact
Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Tromsø Museum — Universitetsmuseet/ Tromsø University Museum (fotoarkivet@tmu.uit.no)


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.