Universitetsmuseene Mynter og medaljer


ArtefactType : Medalje

Category : Minnemedalje

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_00118

Date : 1890

PlaceName : Norge

Weight : 18.0

Measure : D. 31.0

MaterialSymbol : SN

Material : Tinn

MaterialEnglish : Tin

ProductionMethod : Preget

ProducerName : Oslo

Subject : Keiser Wilhelm IIs besøk i Christiania i 1890

MotifAdverse : Keiser Wilhelm II av Tyskland og Kong Oscar II av Sverige-Norge i profil mot høyre.

MotifReverse : Christiania byvåpen i kartusj under murkrone og omgitt av eikegrener.

InscriptionAdverse : WILHELM II TYDSK KEISER * OSCAR II KONGE AF NORGE OG SVERIGE

InscriptionReverse : TIL MINDE OM Hs MAJ. KEISER WILHELM IIs BESØK I CHRISTIANIA * 1890 *

Artist/Medallist : Throndsen, Ivar, Throndsen, Ivar

TypeRemarks : Stempel innsendt til juveler P. A. Lie, senere overdratt til juveler Anton Frisch (1865–1928) i Oslo (Støren og Holst 1937, s. 69).

Comments : Den 1. juli 1890 besøkte keiser Wilhelm II av Tyskland Kristiania.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_03429

Date : 1970

PlaceName : Frankrike

Measure : D. 63.0

MaterialSymbol : AE

Material : Bronse

MaterialEnglish : Bronze

ProductionMethod : Preget

ProducerName : Paris

Subject : De hellige Cosmas og Damian

MotifAdverse : Den hellige Kosmas og den hellige Damian i helfigur vendt mot et sverd i stråleglans mellom dem.

MotifReverse : Slange rundt et kors som en art kristen æskulpastav, nederst to kosrlagte palmegrener.

InscriptionAdverse : STS COSME ET DAMIEN / 287

InscriptionReverse : MEDECINS DES AMES ET DES CORPS

Artist/Medallist : Maurion-Vidal, Gabrielle, Maurion-Vidal, Gabrielle

Comments : Helgenene Cosmas og damian var leger, helgener for leger og apotekere. De døde martyrdøden i Syria c. 287. Asklepioskulten forsvant ikke med en gang i tidlig kristen tid. Den blomstret i det meste av det 4. århundre og kollapset ikke før keiser Theodosius (379–395) utryddet de gamle hedenske helligdommene. Kulten ble etterhvert erstattet med tilbedelsen av legehelgenene, i første rekke av St. Kosmas og St. Damian.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Tema

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_02756

Date : ca. 210

PlaceName : Lydia

Weight : 41.0

Measure : D. 43.5

MaterialSymbol : AE

Material : Bronse

MaterialEnglish : Bronze

ProductionMethod : Preget

ProducerName : Lydia

Subject : Allianse mellom Sardes og Effesos

MotifAdverse : Keiser Geta, laurbærkranset, byste i profil mot høyre.

MotifReverse : Stående overfor hverandre holder heroen Tylos (for Sardis) en kultstatue forestillende Kore av Sardis og heroen Androkles (for Effesos) en kultstatue forestillende Artemis Ephesia.

InscriptionAdverse : AYTOK KAI Π CEΠ ΓETA

InscriptionReverse : CAPΔIANΩΝ KAI EΦECIΩΝ nederst: OMONOIA

Comments : Medaljen ble utgitt i tidsrommet 209-211 i anledning en allianse mellom de to byene i Lydia. Effesos lå ved kysten til Egeerhavet, Sardis lengre inne i landet nordøst for Effesos. Publius Septimius Geta (189-211) var romersk medkeiser 211.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_02861

Date : 1912

PlaceName : Vatikanstaten

Weight : 8.0

Measure : D. 25.5

MaterialSymbol : AG

Material : Sølv

MaterialEnglish : Silver

ProductionMethod : Preget

ProducerName : Roma

Subject : 1600års-jubileet for keiser Konstantins syn i 312

MotifAdverse : Pave Pius X, byste i profil mot høyre.

MotifReverse : Kristusmonogrammet CHI-RHO (PX) i laurbærkrans.

InscriptionAdverse : PIVS. X. PONT. MAX.

InscriptionReverse : IN HOC SIGNO VINCES

Comments : Reversen viser keiser Konstantins visjon før slaget ved den milviske bro 312. Her så han dette monogrammet og hørte iflg. legenden innskriften: "Ved dette tegn skal du seire". Medaljen ble trolig utgitt i anledning 1600 året for begivenheten.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_02860

Date : 1912

PlaceName : Vatikanstaten

Weight : 2.0

Measure : D. 26.0

MaterialSymbol : AL

Material : Aluminium

MaterialEnglish : Aluminium

ProductionMethod : Preget

ProducerName : Roma

Subject : 1600 års jubileet for keiser Konstantins syn

MotifAdverse : Øverst pave Pius X, byste i profil mot høyre, nederst til venstre keiser Konstantin, til høyre St. Helena. Nederst vises Peterskirken med plassen foran. Omkring er olivengrener.

MotifReverse : Keiser Konstantins syn på slagmarken, et ors viser seg i skyene.

InscriptionAdverse : PIVS X PONT.MAX CONSTANTIN. S.TA HELENA

InscriptionReverse : IN HOC SIGNO VINCES. nederst: CCCXII

Comments : Iflg. legenden fikk keiserKonstantin synes rett før slaget ved den milviske bro 28. oktober 312. Medaljen ble trolig utgitt ved 1600 års jubileet i 1912.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Utstillingsmedalje

Collection : Tromsø Museum, UiT

InventoryNumber : TS12525

PlaceName : Østerrike

Weight : 142.7

Measure : D. 70.0

MaterialSymbol : AE

Material : Bronse

MaterialEnglish : Bronze

ProductionMethod : Preget

Subject : Verdensutstillingen i Wien 1873, for medarbeideren

MotifAdverse : Keiser FRanz Joseph I av Østerrike, laurbærkranset, i profil mot høyre.

MotifReverse : To arbeidere, til venstre sitter en med et tannhjul, til høyre står en ved en slegge og en ambolt. I midten svever industriens genius, han peker på tannhjulet og løfter en laurbærkrans over hodet til arbeideren ved ambolten.

InscriptionAdverse : FRANZ JOSEPH I. KAISER VON OESTERREICH, KÖNIG VON BOEHMEN ETC. APOST. KÖNIG VON UNGARN.

InscriptionReverse : WELTAUSSTELLUNG 1873 WIEN. nederst: DEM MITARBEITER.

Artist/Medallist : Schwenzer, Karl, Schwenzer, Karl

Comments : Utstillingsmedalje for medarbeidere. Det ble gitt 2.162 stk. av denne medaljen.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Tromsø Museum – Universitetsmuseet / Tromsø University Museum (museumspost@uit.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Utstillingsmedalje

Collection : Tromsø Museum, UiT

InventoryNumber : TS12518

Date : 1867

PlaceName : Frankrike

Weight : 62.3

Measure : D. 51.0

MaterialSymbol : AE

Material : Bronse

MaterialEnglish : Bronze

ProductionMethod : Preget

ProducerName : Paris

Subject : Verdensutstillingen i Paris 1867

MotifAdverse : Keiser Napoleon III av Frankrike, laurbærkranset, i profil mot venstre.

