Universitetsmuseene Etnografi / Ethnografica


Museum : Tromsø Museum, UiT

Collection : ETN

MuseumNo : E52

Artefact : Jordfunne saker

Description : Jordfunne saker : fra : . a. Harpunspiss av bein : med jernblad : av formen Søren Richter: A Contribution to the Archaeology of North. East. Greenland, Oslo 1934 fig 46: 8, men forholdsvis noe kraftigere. Lengde 8,8 cm : . b. Litet firsidig skifer : bryne. Lengde 7,2 cm : . c. Liten halvmåneformet leketøislampe av kleberstein : av formen l. c. fig. 71: 1. Lengde 6,8 cm : ., største bredde 4 cm : . d. Fragment av en liten leketøifigur av tre : , øiensynlig kroppen av en fugl, sml. l. c. fig. 85, avbrutt ved halsens begynnelse. Lengde 5,1 cm : . Fantes i to esker med etikettene: Nordøst. Grønland 1899, og må være de samme som er Det har ikke vært mulig å bringe på det rene hvor på Nord Øst-Grønland sakene er funnet, da det var flere Tromsø skuter der det år, og det ikke har latt sig gjøre å skaffe rede på hvilken båt Hans Johansen var med.

Photographer : (c) Tromsø Museum – Universitetsmuseet

Image of artefact
Image of artefact
Image of artefact
Image of artefact
Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Tromsø Museum — Universitetsmuseet/ Tromsø University Museum (fotoarkivet@tmu.uit.no)


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.