Katalogtekst


8840. Lerfigur, fremstillende den chinesiske Gud for Markens Frugter (Navarra, 98.). <anm><ost>VI,m,</ost> IV, 9.

Hermed begynder B.A. Navarras Samling, der gaar til No. 8970. Over denne haves en særskilt, udførlig Katalog, JNo. /1895. Dennes Numere ere tilføiede i Parenthes. Smlgn. 9629. (Ikke alle i Katalogen optagne gjenstande medfulgte.) </anm>
8841. Chinesisk Gud for langt Liv. (Navarra 97.) <anm>IV,m, IV, 9.</anm>

8842. Lerfigurgruppe, fremstillende to legende Gutter (Navarra, 99.). <anm><ost>VI,m,</ost> IV, 12-13.</anm>
8843. Figur: Stork Opiumsrøger (N. 100). <anm><ost>VI,m,</ost> IV, 12-13.</anm>
8844. Figur: Buddhistisk Tiggermunk (N. 101). <anm><ost>VI,m,</ost> IV, 12-13.</anm>
8845. Figur: Buddhistisk Tiggermunk (N. 102). <anm><ost>VI,m,</ost> IV, 12-13.</anm>
8846. Fedtstensskaal (N. 105). <anm><ost>VI,m,</ost> IV, 7.</anm>
8847. Fedtstensskaal (N. 106). <anm><ost>VI,m,</ost> IV, 7.</anm>
8848. Lysestage af Fedtsten (N. 87). <anm><ost>VI,m,</ost> IV, 7.</anm>
8849. Lysestage af Fedtsten (N. 88). <anm><ost>VI,m,</ost> IV, 7.</anm>
8850. Bordprydelse af Fedtsten (N. 151). <anm><ost>VI,m,</ost> IV, 7.</anm>
8851. Liden Lampeskjærm af Fedtsten, med Fodstykke af samme Sort, (N. 85-86). <anm><ost>VI,m,</ost> IV, 7.</anm>
8852. Lampeskjærm af Fedtsten, med Fodstykke af samme Stof (N. 83-84). <anm><ost>VI,m,</ost> IV, 7.</anm>
8853. Lampeskjærm af Fedtsten, med tilhørende Fodstykke af Træ. (N. 81, 82). <anm><ost>VI,m,</ost> IV, 7.</anm>
8854. Blomstervase af Fedtsten (N. 94). <anm><ost>VI,m,</ost> IV, 7.</anm>
8855. Blomstervase af Fedtsten (N. 93). <anm><ost>VI,m,</ost> IV, 7.</anm>
8856. Figurgruppe af Fedtsten (N. 154). <anm><ost>VI,m,</ost> IV, 7.</anm>
8857. Blomstervase af Fedtsten (N. 89). <anm><ost>VI,m,</ost> IV, 7.</anm>
8858. Blomstervase af Fedtsten (N. 90). <anm><ost>VI,m,</ost> IV, 7.</anm>
8859. Blomstervase af Fedtsten (N. 91). <anm><ost>VI,m,</ost> IV, 7.</anm>
8860. Blomstervase af Fedtsten (N. 92). <anm><ost>VI,m,</ost> IV, 7.</anm>
8861. Vase af Fedtsten med Laag, inde i hvilken er anbragt otte smaa Skaaler. (N. 157.) <anm><ost>VI,m,</ost> IV, 7.</anm>
8862. Vase som foregaaende (N. 152). <anm><ost>VI,m,</ost> IV, 7.</anm>
8863. Stenæske, hvori opbevares forskjellige Signeter (N. 95). <anm><ost>VI,m,</ost> IV, 7.</anm>
8864. Æske som foregaaende (N. 96). <anm><ost>VI,m,</ost> IV, 7.</anm>
8865. Chineserinde af den fattigere Klasse; Figurin (N. 115). <anm><ost>VI,m,</ost> IV, <ost>12-15</ost>12-13.</anm>
8866. Chineserinde med Barn; Figurin (N. 114). <anm><ost>VI,m,</ost> IV, <ost>14-15</ost>12-13.</anm>
8867. Chineserinde med Barn; Figurin (N. 113). <anm><ost>VI,m,</ost> IV, <ost>14-15</ost>12-13.</anm>