MotifReverse : Tekst. Nederst flankeres teksten RECOMPENSES av rosetter. Navnet i midten omgit av ring og perlekrans.

InscriptionAdverse : NAPOLEON III EMPEREUR

InscriptionReverse : EXPOSITION UNIVERSELL E MDCCCLXVII A PARIS / RECOMPENSES i midten: AAGAARDNAPOLEON III EMPEREUR

Artist/Medallist : Ponscarme, Hubert

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Tromsø Museum – Universitetsmuseet / Tromsø University Museum (museumspost@uit.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Kroningsmedalje

Collection : Tromsø Museum, UiT

InventoryNumber : TS12473

Date : 1888

PlaceName : Tyskland

Weight : 1.6

Measure : D. 16.0

MaterialSymbol : TINN

Material : TINN

ProductionMethod : Preget

ProducerName : Berlin

Subject : Keiser Wilhelm IIs regjeringsantredelse

MotifAdverse : Keiser Wilhelm II av Tyskland, byste i kroningsdrakt i profil mot venstre.

MotifReverse : Rand av trekløvere, nederst sekstakket stjerne.

InscriptionAdverse : KAISER WILHELM KÖNIG V. PR.

InscriptionReverse : REGIERUNGS-ANTRITT i midten: 15 / JUNI / 1888

Artist/Medallist : Oertel, Otto, Oertel, Otto

TypeRemarks : Otto Oertel grunnla 1887 et myntpregeverksted i Berlin, firmaet fortsatte til i hvert fall 1942, senere med navnet L. Ostermann i tillegg, og så Arthur Tauer. Flere medaljører arbeidet for firmaet.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Tromsø Museum – Universitetsmuseet / Tromsø University Museum (museumspost@uit.no)


ArtefactType : Medalje

Collection : Tromsø Museum, UiT

InventoryNumber : TS12471

Date : 1888

PlaceName : Tyskland

Weight : 5.4

Measure : D. 25.0

MaterialSymbol : TINN

Material : TINN

ProductionMethod : Preget

Subject : Det tyske keiserpar i hagen til Villa Zirio i San Remo

MotifAdverse : Det tyske keiserpar i hagen rundt Vila Zirio i San Remo, i samtale med dr. Mackenzie til venstre med hatten i hånden.

MotifReverse : Tekst.

InscriptionReverse : UNSER / KAISERPAAR / WÄHREND IHRES / AUFENTHALTS / AUF DER VILLA ZIRIO / IN SAN REMO / IM GESPRÄCH / MIT / DR. MACKENZIE

Comments : Kronprins Friedrich og hans engelske hustru, kronprinsesse Victoria (1840-1901), kom med den berømte engelske legen Sir Morell Mackenzie (1837-1892) til Villa Zirio i november 1888 for å komme seg etter alvorlig sykdom. Kronprinsparret ble der i 4 måneder. Den 9. mars døde keiser Wilhelm I og dagen etter reiste keiser Friedrich III (1831-1888) tilbake til Tyskland, men var kunne vel 3 måneder keiser før han døde av sykdommen.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Tromsø Museum – Universitetsmuseet / Tromsø University Museum (museumspost@uit.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Tema

Collection : Tromsø Museum, UiT

InventoryNumber : TS12448

Date : 1880

PlaceName : Tyskland

Weight : 198.8

Measure : D. 73.0

MaterialSymbol : AG

Material : Sølv

MaterialEnglish : Silver

ProductionMethod : Preget

Subject : Den internasjonale fiskeriutstillingen i Berlin 1880

MotifAdverse : Kronprins Friedrich Wilhelm av Tyskland, byste i profil mot venstre.

MotifReverse : Sittende kvinnefigur ved havet, med nett og åre, vendt mot venstre, laurbærkrans i hånden. Nederst fisk og ål.

InscriptionAdverse : FRIEDRICH WILHELM KRONPRINZ DES DEUTSCHEN REICHES UND VON PREUSSEN

InscriptionReverse : INTERNATIONALE FISCHEREI-AUSSTELLUNG ZU BERLIN 1888

Artist/Medallist : Schwenzer, Karl, Schwenzer, Karl

Comments : Kronprins Friedrich Wilhelm (1831-1888), fra 1888 keiser Friedrich III.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Tromsø Museum – Universitetsmuseet / Tromsø University Museum (museumspost@uit.no)


ArtefactType : Medalje

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_02704

Date : ca. 1500

PlaceName : Frankrike

Weight : 186.0

Measure : D. 94.0

MaterialSymbol : AE

Material : Bronse

MaterialEnglish : Bronze

ProductionMethod : Støpt

Subject : Keiser Heraklius

MotifAdverse : Keiser Heraklius, kronet brystbilde på et månesegl, ser opp mot himmelen hvorfra stråler kommer ned. Motivet viser den visjonen han hadde som fikk ham til å gå i krig mot perserne.

MotifReverse : Keiser Heraclius i vogn trukket av tre hester. Keiseren holder det hellige Kors i sin venstre hånd. Øverst henger flere lamper.

InscriptionAdverse : Omskrift på gresk. til høyre for keiseren: ILLVMINA VVL- / TVM TVVM DEUS over halvsirkelen: SVPER TENEBRAS NOSTRAS MILITABOR IN GENTIBVS

InscriptionReverse : Omskriften og innskriften over hovedmotivet er på gresk oppdelt av greske kors.

TypeRemarks : Medaljen ble laget av en anonym kunstner ved hoffet til hertugen av Berry. Dette er et senere støp.

Comments : Medaljen ble støpt i forbindelse med et besøk i 1402 til Frankrike av den bysantinske keiser Manuel II Palaeologus. Den ihukommer gjestens forgjenger, keiser Heraklius, og hans gjenerobring av det hellige kors fra perserne i 629. Reversen viser ham idet han vender tilbake til Jerusalem med korset. Adversens omskrift betyr: "Heraklius, trofast i Herren Jesus Kristus, keiser og romernes hersker, evig opphøyet som seirrik og triumferende". Den latinske teksten er hentet fra salme 66:2 og gjengir meningen i introitus på festen for Korsets opphøyelse den 14. sept. der historien om Heraklius ble fortalt: "La ditt ansikt skinne i vårt mørke, Herre, jeg vil gå i krig mot hedningene". Reversens greske omskrift betyr: "Æren være alene Gud, Jesus Kristus som har knust helvetes porter og gjenreist det hellige kors". Innkriften i midten er hentet fra salme 90:13 og betyr: "Han har trukket giftslangen og basilisken under fote og trukket på løven".

