Enkle søk i Darwin Core-dumpen

Om løsningen

Denne kartløsning er først og fremst utviklet for å kvalitetssikre stedfestingen (geotaggingen/ koordinatfestingen) av enkeltobjekter i de naturhistoriske samlingene. Løsningen er ikke ment å kunne "stå på egne" bein uten omfattende videreutvikling.

Merk at løsningen har litt en spesiell søkesyntaks. Vi anbefaler derfor alle å benytte søke- og kartmulighetene i Artskart når det er mer hensiktsmessig.

Søking

Hvis man kun vil søke opp ett objekt, kan man skrive (merk bruken av bindestreker):

trh-v-305926
trh-l-15216\1  (merk at undernummer må markeres med \ ("backslash") og ikke / (skråstrek))
zmbn-ent-dip-20686

Ellers er søkesyntaksen knyttet opp mot feltene i Darwin Core, slik at man må kjenne navnene disse for å kunne søke. Nedenfor er noen eksempler på søk man kan gjøre:

institutioncode = 'trh' and collectioncode = 'v' and scientificname ='orchis mascula' and stateprovince= 'nordland'
institutioncode = 'trh' and collectioncode = 'v' and scientificname ='Cerastium alpinum'
institutioncode = 'bg' and collectioncode = 's' and scientificname ='Myosotis arvensis'
institutioncode = 'o' and collectioncode = 'v' and scientificname like 'Tripleurospermum maritimum%'
institutioncode = 'trom' and collectioncode='v' and scientificname='carex'

Merk de enkle anførselstegnene rundt det det søkes på og bruken av and. De fleste nettleserne vil huske forrige søk man gjorde, slik at det er forholdsvis enkelt å endre/ utivide forrige søk man gjorde.

Maks antall prikker på kartet vil ikke alltid stemme med maks. antall treff i basen, fordi kun belegg med koordinater vil vises på kartet. Treff med identiske koordinat legges oppå hverandre. På grunn av at hastigheten på søking og opptegning av treff tar tid, er det satt en grense på 10 000 treff per søk.

Generelle spørsmål eller informasjon om søketjenesten kan sendes info(ÆTT)unimus.no.

Lenke til søkesiden: Kart-søk