8868. Chineser i Sommerdragt, noget bedærvet Figurin (N. 112). <anm><ost>VI,m,</ost> IV, <ost>14-15</ost>12-13.</anm>
8869. Chineser af Middelstanden; Figurin (N. 108). <anm><ost>VI,m,</ost> IV, <ost>14-15</ost>12-13.</anm>
8870. Chineser af Middelstanden; lidt bedærvet Figurin (Navarra 109.). <anm>IV, <ost>14-15</ost> 12-13.</anm>
8871. Velhavende Chineser, Figurin (N. 107). <anm>IV, <ost>14-15</ost> 12-13.</anm>
8872. Chineser af Middelstanden; Figurin (N. 110). <anm>IV, <ost>14-15</ost> 12-13.</anm>
8873. Ældre Chineser med sin Søn; Figurin (N. 111). <anm>IV, 12-13.</anm>
8874. Høi Mandarin, Figurin. (N. 103). <anm>IV, <ost>14-15</ost> 12-13.</anm>
8875. Høi Mandarin med sin gule Reisejakke; Figurin (N. 104). <anm>IV, 14-15.</anm>
8876. En Mandschukvinde; Figurin (N. 105). <anm>IV, <ost>14-15</ost> 12-13.</anm>
8877. Velhavende Chineser; Figurin (N. 106). <anm>IV, <ost>14-15</ost> 12-13.</anm>
8878. Sabel for en chinesisk Infanteriofficer (fra Nankin). I Klingen er anbragt en Syvstjerne af Kobber. Skeden er overtrukket med Slangehud; paa et Beslagstykke er anbragt et Firben af Messing, et Dyr, der i Chinesernes Øine er lykkebringende. (N. 38.) <anm>VI,k,</anm>
8879. Infanterisabel fra <ost>Tientsin</ost> Kanton, med dobbelt Klinge. (N. 37.) <anm>VI,k.</anm>
8880. Infanterisabel fra <ost>Canton</ost> Tien-tsin, med dobbelt Klinge. (No. 36.) <anm>VI,k.</anm>
8881. Officersabel for Kavaleri; fra Peking; Skeden er overtrukken med Slangehud, som dog tildels er noget afslidt. (No. 31). <anm>VI,k.</anm>
8882. Sabel for en Menig (Kavaleri) fra Peking; Skeden er overtukken med Slangehud. <anm>VI,k.</anm>
8883. Infanterisabel for en Menig, fra Nankin. Hefte og Skeden er forarbeidet Ferskentræ; af en Træsort, som i China tilskrives en stor Kraft til at beskytte (No. 40). <anm>VI,k.</anm>
8884. Infanterisabel med Skede af Læder, for en Menig. Fra Tien-tsin. (No. 39). <anm>VI,k.</anm>
8885. Kavalerisabel med dobbelt Klinge, fra Peking. Naar denne skal benyttes, holdes en Klinge i hver Haand (No. 34). <anm>VI,k.</anm>
8886. Kavalerisabel med dobbelt Klinge; fra Peking. Som 8885, kun en liden Smule mindre. <anm>VI,k.</anm>
8887. Æressabel for en høiere Officer, fra Peking (No. 145). <anm>VI,k.</anm>
8888. Sabel for en høi Officer, fra Nanking. Paa Klingen en Indskrift, der i tysk Oversættelse er gjengiven: "Man hat den Geist gefragt das drei Fuss lange Schwert aus dem Drachenquell zu nehmen, dessen Stahl hundertemale die Probe bestanden hat." (No. 146.) <anm><ost>VI,k</ost> IV, 3.</anm>
8889. Gammelt chinesisk Percussionsgevær, antagelig af spansk Oprindelse (No. 19). <anm>IV, 3.</anm>
8890. Luntelaasgevær fra Peking (No. 16). <anm>IV, 3.</anm>
8891. Percussionsgevær fra Kanton; 12 Punds Vægt. Krud og Kugler puttes ikke ind i det lange Løb ved Hjælp af en Ladestok, men rystes kun ned deri (No. 17). <anm>IV, 3.</anm>