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Tema

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_02485

Date : 1984

PlaceName : USA

Weight : 90.5

Measure : D. 52.0

MaterialSymbol : AE

Material : Bronse

MaterialEnglish : Bronze

ProductionMethod : Støpt

Subject : Nero-amulett

MotifAdverse : Keiser Nero, laurbærkranset, i profil mot høyre.

Artist/Medallist : Cook, John, Cook, John

TypeRemarks : John Cook (1930- ), amerikansk medaljekunstner.

Comments : Ensidig medalje.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Minnemedalje

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_02477

Date : 1701

PlaceName : Tyskland

Weight : 43.8

Measure : D. 48.7

MaterialSymbol : AG

Material : Sølv

MaterialEnglish : Silver

ProductionMethod : Preget

ProducerName : Schwerin

Subject : Den Hamburgske arvetraktat 1701

MotifAdverse : Hertug Friedrich Wilhelm av Mecklenburg-Schwerin, brystbilde i profil mot høyre.

MotifReverse : Kronet oksehode holder i munnen to kjeder som forbinder to slott (Schwerin og Güstrow).

InscriptionAdverse : FRIEDERICUS WILHELMUS. DG: DUX MEGAPOLITANUS PIUS FELIX INCLITUS

InscriptionReverse : DEI GRATIA CÆSARIS LEOPOLDI IUSTITIA nederst: INDISSOLUBILI IUNXIT / CATENA / HAMB. 8. MART: / A[nn]O. 1701.

Artist/Medallist : Kelp, Zacharias Daniel, Kelp, Zacharias Daniel

TypeRemarks : Zacharias Daniel Kelb var myntmester i Schwerin ca. 1690-1710.

PackagingDescription : Rød læreske med gullskrift på lokket: Dekorativ bord omkring navnet Diderich von Tangen. Innvendig trukket med lysblå silke med rød kant, rosa silkebånd til å løfte medaljen, bristet.

Comments : Dette er den lille minnemedaljen; det ble også utgitt en større med identiske motiver. En arvetraktat knyttet Mecklenburg-Schwerin sammen, det kronede oksehodet viser til Mecklenburgs våpenskjold. Reversens omskrift viser til at traktaten bare kom i stand ved keiser Leopolds inngrep.

Image of artefact
Image of artefact
Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Personmedalje

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_02468

Date : ukjent

PlaceName : Frankrike

Weight : 2.0

Measure : D. 22.0

MaterialSymbol : AL, *

Material : Aluminium, Forgylt

MaterialEnglish : Aluminium, Gilt

ProductionMethod : Preget

Subject : Napoleon III

MotifAdverse : Keiser Napoleon III av Frankrike i profil mot venstre, laurbærkranset.

MotifReverse : Keiser Napoleon III av Frankrike i profil mot venstre, laurbærkranset.

InscriptionAdverse : NAPOLEON III EMPEREUR

InscriptionReverse : NAPOLEON III EMPEREUR

Comments : Advers og revers er identiske. Forgyllingen ikke ekte.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Minnemedalje

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_01060

Date : 1814

PlaceName : Østerrike

Weight : 26.0

Measure : D. 42.0

MaterialSymbol : AG

Material : Sølv

MaterialEnglish : Silver

ProductionMethod : Preget

ProducerName : Wien

Subject : Kong Frederik VIs reise til Wien

MotifAdverse : Palmekrans.

MotifReverse : Tekst omgitt av palmett-frise.

InscriptionAdverse : VINDOBONAM.PRAESENTIA.ORNAT. i midten: MENSE / OCTOBRI / MDCCCXIV.

InscriptionReverse : FRIDERICVS.VI. / DANIAE / REX.

Artist/Medallist : Harnisch, Joseph, Harnisch, Joseph

TypeRemarks : Joseph Harnisch (1785-1826), østerrisk medaljør.

Comments : Medalje til minne om Kong Frederik VIs reise til Wienerkongressen 1814-15. Keiser Franz I synes å ha utgitt slike medaljer med omtrent denne ordlyd ved de anledninger der ulike fyrster besøke Wien, kanskje knyttet nettopp til Wienerkongressen.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Minnemedalje

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_02424

Date : 1814

PlaceName : Frankrike

Weight : 34.0

Measure : D. 40.0

MaterialSymbol : AE

Material : Bronse

MaterialEnglish : Bronze

ProductionMethod : Preget

ProducerName : Paris

Subject : Keiser Frans I av Østerrikes besøk på Monnaie de Paris

MotifAdverse : Keiser Frans I av Østerrike, laurbærkranset, i profil mot venstre.

MotifReverse : Tekst.

InscriptionAdverse : FRANCOIS IER EMP. D'AUTRICHE.

InscriptionReverse : SA MAJESTÉ / L'EMPEREUR D'AUTRICHE / VISITE / LA MONNAIE DES MÉDAILLES / MDCCCXIV.

Artist/Medallist : Gayrard, Raymond

Comments : Medalje preget til minne om Franz I av Østerrikes (1768-1835) besøk på Monnaie de Paris i april 1814. Omkring det tidspunktet da Napoleon abdiserte.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Minnemedalje

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_02422

Date : 1821

PlaceName : Frankrike

Weight : 40.0

Measure : D. 41.0

MaterialSymbol : AE

Material : Bronse

MaterialEnglish : Bronze

ProductionMethod : Preget

Subject : Jean Lannes

MotifAdverse : General Jean Lannes byste i uniform, i profil mot høyre.

MotifReverse : tekst.

InscriptionAdverse : JEAN LANNES

InscriptionReverse : NÉ / A LECTOURE / EN M. DCC. LXIX. / MORT / EN M. DCCC. IX. / GALERIE METALLIQUE / DES GRANDS HOMMES FRANCAIS. / 1823.

Artist/Medallist : Gayrard, Raymond, Gayrard, Raymond

Comments : Jean Lannes, 1. hertug av Montebello (1769-1809), general og marskalk av Frankrike. Personlig venn av keiser Napoleon. Han falt i slaget ved Aspern-Essling. medaljen inngår i serien "Galerie metallique des grands hommes de France".

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Minnemedalje

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_02412

Date : ca. 1836

PlaceName : Frankrike

Weight : 10.0

Measure : D. 26.0

MaterialSymbol : AE

Material : Bronse

MaterialEnglish : Bronze

ProductionMethod : Preget

Subject : Napoleon / Triumfbuen i Paris

MotifAdverse : Napoleon Bonaparte, laurbærkranset, i profil mot høyre.

MotifReverse : Triumfbuen i Paris under en femtakket stjerne.

InscriptionAdverse : NAPOLEON LE GRAND.

