Header image
KULTURVIT., TMU

Stasseletøy

Krokhøvel

Medisinflaske

Bakksag

Blyant- tegning

belte

Veggklokke

Kvinnebelte

Stemplet trestykke

Skaller

Trau

Lassoring

Kulisse

krydderkrukker

Rokkesnelle

Dombjellekrans

Bakksag

Jernredskap

             

Tromsø Museums (TMU) kulturvitenskapelige samlinger inneholder gjenstander fra norsk (NYK) og samisk (SAM) arbeidsliv i Nord-Norge, samt gjenstander fra andre kulturer (ETN). Siden de første gjenstander kom til det nyetablerte museet i 1872 har de realisert museets formål; vitenskapelig utforsking av nordområdene.