8892. Percussionsgevær fra Tien-tsin; 5 Punds Vægt (No. 18). <anm>IV, 3.</anm>
8893. Luntelaasgevær fra Kanton; (No. 15). <anm>IV, 3.</anm>
8894. Chinesisk Hagespyd (kou-tsiang) (No. 12). <anm>IV, 8.</anm>
8895. Kavaleridolk fra Peking; bæres indstukken i Støvleskaftet (No. 41). <anm>VI, k.</anm>
8896. Kavaleridolk fra Kanton (No. 42). <anm>VI,k.</anm>
8897. Chinesisk Lanse, fang-tien-tua-chieh dvs. himmelsk, forkantet chieh. (No. 1). <anm>IV, 11.</anm>
8898. Chinesisk Hagespyd kou-tsiang (No. 2). <anm>IV, 11.</anm>
8899. Po-tao, bredbladet Spyd (No. 3). <anm>IV, 11.</anm>
8900. Chang-pa-she-miao, dvs. atten Fod langt Slangespyd (No. 4). <anm>IV, 11.
8897-8900 fra Peking.</anm>
8901. Trækrave (original Størrelse) af Udlændinger sædvanlig benævnt Cangue og af Chineserne selv i Spøg kaldet Slips; officielt benævnt Tou-tschia (dvs. Hoved). Er et meget bekjendt chinesisk Straffeinstrument. Tyngden kan være forskjellig; største Vægt er 30 Pund. Mindre grove Forbrydere faa sig gjerne denne Halskrave aftaget om Natten. Bæreren maa faa Maden puttet i Munden af sine Bekjendte, da Kraven ikke tillader ham at naa Munden med sine egne Hænder. Det paa Kraven opklæbede Papir indeholde en Meddelelse om den Dømtes Navn, Hjemsted og Forbrydelse. Den, som dømmes til denne Straf bliver for det meste udstillet paa offentlige Pladse eller ført igjennem Stedets Gader. Straffen kan saaledes minde om den før i Europa anvendte Udstilling i Gabestokken. Dette Exemplar af en Trækrave opgives at veie fjorten Pund (No. 45). <anm>IV, 19-20.</anm>
8902. Kvinde-Cangue, af Chineserne kaldet Li-yü-tschia dvs. Karpe er et tilsvarende Redskab, der anvendes ved Afstraffelse af Kvinder. Det chinesiske Navn kommer deraf; at Kraven i dette Tilfælde er formet som to Karper. Vægten er forskjellig. Dette Exemplar skal veie fem Pund (Original Størrelse). Som største Vægt regner man ti Pund (No. 46). <anm>VI,<ost>m</ost>k, IV, 19-20.</anm>
8903. Chinesisk Marterinstrument, kaldet Tschia-Kun dvs. Dobbeltstav. Et Redskab, som hyppig anvendes for at bringe en Forbryder til Bekjendelse. Fødderne stikkes ind til Anklerne, hvorpaa Snorene strammes, efter dens Behag, som leder Torturen. Fuld Størrelse (47.) Dette Redskab er altsaa Ankelpressen. <anm>VI,<ost>k,m,</ost>k, IV, 19-20.</anm>
8904. Chinesisk Fingerpresse (Tsan-tsze), benyttet i samme Øiemed som foregaaende Numer, for at bringe en Anklaget til at bekjende sin Forbrydelse. Fingrene - med Undtagelse af Tommelfingeren - stikkes ind imellem Bambusstykkerne, medens begge Hænder bringes i en Stilling, som om de vare foldede til Bøn; begge Haandflader presses fast til hinanden. Snoren trækkes derefter sammen. Fuld Størrelse. (48.) <anm>VI,<ost>k,m,</ost>k, IV, 19-20.</anm>