InscriptionReverse : FONDÉ PAR NAPOLEON EN 1806 TERMINÉ PAR LOUIS PHILIPPE I / AUX ARMEES FRANCAISES

Artist/Medallist : Montagny, Jean-Pierre, Montagny, Jean-Pierre

Comments : triumfbuen på Place de gaulle i Paris ble bestilt av Napoleon eter seiren ved Austerlitz i 1806. Arkitekt var Jean-François-Thérèse Chalgrin (1739-1811). Den skulle værer et monument over hærens seire, men også over ham selv som keiser. Den ble ikke fullført før under Louis-Philippe i 1836.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Personmedalje

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_02410

Date : ca. 1855

PlaceName : Frankrike

Weight : 10.0

Measure : D. 26.0

MaterialSymbol : AE

Material : Bronse

MaterialEnglish : Bronze

ProductionMethod : Preget

ProducerName : Paris

Subject : Napoleon I og III

MotifAdverse : Napoleon Bonaparte, laurbærkranset, i profil mot høyre.

MotifReverse : Keiser Napoleon III, med krans av laurbær og eik, i profil mot venstre.

InscriptionAdverse : NAPOLEON LE GRAND.

InscriptionReverse : NAPOLEON III EMPEREUR

Artist/Medallist : Montagny, Jean-Pierre, Montagny, Jean-Pierre

TypeRemarks : Jean-Pierre Montagny (1789-1862), fransk medaljør knyttet til Monnaie de Paris

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Minnemedalje

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_02401

Date : 1804

PlaceName : Frankrike

Weight : 18.0

Measure : D. 33.0

MaterialSymbol : AE

Material : Bronse

MaterialEnglish : Bronze

ProductionMethod : Preget

ProducerName : Paris

Subject : 4 års hell og lykke for Napoleon

MotifAdverse : Napoleon Bonaparte i profil mot venstre.

MotifReverse : Fortuna i seilbåt med skjebnesstjernen over.

InscriptionReverse : A LA FORTUNE CONSERVATRICE nederst: L'AN 4 DE / BONAPARTE.

Artist/Medallist : Brenet, Nicolas Guy Antoine, Chaudet, Antoine-Denis

TypeRemarks : Antoine-Denis Chaudet (1763-1810), fransk billedhugger og maler.

Comments : Adversens fremstilling synes å tilstrebe sterk likhet til keiser Augustus. Reversen feirer det konstante hellet som har fulgt Napoleon i fire år. Medaljen forelå i hvert fall i mai 1804.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Minnemedalje

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_02396

Date : 1809

PlaceName : Frankrike

Weight : 38.0

Measure : D. 41.0

MaterialSymbol : AE

Material : Bronse

MaterialEnglish : Bronze

ProductionMethod : Preget

Subject : Jean Lannes død 1809

MotifAdverse : Marskalk Jeanne Lannes i profil mot venstre.

MotifReverse : Krans av laurbær og eikeløv.

InscriptionAdverse : J.LANNES DUC DE MONTEBELLO MARECHAL DE FRANCE

InscriptionReverse : ABOUKIR / MONTEBELLO / PULSTUCK / ESSLING nederst: NE A LECTOURE EN 1769 / MORT EN 1809

Artist/Medallist : Lefèvre, Lefèvre

TypeRemarks : Lefèvre, fransk medaljør, virksom ca. 1800-1825.

Comments : Jean Lannes, 1. hertug av Montebello (1769-1809), general og marskalk av Frankrike. Personlig venn av keiser Napoleon. Han falt i slaget ved Aspern-Essling. Reversen nevner de slagene han seiret i.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Minnemedalje

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_02059

Date : 1855

PlaceName : Frankrike

Weight : 121.0

Measure : D. 61.0

MaterialSymbol : AE

Material : Bronse

MaterialEnglish : Bronze

ProductionMethod : Preget

Subject : Napoleon III mottar dronning Victoria av England i Boulogne

MotifAdverse : Keiser Napoleon III av Frankrike i profil mot høyre.

MotifReverse : En sittende kvinne med murkrone og laurbærgren i hånden skriver på en sokkel: "18 ET 27 / AOUT / 1855". Hun personifiserer byen Boulogne-Sur-Mer. Foran henne står Boulognes våpenskjold, ved hennes fot et overflødighetshorn, ved hennes venstre et anker. I bakgrunnen et skip med det engelske flagg, og et fyrtårn øverst formet som fakkelbærende skulptur.

InscriptionAdverse : NAPOLEON III EMPEREUR

InscriptionReverse : L’EMPEREUR DES FRANCAIS RECOIT A BOULOGNE LA REINE D’ANGLETERRE nederst: LA VILLE DE BOULOGNE-SUR-MER / EN MEMOIRE DES 18 ET 27 AOUT / 1855

Artist/Medallist : Barre, Albert, Barre, Albert

Comments : Dronning Victoria og prins Albert avla statsbesøk i Frankrike i august 1855 og gikk i land i Boulogne, hvorfra de reiste til Paris for å besøke verdensutstillingen. Hennes statsbesøk sluttet da hun den 27. august igjen forlot Frankrike fra Boulogne. Medaljen ble utgitt i bronse og sølv.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Minnemedalje

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_02057

Date : 1804

PlaceName : Frankrike

Weight : 116.0

Measure : D. 67.0

MaterialSymbol : FE

Material : Jern

MaterialEnglish : Iron

ProductionMethod : Støpt

Subject : Byen Paris' festbankett for Napoleon i anledning kroningen

MotifAdverse : Napoleon Bonaparte, laurbærkranset, i profil mot venstre.

MotifReverse : Foran keiser Napoleon på sin trone, med den keiserlige herskerstaven i venstre i hånd, står en kvinne med murkrone og en talegest. Bak henne et skip, Paris' vartegn. På skipet sitter en genius ved roret og snur seg opp mot en stjerne med en N i midten.

InscriptionAdverse : NEAPOLIO IMPERATOR.

InscriptionReverse : TVTELA PRAESENS nederst: EPVLVM SOLEMNE / IMPERATORIS IN CVRIA / VRBANA. FRIM. A. XIII

Artist/Medallist : Galle, André, Prud'hon, Pierre-Paul

Comments : Den 16. desember 1804 arrangerte byen Paris en strålende fest for den nykronede keiseren.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Utstillingsmedalje

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_02046

Date : 1855

PlaceName : Frankrike

Weight : 51.0

Measure : D. 50.0

MaterialSymbol : AE

Material : Bronse

MaterialEnglish : Bronze

ProductionMethod : Preget

ProducerName : Paris

Subject : Interiør fra industripalasset på verdensutstillingen i Paris 1855

MotifAdverse : Keiser Napoleon III av Frankrike og keiserinne Eugénie i profil mot venstre.

MotifReverse : Industripalasset, interiør fra galleriene.

InscriptionAdverse : EUGÉNIE IMPERATRICE. NAPOLÉON III EMPEREUR

InscriptionReverse : nederst: PALAIS DE L'INDUSTRIE / VUE DES GALERIES.

Artist/Medallist : Caqué, Armand Auguste , Manguin, Pierre

TypeRemarks : Pierre Manguin (1815-1869), fransk arkitekt og arkeolog.

