Nedlastingsside for applikasjoner

  Applikasjonene og bibliotekene nedenfor benyttes for å få tilgang til MUSIT sine Windows-applikasjoner. I tillegg til selve applikasjonen
  må man ha installert Oracle-klienten på sin maskin/ sin server. For å kunne skrive ut etiketter, må man installere wPDF-dll'ene
  i katalogen hvor relevant applikasjon er installert eller systemkatalogen til Windows.
  For å logge inn i den nye magasinmodulen, klikk her: Logg inn i MUSITbasen
ApplikasjonOppdatert
BryggenMusitArkeologi.exe (26 213 kB)Jan 28, 2017
MusitArkeologi.exe (26 211 kB)Nov 30, 2017
MusitArkeologiImportDatering.exe (26 212 kB)Jun 14, 08:02
MusitArkeologiOld.exe (26 211 kB)Jun 9, 2017
MusitBotanikk.exe (26 637 kB)Nov 30, 2017
MusitEtnografi.exe (27 196 kB)Jun 9, 2017
MusitFotoArkiv.exe (23 283 kB)Jan 16, 2017
MusitImport.exe (9 408 kB)Nov 3, 2015
MusitLaan.zip (787 kB)Oct 15, 2014
MusitNumismatikk.exe (20 266 kB)Jun 9, 2017
MusitRegistrering_3.11.xlsb (3 794 kB)May 4, 13:04
MusitRolleAdm.zip (305 kB)Oct 15, 2014
MusitUtklippstavle.exe (3 179 kB)Oct 14, 2014
MusitZoologi.exe (21 954 kB)Jun 29, 2017
OracleClient12.1.0.1.exe (58 757 kB)Oct 7, 2014
libeay32.dll (1 114 kB)Jan 5, 2017
ssleay32.dll (275 kB)Jan 5, 2017
wPDF400A.dll (697 kB)Jul 17, 2014
wPDF400W.dll (1 823 kB)Jul 17, 2014
wPDFView03.dll (3 032 kB)Aug 12, 2014