Universitetsmuseene Etnografi / Ethnografica


Museum : Norges arktiske universitetsmuseum, UiT

Collection : ETN

MuseumNo : E28

Artefact : Jakutisk kniv

Description : Jakutisk kniv : med slir. Selve kniven er helt som de to ovenfornevnte E 25-26. Sliren som er av tre : er imidlertid kledd med fløiel : og har sølv : beslag av en annen art. Langs slirens egglinje går et 6 mm. bredt sølvbånd på hver side med en ring formet hempe øverst. Sliren holdes sammen av 10 liknende sølvbånd som løper rundt sliren. Sølvbåndene er dekorert med liggende romber og cirkler: Knivens lengde 24,3 cm : ., slirens lengde 19,2 cm : . Har vært utstilt sammen med knivene E 25-26 med etiketten: "Jakutter. Knive fra Lena Distriktet Sibirien". Slirtypen har sin interesse ved at den kommer meget nær visse germanske slir typer som er utbredt over store områder av det europeiske kontinent og som sannsynligvis går tilbake på asiatiske forbilleder, se G. Gjessing: Studier i norsk merovingertid s.

Photographer : (c) Tromsø Museum – Universitetsmuseet

Image of artefact
Image of artefact
Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Norges arktiske universitetsmuseum / The Arctic University Museum of Norway (fotoarkivet@tmu.uit.no)


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.