Comments : Napoleon III (1808-1873), keiser av Frankrike 1853-71. Doña María Eugenia Ignacia Augustina de Palafox-Portocarrero de Guzmán y Kirkpatrick, 16. grevinne avTeba og 15. markise av Ardales (1826 – 1920), keiserinne av Frankrike 1853-71.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Utstillingsmedalje

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_02039

Date : 1855

PlaceName : Frankrike

Weight : 48.0

Measure : D. 50.0

MaterialSymbol : AG

Material : Sølv

MaterialEnglish : Silver

ProductionMethod : Preget

Subject : Napoleon III - verdensutstilling 1855

MotifAdverse : Keiser Napoleon III av Frankrike i profil mot venstre.

MotifReverse : Kvinne som sitter på en trone om gitt av vitenskapelig utstyr, kunstnerartikler, anker og handel og industri. I sin venstre holder hun en medalje, i sin høyre en laurbærkrans.

InscriptionAdverse : NAPOLEON III EMPEREUR

InscriptionReverse : EXPOSITION UNIVERSELLE / 1855

Artist/Medallist : Caqué, Armand Auguste , Caqué, Armand Auguste

Comments : Utstillingen ble holdt i Paris den 15. mai til 15. november 1855. Reversens motiv er inspirert av figurgruppen plassert over utstillingsbygningens, Palais de l'industrie's, hovedinngang.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Tema

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_02038

Date : 1853

PlaceName : Frankrike

Weight : 200.0

Measure : D. 75.0

MaterialSymbol : AE

Material : Bronse

MaterialEnglish : Bronze

ProductionMethod : Preget

Subject : Den franske kolonialiseringen av Algerie

MotifAdverse : Keiser Napoleon III av Frankrike i profil mot høyre.

MotifReverse : På en trone stående på en sokkel sitter Frankrike, personifisert som en kvinne. Hun legger armene om skuldrende på en kvinne og en mann, på hver side som frembærer landbruksprodukter: kornnek, vinranker, bikube, plog osv. Tronens sokkel har en fremstilling av den franske ørn på en tordenkile over et landområde hvorpå står "Algerie". Bak La France fire bannere mednavnene på større erobrede algirske byer: "BÔNE, ALGER, CONSTA[NTIA], ORAN".

InscriptionAdverse : NAPOLEON III EMPEREUR

InscriptionReverse : COLONISATION FRANCAISE EN ALGÉRIE nederst: 1830-1853

Artist/Medallist : Pingret, Joseph Arnold, Pingret, Joseph Arnold

TypeRemarks : Joseph Arnold Pingret (1798-1862), fransk medaljør.

Comments : Medaljen minnes den franske kolonialiseringen av Algerie som begynte med krigen i 1830 og kunne oppfattes som avsluttet med pasifiseringen i 1852 av stammelederen Abd al-Qadir. Byen Constantia ble erobret i 1837.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Minnemedalje

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_02009

Date : 1853

PlaceName : Frankrike

Weight : 10.0

Measure : D. 30.0

MaterialSymbol : AE

Material : Bronse

MaterialEnglish : Bronze

ProductionMethod : Preget

Subject : Napoleon III - 10 centimes

MotifAdverse : Keiser Napoleon III av Frankrike, med pikkelhjelm, i profil mot venstre.

MotifReverse : Den keiserlige franske ørn stående på en tordenkile.

InscriptionAdverse : NAPOLEON III EMPEREUR / 1853

InscriptionReverse : EMPIRE FRANCAIS / DIX CENTIMES

Comments : En mynt(?), den mynten de satiriske franske medaljene eter nederlaget ved Sedan 1870 refererte til.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Personmedalje

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_01997

Date : 1853-73

PlaceName : Frankrike

Weight : 1.0

Measure : D. 13.0

MaterialSymbol : ME

Material : Messing

MaterialEnglish : Brass

ProductionMethod : Preget

Subject : Keiserinne Eugénie av Frankrike

MotifAdverse : Keiserinne Eugenie av Frankrike, med perlekjede og øredopper, i profil mot venstre.

MotifReverse : Laurbær- og rosengren omkring tekst.

InscriptionAdverse : EUGENIE IMPERATRICE

InscriptionReverse : EUGENIE / IMPÉRATRICE / DES / FRANCAIS

Comments : Spanske Eugénia María de Montijo de Guzmán, grevinne av Teba (1826-1920), giftet seg i 1853 med keiser Napoleon III av Frankrike og ble dermed keiserinne Eugénie. Fra 1873 enkekeiserinne.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Tema

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_02001

Date : ca. 1860

PlaceName : Frankrike

Weight : 5.0

Measure : D. 23.0

MaterialSymbol : ME

Material : Messing

MaterialEnglish : Brass

ProductionMethod : Preget

ProducerName : Paris

Subject : Napoleon III og prins Napoléon Eugén

MotifAdverse : Keiser Napoleon III av Frankrike, laurbærkranset, i profil mot venstre.

MotifReverse : Prins Napoléon Eugène Louis Jean Joseph Bonaparte i profil mot venstre, med æreslegionen om halsen.

InscriptionAdverse : NAPOLEON III EMPEREUR

InscriptionReverse : NAPOLEON EUG. L. J. J. PRINCE IMPERIAL

Comments : Prins Napoléon Eugène Louis Jean Joseph Bonaparte (1856-1879)

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Personmedalje

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_01995

Date : u.a.

PlaceName : Frankrike

Weight : 5.0

Measure : D. 24.0

MaterialSymbol : AE

Material : Bronse

MaterialEnglish : Bronze

ProductionMethod : Preget

Subject : Keiserinne Eugénie av Frankrike

MotifAdverse : Keiserinne Eugénie av Frankrike, med bånd i håret og perlekjede, i profil mot høyre.

MotifReverse : Krans av rosengren og laurbær omkring tekst.

InscriptionAdverse : EUGÉNIE IMPERATRICE

InscriptionReverse : EUGENIE / IMPERATRICE / DES / FRANCAIS

Comments : Spanske Eugénia María de Montijo de Guzmán, grevinne av Teba (1826-1920), giftet seg i 1853 med keiser Napoleon III av Frankrike og ble dermed keiserinne Eugénie. Fra 1873 enkekeiserinne.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Minnemedalje

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_01994

Date : u.a.

PlaceName : Frankrike

Weight : 5.0

Measure : D. 24.0

MaterialSymbol : AE

Material : Bronse

MaterialEnglish : Bronze

ProductionMethod : Preget

Subject : Napoleon III - Napoleon I

MotifAdverse : Keiser Napoleon III av Frankrike, laurbærkranset, i profil mot venstre.

MotifReverse : Keiser Napoleon I av Frankrike, laurbærkranset, i profil mot høyre.

InscriptionAdverse : NAPOLEON III EMPEREUR DES FRANCAIS.

InscriptionReverse : NAPOLEON I EMPEREUR DES FRANCAIS.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Utstillingsmedalje

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_01989

Date : 1867

PlaceName : Frankrike

Weight : 7.0

Measure : D. 28.0

MaterialSymbol : ME

Material : Messing

MaterialEnglish : Brass

ProductionMethod : Preget

Subject : Napoleon III - verdensutstilling i Paris 1867

MotifAdverse : Keiser Napoleon III av Frankrike, med eike- og laurbærkrans, i profil mot venstre.