8905. Bambusstok (Ta-pan-tsze dvs. stort Bræt), det almindeligste Strafferedskab i China. Der gjøres Forskjel paa tre Klasser af Bastonnade, med en tung Bambus, med en let Bambus og med en kort tyk Træstok. Dette er den store, tunge Bambusstok. Ved Afstraffelsen lægges Delinkventen paa Jorden med Ansigtet ned; han holdes fast af to Mænd og den tredie bearbeider hans blottede Overlaar. Det største Antal Slag, som tildeles, er tohundrede. Allerede ved femti er Huden blodig og opreven. (49.) <anm>IV, 19-20.</anm>
8906. Den lille Bambusstok, (Hsiao-pan-tsze dvs. lidet Bræt), et Strafferedskab, som nøiagtig ligner det foregaaende, kun, at det er mindre og lettere; de Smerter, som det fremkalder, blive da heller ikke saa store. Med dette Redskab tillader Loven at tildeles femhundrede Slag. (50.) <anm>IV, 19-20.</anm>
8907. Træstokken <ost>Tschiao-fang</ost>Mu-kun er et Strafferedskab, som i det nordlige China hyppig anvendes i Stedet for Bambusstokken. I original Størrelse. (51.) <anm>IV, 19-20.</anm>
8908. Tschiao-fang, chinesisk Strafferedskap for kvinder og unge mandlige forbrydere. Slagene tildeles paa Haandfladen. Original Størrelse. (52.) <anm>IV, 19-20.</anm>
8909. Læderbaanden (Pi-tschang) Strafferedskab, som udelukkende anvendes for Kvinder, der med dette faa Slag paa Kinderne. Der kan slaaes saa stærkt, at Læberne bløde, Tænderne løsne, Ansigtet svulmer saaledes op, at den Afstraffede ikke i Dage lang kan tale. Original Størrelse. (53.) <anm>VI,<ost>m,</ost>k, IV, 19-20.</anm>
8910. Et Torturredskab, bestaaende af en Træhammer, som af Chineserne kaldes Mu-tschui; der anvendes for at fremtvinge en Tilstaaelse; "mit diesem Torturinstrument werden die Enkel des Verbrechers geschlagen, um ihn zum Gestandniss seiner Schuld zu zwingen." I orginal Størrelse. <anm>VI,<ost>m</ost>k, IV, 19-20.</anm>
8911. <uklar>Chinesisk Haandklave, kaldet Tschu-fu d.e. Albue. Saadanne Indretninger kjendes ikke i China af Jern. - Model. <anm>VI,<ost>m</ost>k, IV, 19-20.</anm>
8912. Chinesisk Strækkestok, kaldet Ting-kun, bestemt til at forhindre Fangerne fra at løbe sin Vei; dette Redskab fæstes ved Kjæder til Forbryderens Hals, Arm og Fod; kan indimellem have en Vægt af hele 15 Pund. - Model. <anm>VI,<ost>m</ost>k, IV, 19-20.</anm>
8913. Den første af de saakaldte seksten Lohans, hvorom der i den specielle Katalog meddeles Følgende: "Disse seksten Chinesiske Oprullingsbilleder (Størrelse 5 Fod x 2 Fod) ere Aftryk af Basreliefs, som findes i Sun-in Templet i Hangtschau, Hovedstad i Provinsen Tschekiang, der i Aarene 1130-1278 var det Chinesiske Riges Hovedstad (sydlige Sung-Dynasti.) Første figur bærer Buddhas Navn; In-chi-do, hvilket nu er forandret til Ah-min-ah-chi-dah. (57.) Smlgn. 14168. <anm>VI, k.
