Universitetsmuseene Etnografi / Ethnografica


Museum : Norges arktiske universitetsmuseum, UiT

Collection : SAM

MuseumNo : L1345

Artefact : Kniv skje og gaffel

Description : Kniv, skje og gaffel : i ett stykke av reinhorn : . Største bredde: 9 cm : , største lengde 20,5 cm : . Skaftet har to huller, et stort i den ene enden, og et mindre 5,5 cm derfra, omtrent midt på skaftet. I skjeen er risset inn en rein. Gaffelen er laget som en fortsettelse av skjeen ut til siden og har tre tinner. Skaftet er formet som kniv. "Anne Maria Nutti, dtr. av Per Pilto, hadde gamme på eiendommen Forhåpningen omkring århundreskiftet, der hvor far til Henry Rudi bodde. Nåværende eier av tomta er Paul Kilvær, Forhåpningen 8. Her ble funnet en "skje" av usedvanlig utforming, 1 m nede i rødjord, på toppen av den haugen der huset sto, i oktober 1961. Gammen skal ha stått på det stedet der skjeen ble funnet. En bekk som kom fra myrene ved Myreng rant forbi i nærheten." Meddelt av Erling Posti.

Photographer : (c) Tromsø Museum – Universitetsmuseet

Image of artefact
Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Norges arktiske universitetsmuseum / The Arctic University Museum of Norway (fotoarkivet@tmu.uit.no)


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.