MotifReverse : Galerie des machines på verdensutstillingen i Paris 1867.

InscriptionAdverse : NAPOLEON III EMPEREUR

InscriptionReverse : EXPOSITION UNIVERSELLE nederst: 1867

Comments : Verdensutstillingen i Paris ble holdt fra 1. april til 3. november 1867. Reversen viser Galerie des machines eller del av hovedbygningen.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Spottmedalje

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_02005

Date : 1870

PlaceName : Frankrike

Weight : 6.0

Measure : D. 25.0

MaterialSymbol : AE

Material : Bronse

MaterialEnglish : Bronze

ProductionMethod : Preget

Subject : Napoleon III og nederlaget ved Sedan

MotifAdverse : Keiser Napoleon III av Frankrike med sigarett i munnen, pikkelhjelm på hodet og lenkehalsbånd med navnet "SEDAN".

MotifReverse : Den napoleonske ørnen med uglehode, stående på kanonrør over korslagte knokler.

InscriptionAdverse : NAPOLEON III LE MISERABLE / 80 000 PRISONNIERS

InscriptionReverse : VAMPIRE FRANCAIS / 2 DEC.BRE 1851. 2 SEPT.BRE 1870.

Comments : Satirisk medalje som håner Napoleon III etter nederlaget i slaget ved Sedan 2. spetember 1870. Medaljen refererer til den franske 10 centimes-mynten.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Spottmedalje

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_02006

Date : 1870

PlaceName : Frankrike

Weight : 7.0

Measure : D. 27.0

MaterialSymbol : AE

Material : Bronse

MaterialEnglish : Bronze

ProductionMethod : Preget

Subject : Napoleon III og nederlaget ved Sedan

MotifAdverse : Keiser Napoleon III av Frankrike med pikkelhjelm og lenkehalsbånd med navnet "SEDAN".

MotifReverse : Den napoleonske ørnen med uglehode, stående på kanonrør.

InscriptionAdverse : NAPOLEON III LE MISERABLE / 80 000 PRISONNIERS

InscriptionReverse : VAMPIRE FRANCAIS / 2 DEC.E 1851 - 2 SEPT. 1870.

Comments : Satirisk medalje som håner Napoleon III etter nederlaget i slaget ved Sedan 2. spetember 1870. Medaljen refererer til den franske 10 centimes-mynten.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Spottmedalje

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_02007

Date : 1870

PlaceName : Frankrike

Weight : 13.0

Measure : D. 32.0

MaterialSymbol : AE

Material : Bronse

MaterialEnglish : Bronze

ProductionMethod : Preget

Subject : Napoleon III og nederlaget ved Sedan

MotifAdverse : Keiser Napoleon III av Frankrike med pikkelhjelm, i profil mot venstre.

MotifReverse : Den keiserlige franske ørn med uglehode, stående på tordenkile.

InscriptionAdverse : NAPOLEON LE MISERABLE / 2 DECEMBRE

InscriptionReverse : VAMPIRE LA FRANCE / SEDAN 2 SEPT.BRE 1870

Comments : Satirisk medalje som håner Napoleon III etter nederlaget i slaget ved Sedan 2. spetember 1870. Medaljen refererer til den franske 10 centimes-mynten.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Utstillingsmedalje

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_01993

Date : 1867

PlaceName : Frankrike

Weight : 20.0

Measure : D. 36.0

MaterialSymbol : ME

Material : Messing

MaterialEnglish : Brass

ProductionMethod : Preget

ProducerName : Paris

Subject : Verdensutstilling i Paris 1867

MotifAdverse : Keiser Napoleon III av Frankrike, med eikekrans, i profil mot venstre.

MotifReverse : Utstillingens hovedbygning.

InscriptionAdverse : NAPOLEON III EMPEREUR

InscriptionReverse : nederst: EXPOSITION / UNIVERSELLE / PARIS 1867

Comments : Verdensutstillingen i Paris ble holdt fra 1. april til 3. november 1867. Planens som la France holder frem er utstillingens enorme hovedbygning, Palais de l'Exposition universelle, som var rektangulær med avrundede hjørner. Den var oppført 1865-67 av arkitekten Léopold hardy og ingeniøren Jean-Baptiste Krantz.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Utstillingsmedalje

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_01990

Date : 1867

PlaceName : Frankrike

Weight : 22.0

Measure : D. 36.0

MaterialSymbol : CU

Material : Kobber

MaterialEnglish : Copper

ProductionMethod : Preget

ProducerName : Paris

Subject : Verdensutstilling i Paris 1867

MotifAdverse : Keiser Napoleon III av Frankrike, laurbærkranset, i profil mot venstre.

MotifReverse : Vinget kvinnelig figur, la France, med femtakket stjerne over hodet svever over jordkloden og holder i sine hender planens til utstillingens hovedbygning.

InscriptionAdverse : NAPOLEON III EMPEREUR

InscriptionReverse : EXPOSITION. UNIVERSELLE. DE. MDCCCLXVII. A. PARIS.

Artist/Medallist : Ponscarme, Hubert, Ponscarme, Hubert

Comments : Verdensutstillingen i Paris ble holdt fra 1. april til 3. november 1867. Planens som la France holder frem er utstillingens enorme hovedbygning, Palais de l'Exposition universelle, som var rektangulær med avrundede hjørner. Den var oppført 1865-67 av arkitekten Léopold Hardy og ingeniøren Jean-Baptiste Krantz.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Belønningsmedalje

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_01987

Date : 1866

PlaceName : Frankrike

Weight : 34.0

Measure : D. 41.0

MaterialSymbol : AG

Material : Sølv

MaterialEnglish : Silver

ProductionMethod : Preget

ProducerName : Paris

Subject : Fiskeriutstillingen i Boulogne 1866

MotifAdverse : Keiser Napoleon III av Frankrike, laurbærkranset, i profil mot høyre.

MotifReverse : Eikekrans om sirkel med tekst.

InscriptionAdverse : NAPOLEON III EMPEREUR

InscriptionReverse : MINISTÈRE DE LA MARINE ET DES COLONIES / ENCOURAGEMENTS A LA PÊCHE i midten: EXPOSITION / DE PÊCHE / DE / BOULOGNE / 1866

Artist/Medallist : Barre, Albert

TypeRemarks : Albert Barre (1818-1878), fransk medaljør.

Comments : Exposition internationale de pêche de Boulogne-Sur-Mer ble holdt i 1866.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Tema

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_01985

Date : 1859

PlaceName : Frankrike

Weight : 1.0

Measure : D. 13.0

MaterialSymbol : ME

Material : Messing

MaterialEnglish : Brass

ProductionMethod : Preget

Subject : Den fransk-sardinske seiren ved Solferino

MotifAdverse : Keiser Napoleon III av Frankrike, laurbærkranset, i profil mot høyre.

MotifReverse : Laurbærkrans om tekst.