De første Keisere af det nuværende Dynasti besøgte den af og til, deriblandt fornemmelig den store Keiser Kien-lung (1736-1796.) Sun-in Templet hører til Paladsgrundene, som af Keiser Kanghi (1662-1723) bleve bebyggede i en storartet Stil ved Bredderne af den yndige "Vestso", som beskyller den ene Side af Hangtschau. Paladserne ere i vore Dage for en stor Del forfaldne, dog holdes Sun-in Templet i god Stand. I dette findes et lidet sekstensidet Taarn, i hvis Sider er indmuret seksten Stentavler, af hvilke enhver i Basrelief fremstiller en af de som Lohan bekjendte Guddomme. Disse Lohans (ogsaa kaldte Arhans) vare personlige Diciple af Buddha, og de indtage i det Chinesiske Pandæmonium en meget agtet Stilling. De betragtes som fuldkomne Helgener, og man forefinder deres Afbildninger, henholdsvis Statuer i talløse Chinesiske Templer. Paa hvert af disse Basreliefs skrev Keiser Kienlung ved et af sine Besøg i Hangtschau nogle Vers, som senere ere kopierede derpaa. Som det fremgaar af den Kommentar, som Keiser Kienlung har skrevet paa Basreliefet af den sekstende Lohan, bleve disse Guddomme først malede af en Chinesisk Kunstner, der levede under Tang-Dynastiet (618-907.) Kienlung bemærker, at Navnene paa disse seksten Buddha'er er blevne falsk gjengivne fra den gamle Bønnebog; ogsaa har man givet dem falske Pladse i denne Gude-Cyklus. Han har derefter berigtiget denne Feil i sin Kommentar. Facsimilet af Kienlungs Underskrift, som der kalder sig Tsze-tsze (et af hans Navne) befinder sig over det sidste Sigil paa det sekstende Billede. Disse Aftryksbilleder ere udførte af Munkene ved Sun-in Templet i Aaret 1894." I den specielle Katalog findes nærmere Oplysninger om hvert enkelt Billede, hvilke her ikke medtages.</anm>
8914. Anden Figur; bærer Buddhas Navn, On-tze-to, hvilket nu er forandret til On-tze-tuh. (58.) <anm>VI,k.</anm>
8915. Tredie Figur; bærer Buddhas Navn, Fah-ter-bu-sze, hvilket nu er forandret til Bah-nu-ba-si. (59.) <anm>VI,k.</anm>
8916. Fjerde Figur; <ost>bærer</ost> denne Buddhas Navn, <ost>hvilket</ost> Ja-le-ja, hvilket nu er forandret til Chi-le-chi. (60.) <anm>VI,k.</anm>
8917. Femte Figur; <ost>bærer</ost> denne Buddhas Navn: Fah-tseh-nah-fuh-to, hvilket nu er forandret til Bah-zeh-li-bu-tah-la. (61.) <anm>VI,k.</anm>
8918. Sjette Figur; Denne Buddhas Navn: Tau-muh-la-buh, hvilket nu er forandret til Ba-ha-dat-la. (62.) <anm>VI,k.</anm>
8919. Syvende Figur; denne Buddhas Navn: Pin-ter-lu-pa-la-dah-ch i, hvilket nu er forandret til Chit-muh-chit-po-sah. (63.) <anm>VI,k</anm>
8920. Ottende Figur; Denne Buddhas Navn: Gah-no-gah-fah-do, hvilket nu er forandret til Chit-na-chit-bah-lah-ta-chi. (64.) <anm>VI,k.</anm>
8921. Niende Figur; bærer Buddhas Navn: Bah-no-ja, hvilket nu er forandret til Ba-chi-ku-la. (65.) <anm>VI,k.</anm>
8922. Tiende Figur; denne Buddhas Navn: Lu-hu-lu, hvilket nu er forandret til La-hu-la. (66.) <anm>VI,k.</anm>
8923. Ellevte Figur; denne Buddhas Navn: Ta-ta-pur-toh-ja, hvilket nu er forandret til Tse-so-po-nah-tah-chi (67.) <anm>VI,k.</anm>
8924. Tolvte Figur; denne Buddhas Navn: Pin-do-lu-bah-la-do-chow, hvilket nu er forandret til Pe-tso-lah-bet-lah-ta-chi. (68.) <anm>VI,k.</anm>
8925. Trettende Figur; denne Buddhas Navn: Pau-to-ja, hvilket nu er forandret til Pah-nu-tah. (69.) <anm>VI,k.</anm>
8926. Fjortende Figur; denne Buddhas Navn: Ter-ja-se-ta, hvilket nu er forandret til Nuh-ah-kut-suh-nuh, (70.) <anm>VI,k.</anm>
8927. Femtende Figur; denne Buddhas Navn: Ja-po-ja, hvilket nu er forandret til Ku-pa-chi. (71.) <anm>VI,k.</anm>
8928. Sekstende Figur; denne Buddhas Navn: Nan-de-mih-toh-la-ching-jor, hvilket nu er forandret til Ah-pe-dah. (72.) <anm>VI,k.</anm>
8929. <fie>
a.</fie> Skjold, flettet af Rattan; paa den ytre Side er der malet et Tigerhoved. (27). Fra Peking.
