Header image
KULTURVIT., TMU

Redskap av tre

Trykk

Skobånd

skinnpose

Skje

Krutthorn

Seletøy for tospann (saan)

Smørdall

Barneportrett

Russebolle

Hornsked

Messingknapp

Krampe

lue

Skeiborr

Kiste

Del til maskin

Bjørnespyd

             

Tromsø Museums (TMU) kulturvitenskapelige samlinger inneholder gjenstander fra norsk (NYK) og samisk (SAM) arbeidsliv i Nord-Norge, samt gjenstander fra andre kulturer (ETN). Siden de første gjenstander kom til det nyetablerte museet i 1872 har de realisert museets formål; vitenskapelig utforsking av nordområdene.