Universitetsmuseene Etnografi / Ethnografica


Museum : Tromsø Museum, UiT

Collection : ETN

MuseumNo : E160

Artefact : ÿÿÿ

Description : messing : ) (med Garuda som en halvt fugl, halvt mann og er Vishnus kjøretøy) avsnittet i parantes er feil. - er en oppsats brukt i private hjem eller templer for å sette statuetter av Siva eller andre guder fra Siva-slekten på. På toppen sees hodet av Yali, den mytologiske løve, og på de to sider makara pakshi, de mytologiske fugler. Rett over fuglene er (yalis, Durgas kjøretøy) hjorten og oksen, guden Sivas attributer. I de fire nedre hjørner fins yalis, durgas kjøretøy. Denne prabhavali er omtr. 100 år gammel fra : . Gjenstanden satt sammen av 5 stykker. Nederst en firkantet "ark" (a) på fire føtter formet hver som to løvefigurer med et hode. Rundt "arken"s øverste firkantede flate påsatt en høy rygg i form av en rikt forsiret bue med figurer som beskrevet ovenfor (b). Inne i buen plass for Siva-figur som der er feste for i et tapp-hull i ryggens nedre kant. Festet til "arken" med to kraftige firkantede tapper som stikkes ned i huller i "arken". Resten - tre stykker - (c-d og e) danner karm rundt resten av "arkens" øvre (del) plate. Mål fra ytterkant til ytterkant av de løveformede føtter = 24,6 x 24,6 cm : . Total høyde = 53,6 cm : . Ryggens totale høyde = 44,5 cm : . Største bredde = 29,6 cm : . Sidestykkene av karmen er 18,2 cm. (c) : og 18 cm. (d.) : lang. Frontstykket (e) av karmen er 21,4 cm : . : .

Photographer : (c) Tromsø Museum – Universitetsmuseet

Image of artefact
Image of artefact
Image of artefact
Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Tromsø Museum — Universitetsmuseet/ Tromsø University Museum (fotoarkivet@tmu.uit.no)


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.