Universitetsmuseene Etnografi / Ethnografica


Museum : Tromsø Museum, UiT

Collection : ETN

MuseumNo : E423

Artefact : Leke-komse

Description : Leke-komse. : Liten komse av mørkebrunt renskinn : , spennt runt en komseramme av plast : . Kantene pyntet med grönt, gult og rött pyntebånd samt vitt renskinn. I komsen ligger en dukke av ihoprullet tøy på en bädd av blått og grönt bomullstøy : . Bäre-snor av senetråd : . Lengde: ca 9 cm : Bredde: ca 4,5 cm : Høyde på det høyeste: 7,5 cm :

Photographer : (c) Tromsø Museum – Universitetsmuseet

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Tromsø Museum — Universitetsmuseet/ Tromsø University Museum (fotoarkivet@tmu.uit.no)


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.