Universitetsmuseene Etnografi / Ethnografica


Museum : Tromsø Museum, UiT

Collection : ETN

MuseumNo : E84

Artefact : Forstykke

Description : Forstykke : til harpun av hvalrosstann : . Sterkt forvitret. Det kan således ikke sikkert avgjøres hvordan basis har vært utformet. Den synes å ha vært tverrt avskåret med hull for en tapp. 2,9 cm. fra basis er et enkelt hull til fastbinding av skaftet. Lengde 19,3 cm. : b. Stor bladformet pilespiss : av bein : med en rygget og en flat side, nærmest Richter l. c. fig 54: 1, men med noe mere svungne egglinjer og noe skarpere overgang til tangen som har "skrugjenger". Odden er avrundet. Lengde 18,9 cm : ., største bredde 2 cm : . c. Lang pilespiss : av bein : , med spalte for innsetting av blad, avb. Richter l. c. fig. 54: 16. Lengde 27,9 cm : . Temmelig sterkt forvitret. d. Mindre pilespiss : av bein : ,av samme hovedform, avb. Richter l. c. fig. 54: 17. Forvitret. Lengde 8,9 cm : . e. Ispigg : av bein : . avb. Richter l. c. fig. 49: 1. Undersiden er flat, oversiden sterkt hvelvet. Håndtaket har fullt av små, uregelmessige hakk. Nær skaftenden er en fremskytende, tversgående rygg. Lengdesnittet noe buet. Lengde 15,6 cm : ., største bredde 2,1 cm : . f. Sugerør : av hvalbein (narhval) : narhvaltann : . Den ene enden er utformet som en liten vulst, 2,5 cm. fra den andre enden er en ringformet vulst. Noe skadet og nå litt bøid. Lengde 20,9 cm : . g. Stykke av narhvaltann : kappet av i begge ender ved boring og med et langsgående hull gjennom hele stykket. Lengde 7 cm : . Disse sakene var bundet sammen som stammende fra en lokalitet, men uten etikett. I Richters arbeid nevnes c og d som stammende fra samme ruin harpunspissen. E. 83 a. (l. c. s. 83). Harpunforstykket E. 83 b. sies å være funnet i Claveringfjord. Derimot nevner Richter et 19,5 cm. langt harpun forstykke som såvidt ses må være E. 84 a som skal være funnet på Gausshalvøya i Franz Josephsfjord (l. c. s. 84). Enten må i tilfelle Richters lokalitetsangivelse være gal, eller også må han ha plassert stykket galt da han hadde funnene til utlån ved Etnografisk Museum, Oslo i 1931.

Photographer : (c) Tromsø Museum – Universitetsmuseet

Image of artefact
Image of artefact
Image of artefact
Image of artefact
Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Tromsø Museum — Universitetsmuseet/ Tromsø University Museum (fotoarkivet@tmu.uit.no)


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.