InscriptionAdverse : NAPOLEON III EMPEREUR

InscriptionReverse : VICTOIRE DE SOLFERINO / GAGNÉE / LE 24 JUIN / 1859

TypeRemarks : Type ID 3152 regnes som samme, men portrett på advers er forskjellig

Comments : Seiren ved Solferino 1859 over østerrikerne var en avgjørende seir for den fransk-sardinske alliansen.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Tema

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_01983

Date : 1859

PlaceName : Frankrike

Weight : 1.0

Measure : D. 13.0

MaterialSymbol : ME

Material : Messing

MaterialEnglish : Brass

ProductionMethod : Preget

Subject : Den fransk-sardinske seiren ved Solferino

MotifAdverse : Keiser Napoleon III av Frankrike, laurbærkranset, i profil mot høyre.

MotifReverse : Laurbærkrans om tekst.

InscriptionAdverse : NAPOLEON III EMPEREUR

InscriptionReverse : VICTOIRE DE SOLFERINO / GAGNÉE / LE 24 JUIN / 1859

TypeRemarks : Type ID 3152 regnes som samme, men portrett på advers er forskjellig

Comments : Seiren ved Solferino 1859 over østerrikerne var en avgjørende seir for den fransk-sardinske alliansen.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Tema

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_01984

Date : 1859

PlaceName : Frankrike

Weight : 1.0

Measure : D. 13.0

MaterialSymbol : ME

Material : Messing

MaterialEnglish : Brass

ProductionMethod : Preget

Subject : Den fransk-sardinske seiren ved Solferino

MotifAdverse : Keiser Napoleon III av Frankrike, laurbærkranset, i profil mot høyre.

MotifReverse : Laurbærkrans om tekst.

InscriptionAdverse : NAPOLEON III EMPEREUR

InscriptionReverse : VICTOIRE DE SOLFERINO / GAGNÉE / LE 24 JUIN / 1859

TypeRemarks : Type ID 3152 regnes som samme, men portrett på advers er forskjellig

Comments : Seiren ved Solferino 1859 over østerrikerne var en avgjørende seir for den fransk-sardinske alliansen.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Tema

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_01980

Date : 1856

PlaceName : Frankrike

Weight : 22.0

Measure : D. 37.0

MaterialSymbol : AG

Material : Sølv

MaterialEnglish : Silver

ProductionMethod : Preget

ProducerName : Paris

Subject : Prins Napoléon Eugène Louis Jean Joseph Bonapartes dåp

MotifAdverse : Keiser Napoleon III av Frankrike og keiserinne Eugénie i profil mot venstre.

MotifReverse : Prins Napoleon Eugène i profil mot venstre.

InscriptionReverse : 14 JUIN 1856

Artist/Medallist : Caqué, Armand Auguste , Caqué, Armand Auguste

Comments : Medaljen feirer at den 14. juni 1856 ble den keiserlige prins, født 16. mars 1856, døpt i Notre Dame i Paris den 14. juni samme år. Han fikk navnet Napoléon Eugène Louis Jean Joseph Bonaparte (1856-1879). Den lille sølvmedaljen ble preget i flere tusen eksemplarer til utdeling blant folket.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Utstillingsmedalje

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_01979

Date : 1855

PlaceName : Frankrike

Weight : 22.0

Measure : D. 37.0

MaterialSymbol : AE

Material : Bronse

MaterialEnglish : Bronze

ProductionMethod : Preget

ProducerName : Paris

Subject : Interiør fra industripalasset på verdensutstillingen i Paris 1855

MotifAdverse : Keiser Napoleon III av Frankrike og keiserinne Eugénie i profil mot venstre.

MotifReverse : Industripalasset, interiør fra galleriene.

InscriptionAdverse : EUGÉNIE IMPERATRICE. NAPOLÉON III EMPEREUR

InscriptionReverse : nederst: PALAIS DE L'INDUSTRIE / VUE DES GALERIES.

Artist/Medallist : Caqué, Armand Auguste , Manguin, Pierre

TypeRemarks : Pierre Manguin (1815-1869), fransk arkitekt og arkeolog.

Comments : Napoleon III (1808-1873), keiser av Frankrike 1853-71. Doña María Eugenia Ignacia Augustina de Palafox-Portocarrero de Guzmán y Kirkpatrick, 16. grevinne avTeba og 15. markise av Ardales (1826 – 1920), keiserinne av Frankrike 1853-71.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Utstillingsmedalje

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_01978

Date : 1855

PlaceName : Frankrike

Weight : 23.0

Measure : D. 37.0

MaterialSymbol : AE

Material : Bronse

MaterialEnglish : Bronze

ProductionMethod : Preget

ProducerName : Paris

Subject : Napoleon III og Industripalasset

MotifAdverse : Keiser Napoleon III av Frankrike, med eike- og laurbærkrans, i profil mot venstre.

MotifReverse : Industripalasset ved verdensutstillingen i Paris 1855, sett fra nordvest.

InscriptionAdverse : NAPOLEON III EMPEREUR

InscriptionReverse : COMMENCE 10 FEV. 1853 ACHEVE AVRIL 1855 / NAPOLEON III EMPEREUR / A. FOULD, MAGNE MINISTRES / V.TE DE ROUVILLE DIR.TUR / ARDOIN RICARDO / BOUISSIN ADM.ES VIEL ARCHIT.

Artist/Medallist : Oudiné, Eugène André, Wiener, Jakob

TypeRemarks : Eugène André Oudiné (1810-1887), fransk skulptør og medaljør, virksom i Paris fra ca. 1830.

Comments : Palais de l'industrie ble tegnet av Jean-Marie-Victor Viel og Alexandre Barrault i 1852-53 og oppført 1853-55 som hovedbygningen for verdensutstillingen. Medaljens revers viser industripalassets fasader fra nordvest.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Utstillingsmedalje

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_01977

Date : 1855

PlaceName : Frankrike

Weight : 17.0

Measure : D. 30.0

MaterialSymbol : AE

Material : Bronse

MaterialEnglish : Bronze

ProductionMethod : Preget

ProducerName : Paris

Subject : Industripalasset i verdensutstillingen i Paris 1855

MotifAdverse : Keiser Napoleon III og keiserinne Eugénie av Frankrike i profil mot venstre.

MotifReverse : Industripalasset under verdensutstillingen i Paris 1855.

InscriptionAdverse : EUGÉNIE IMPERATRICE. NAPOLÉON III EMPEREUR.

InscriptionReverse : PALAIS DE L'INDUSTRIE nederst: PAVILLON DU NORD

Artist/Medallist : Caqué, Armand Auguste , Wiener, Jakob

TypeRemarks : Armand August Caqué (1793-1881), fransk medaljør. Jacques (Jakob) Wiener (1815-1899), nederlandsk medaljør, virksom i Brussel ca. 1840-72.

