Header image
KULTURVIT., TMU

Horneske

bladmager

Portrettbyste

Kobberpanne

Ring

Melkekagge

Osteform

Tresnitt

Hellebard

Øse

Skyttel

Koffert

Glasskavl

Modell av lokkpulk

Del til rokk

Mysekagge

Skipar

Jakke

             

Tromsø Museums (TMU) kulturvitenskapelige samlinger inneholder gjenstander fra norsk (NYK) og samisk (SAM) arbeidsliv i Nord-Norge, samt gjenstander fra andre kulturer (ETN). Siden de første gjenstander kom til det nyetablerte museet i 1872 har de realisert museets formål; vitenskapelig utforsking av nordområdene.