Universitetsmuseene Etnografi / Ethnografica


Museum : Tromsø Museum, UiT

Collection : SAM

MuseumNo : L205

Artefact : Nålehus

Description : Nålehus : av bein : med cirkelrundt tverrsnitt, dekorert vesentlig med geometrisk ornamentikk, romber, skraverte trekanter og siksaklinjer. Ei rekke trekanter framstiller telt. Dessuten har det to firbladete blomster. Rundt midtpartiet er risset inn: L P 1910. "Nåleputa er av skinn : og sydd med senetråd : I nederenden henger en enkel bein : ring. Nålehuset henger i ei tvunnet, dobbelt skinnreim. Samlet lengde ca. 27 cm : . derav sjølve nålehuset ca. 8,1 cm : . Se u L. 202.

Photographer : (c) Tromsø Museum – Universitetsmuseet

Image of artefact
Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Tromsø Museum — Universitetsmuseet/ Tromsø University Museum (fotoarkivet@tmu.uit.no)


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.