Comments : Palais de l'industrie ble tegnet av Jean-Marie-Victor Viel og Alexandre Barrault i 1852-53 og oppført 1853-55 som hovedbygningen for verdensutstillingen. Medaljens revers viser nordfasadens midte.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Tema

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_01981

Date : 1859

PlaceName : Frankrike

Weight : 2.0

Measure : D. 23.0

MaterialSymbol : ME

Material : Messing

MaterialEnglish : Brass

ProductionMethod : Preget

Subject : Den fransk-sardinske seiren ved Magenta

MotifAdverse : I to ovale rammer henholdsvis keiser Napoleon III av Frankrike i profil mot høyre, og kongen av Sardinia, Victor Emmanuel II i profil mot venstre. Øverst over ovalene den keiserlige franske ørn, nederst en løve som holder huset savoyens våpenskjold.

MotifReverse : Eike- og laurbærkrans om tekst.

InscriptionAdverse : i venstre oval: NAPOLEON III EMPEREUR i høyre oval: V. EMMANUEL II ROI DE SARDAIGNE

InscriptionReverse : GUERRE DE L'INDEPENDANCE ITALIENNE i midten: VICTOIRE / DE MAGENTA / GAGNÉE / LE 4 JUIN / 1859

Comments : Slaget ved Magenta i Nord-Italia ble utkjempet mot en østerriksk hær den 4. juni 1859 under den 2. italienske frihetskrig. Seiren var viktig, og i praksis fransk, da den fransk-sardinske hæren på vel 59000 mann besto av 58000 franske soldater.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Minnemedalje

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_01971

Date : 1852

PlaceName : Frankrike

Weight : 8.0

Measure : D. 25.0

MaterialSymbol : AE

Material : Bronse

MaterialEnglish : Bronze

ProductionMethod : Preget

ProducerName : Paris

Subject : Folkeavstemningen om Napoleon III i 1852

MotifAdverse : Keiser Napoleon III av Frankrike, med eike- og laurbærkrans, i profil mot venstre.

MotifReverse : Tekst.

InscriptionAdverse : NAPOLEON III EMPEREUR

InscriptionReverse : ELU / EMPEREUR / PAR / 7.824.189 OUI / 22.23. 9.RE 1852 / PROCLAMÉ / LE 2 DÉCEMBRE / 1852.

Artist/Medallist : Montagny, Jean-Pierre

TypeRemarks : Jean-Pierre Montagny (1789-1862), fransk medaljør.

Comments : I desember 1851 gjennomførte Napoleons nevø, Louis-Napoléon Bonaparte (1808-1873), som den 2. republikkens president et statskupp, og knapt et år senere en folkeavstemning om hvorvidt skulle bli fransk keiser ble gjennomført i november 1852. Dermed ble han fra 2. desember 1852 keiser Napoleon III, men måtte oppgi sitt keiserdømme i september 1870.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Privatmedalje

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_01970

Date : 1845

PlaceName : Frankrike

Weight : 21.0

Measure : H. 34.0W. 34.0

MaterialSymbol : AG

Material : Sølv

MaterialEnglish : Silver

ProductionMethod : Preget

ProducerName : Le Havre

Subject : 40 års jubileet for Code Civil 1844

MotifAdverse : Ludvig den Hellige av Frankrike og keiser Karl den Store, kronede, byster i profil mot høyre.

MotifReverse : To skriftruller, hvorpå det henge segl, med navnene "KAROLVS" og årstallene 803 og 805, og "LVDOVICVS" med årstallet 1270, omgitt av eike- og laurbærkrans.

InscriptionAdverse : STABILIM. S. LVDOVICI CAPITVL. CAROLI. MAGN.

InscriptionReverse : COMPAGNIE DES NOTAIRES DE L'AROND.T DU HAVRE / 1844.

Artist/Medallist : Dubois, Joseph Eugène, Dubois, Joseph Eugène

TypeRemarks : Joseph Eugène Dubois (1795-1863), fransk medaljør.

Comments : Sjetong utgitt i anledningen 40 års jubileet for Code Civil. Randskriften daterer til perioden 1845-60

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Minnemedalje

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_01939

Date : 1811

PlaceName : Frankrike

Weight : 31.0

Measure : D. 40.0

MaterialSymbol : FE

Material : Jern

MaterialEnglish : Iron

ProductionMethod : Støpt

ProducerName : Paris

Subject : Kongen av Romas fødsel

MotifAdverse : Kongen av Roma, Napoleon Francois Joseph Charles, i profil mot venstre.

MotifReverse : Marie Louise kledd i antik drakt, med barnet på venstre arm.

InscriptionAdverse : NAPOLEON FRANCOIS JOSEPH CHARLES ROI DE ROME nederst: XX MARS MDCCCXI.

InscriptionReverse : NAISSANCE DU ROI DE ROME. nederst: MDCCCXI.

Artist/Medallist : Prud'hon, Pierre-Paul, Jouannin, Julien Marie

Comments : Kong Napoleon Francois av Roma (1811-1832) levde fra 1814 ved keiserhoffet i Wien, fra 1818 som hertug av Reichstadt. Ved sin fødsel 20. nov. 1811 fikk han tittelen "Konge av Roma". Fra 4. til 6. april 1814 var han Napoleon II, keiser av Frankrike.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Tema

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_01943

Date : 1811

PlaceName : Frankrike

Weight : 2.0

Measure : D. 15.0

MaterialSymbol : FE

Material : Jern

MaterialEnglish : Iron

ProductionMethod : Støpt

ProducerName : Paris

Subject : Napoleon og Marie Louise og deres sønn, kongen av Roma

MotifAdverse : Napoleon, laurbærkranset, og Marie Louise av Østerrike med diadem, i profil mot høyre.

MotifReverse : Kong Napoleon Francois av Roma i profil mot venstre.

InscriptionReverse : NAPOLEON FRANCOIS JOSEPH CHARLES ROI DE ROME nederst: XX MARS MDCCCXI.

Artist/Medallist : Andrieu, Bertrand, Prud'hon, Pierre-Paul

Comments : Kong Napoleon Francois av Roma (1811-1832) levde fra 1814 ved keiserhoffet i Wien, fra 1818 som hertug av Reichstadt. Ved sin fødsel 20. nov. 1811, datoen på reversen, fikk han tittelen "Konge av Roma". Fra 4. til 6. april 1814 var han Napoleon II, keiser av Frankrike.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Tema

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_01942

Date : 1811

PlaceName : Frankrike

Weight : 14.0

Measure : D. 32.0

MaterialSymbol : FE

Material : Jern

MaterialEnglish : Iron

ProductionMethod : Støpt

ProducerName : Paris

Subject : Napoleon og Marie Louise og deres sønn, kongen av Roma

MotifAdverse : Napoleon, laurbærkranset, og Marie Louise av Østerrike med diadem, i profil mot høyre.

MotifReverse : Kong Napoleon Francois av Roma i profil mot venstre.

InscriptionReverse : NAPOLEON FRANCOIS JOSEPH CHARLES ROI DE ROME nederst: XX MARS MDCCCXI.

Artist/Medallist : Andrieu, