Nedlastingsside for applikasjoner

  Applikasjonene og bibliotekene nedenfor benyttes for å få tilgang til MUSIT sine Windows-applikasjoner. I tillegg til selve applikasjonen
  må man ha installert Oracle-klienten på sin maskin/ sin server. For å kunne skrive ut etiketter, må man installere wPDF-dll'ene
  i katalogen hvor relevant applikasjon er installert eller systemkatalogen til Windows.
  For å logge inn i den nye magasinmodulen, klikk her: Logg inn i MUSITbasen
ApplikasjonOppdatert
BioGeo_MusitBotanikk.exe (0 kB)Feb 26, 13:05
MusitArkeologi.exe (26 220 kB)Jan 6, 09:24
MusitBotanikk.exe (26 639 kB)Mar 29, 2019
MusitEtnografi.exe (44 232 kB)Jan 15, 2019
MusitFotoArkiv.exe (23 283 kB)Jan 16, 2017
MusitImport.exe (9 408 kB)Nov 3, 2015
MusitLaan.zip (787 kB)Oct 15, 2014
MusitNumismatikk.exe (20 266 kB)Jun 9, 2017
MusitRegistrering_3.12.xlsb (3 484 kB)Apr 12, 2019
MusitRolleAdm.zip (10 656 kB)Feb 26, 13:06
MusitUtklippstavle.exe (3 179 kB)Oct 14, 2014
MusitZoologi.exe (21 954 kB)Jun 29, 2017
OracleClient12.1.0.1.exe (58 757 kB)Oct 7, 2014
libeay32.dll (1 114 kB)Jan 5, 2017
ssleay32.dll (275 kB)Jan 5, 2017
wPDF400A.dll (697 kB)Jul 17, 2014
wPDF400W.dll (1 823 kB)Jul 17, 2014
wPDFView03.dll (3 032 kB)Aug 12, 2014