<fie>
b. Skjold, flettet af Rattan; paa den ytre Side er der malet et Tigerhoved. Fra Peking. (28).

8930.
a., b. 2 skjold, flettet av bambus i concentriske ringer. Cirkelrunde. Diam. 86 cm. Til infanteribruk. Waffen (29-30) Kanton.

8931. Model af en Chineser, som med Touge er bunden til et Kors. Modellen forholder sig til Virkeligheden som 1:3 1/2. Chineserne kalde dette Pinselsredskab Tien-ping-tschia dvs. "Gestell der Himmels-Wage." Forbryderen maa hyppig blive Dagevis i denne Positur, i hvilken han hverken kan røre Hovedet, Armene eller Fødderne, der befinde sig i et eget Fodstel. (44.) <anm>IV, 19-20.</anm>
8932. Model af en Chineser, som er indespærret i Standburet; Modellens Forhold til Virkeligheden er som 1:3 1/2. Standburet kaldes af Chineserne Li-tung dvs. staaende Hule. Til denne Straf dømmes kun Forbrydere af groveste Art, som Fader- og Modermordere, Rebeller o.lign. I mange Tillfælde, hvor alle Forsøg paa at bringe den Anklagede til at tilstaa, bliver denne sat i Buret, hvori han - som Modellen viser - mere hænger ved sit Hoved, end han staar paa sine Ben, indtil han dør af Sult; idet han unddrages al Næring. - (43.) <anm>IV, 19-20.</anm>
8933. En Bue fra Tien-tsin, forarbeidet af Træ og Horn, i Midten af Bark og Læder. Styrken af en chinesisk Bue bestemmes efter den Vægt, som er nødvendig for at spænde den. Denne vægt varierer for det meste mellem 80 og 100 Pund. (21.) <anm>IV, 4.</anm>
8934. Bue-Futeral fra Tien-tsin (22.). <anm>IV, 4.</anm>
8935. En Bue fra Kanton. Med Undtagelse af de to Ender, der bestaa af <ost>Bambus</ost> Træ, er denne forarbeidet af Bambus. (23.) <anm>IV, 4.</anm>
8936. Bue-Futeral (fra Kanton?) (24.). <anm>IV, 4.</anm>
8937. Kogger og seks Pile fra Kanton (25.). <anm>IV, 3.</anm>
8938. Kogger og seks Pile fra Kanton (26.). <anm>IV, 3.</anm>
8939. En Mandarins Vinterdragt, bestaaende af forskjellige, i den specielle Katalog nærmere angivne Stykker. (161-172.) <anm>IV, <ost>8</ost> 60.</anm>
8940. En Mandarins Sommerdragt, bestaaende af forskjellige, i den specielle Katalog nærmere angivne Stykker. (173-180.) <anm>IV, 11.</anm>
8941. Model af et chinesisk Tempel for Rigdommens Gud, Tsai-scheng, hvis Dyrkelse skriver sig fra Tschu-Dynastiets Tid, omkring Aar 1000 f. Chr. Modellen er udført i Chineserbyen i Shanghai af en Kunstsnedker fra Ningpo. Inden i Templet er der opstillet Efterligninger af Alt, som hører til et saadant med flere Billeder af Guder, Tigre o.lign., nærmere angivne i den specielle Katalog. (116-142.) <anm>IV, 19-20.</anm>
8942. Stor Chinesisk Ske eller Slev, med indlagt Perlemoder, der af de buddhistiske Præster benyttes til at øse det agva sacra, der anvendes til forskjellige Øiemed. (14<ost>2</ost>5.) <anm>VI,l, IV, 14-15.</anm>
8943. Talisman af Træ, som benyttes paa den russiske Ø, Sakhalin, af de derlevende Ainos, som alltid tage den med, naar de tiltræde en Reise. (194.) <anm>I,k, IV, 30.</anm>
8944. Talisman som 8943. (195.) <anm>I,k, IV, 30.</anm>
8945. Chinesisk Skaal af Kokosskal, med udskaarne Landskabsbilleder. (143.) <anm>IV, 14-15.</anm>
8946. Chinesisk Skaal af Kokosskal, som 8945. (144) <anm>IV, 14-15.</anm>
8947. En Sommerkjole af Bast, for Ainoer. (196.) <anm><fie>Manglet 30/10-1904 Manglet 5/VI-1917 notat på seddel.</fie></anm>
8948. En Kniv med Skede, paa hvilken er anbragt raa Udskjæringer; er fra Giljakerne ved Mundingen af Amur, hvor den mest anvendes til at opskjære og tilberede Fisk; der sidder endnu paa Skeden nogle Fiskeskjæl. (197.)
