Header image
KULTURVIT., TMU

Tretropp

Spaserstokk

Pose

Hornredskap

Bue

Skål

Banddriver

krumskøyter

Kvinnekniv

Skrutvinge

Navnestempel

Lue

Dukke

Sølvring

Mannslue

Sponkont

Snekkerklemme

Lassoring

             

Tromsø Museums (TMU) kulturvitenskapelige samlinger inneholder gjenstander fra norsk (NYK) og samisk (SAM) arbeidsliv i Nord-Norge, samt gjenstander fra andre kulturer (ETN). Siden de første gjenstander kom til det nyetablerte museet i 1872 har de realisert museets formål; vitenskapelig utforsking av nordområdene.