Universitetsmuseene Etnografi / Ethnografica


Museum : Tromsø Museum, UiT

Collection : SAM

MuseumNo : L102

Artefact : øse

Description : øse : av tre : med jevnbredt, noe oppsvinget skaft. Nær skaftenden er et tresidig hull, både på over- og undersiden omrammet av to innskårne trekanter. Lengde 24 cm : . (Hadde nr. 219, som ikke kan ses oppført i Qvigstads katalog. Ukjent sted

Photographer : (c) Tromsø Museum – Universitetsmuseet

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Tromsø Museum — Universitetsmuseet/ Tromsø University Museum (fotoarkivet@tmu.uit.no)


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.