8949. En Bue, der af de giljakiske Jægere anvendes til at jage Fugl. (198.) <anm>IV, 51.</anm>
8950. Giljakisk Reisetaske, forarbeidet af Birkebark og Sælskind. (199.) <anm>IV, 51.</anm>
8951. Jagtgevær, der har været benyttet af Giljakerne. (200.)
8952. Hatteknap for en Mandarin af første Grad. (181.) <anm>IV, 26-27.</anm>
8953. Hatteknap for en Mandarin af anden Grad. (182) <anm>IV, 26-27.</anm>
8954. Hatteknap for en Mandarin af tredie Grad. (183.) <anm>IV, 26-27.</anm>
8955. Hatteknap for en Mandarin af fjerde Grad. (184.) <anm>IV, 26-27.</anm>
8956. Hatteknap for en Mandarin af femte Grad. (185.) <anm>IV, 26-27.</anm>
8957. Hatteknap for en Mandarin af sjette Grad. (186.) <anm>IV, 26-27.</anm>
8958. Hatteknap for en Mandarin af syvende Grad. (187.) <anm>IV, 26-27.</anm>
8959. Hatteknap for en Mandarin af ottende Grad. (188.) <anm>IV, 26-27.</anm>
8960. Hatteknap for en Mandarin af niende Grad. (189.) <anm>IV, 26-27.</anm>
8961. Chinesisk Fork (tscha.) (5.). <anm>IV, 8.</anm>
8962. Chinesisk Lanse, tsuh. (6.) <anm>IV, 11.</anm>
8963. Chinesisk Lanse, tang. (7.) <anm><ost>Loftet</ost> IV, 8.</anm>
8964. Chinesisk Lanse, feng. (8.) <anm>IV, 8.</anm>
8965. Chinesisk Bagholdsspyd med Haker, kaldet niao-kou-tsiang. (9.) <anm>IV, 8.</anm>
8966. Chinesisk Spyd, kaldet kuan-tao, d.e. Kuangti's (den Chinesiske Mars') Spyd; benævnes ogsaa: yen-yueh-tao, d.e. Halvmaanesværd. (10.) <anm>IV, 8.</anm>
8967. Chinesisk Spyd, chieh. (11.) <anm>IV, 11.</anm>
8968. Chinesisk <ost>Hakespyd</ost> Slangespyd, kaldet chang-pa-she-miao. <ost>kou-tsiang.</ost> (13.) <anm>IV, 11.</anm>
8969. Chinesisk Spyd, kaldet (ligesom 8966) kuan-tao, d.e. Kuangti's Spyd. (14.) <anm>IV, 11.</anm>
8970. Bøsse, som bruges af Miao-tse, Urstammerne i den sydligste Provins Yünnan, eller Meng tse, paa Grænsen mellem Yünnan og Tonkin. (20.) <anm>IV, 3.
Hermed afsluttes Navarras Samling, der begynder ved 8840.</anm>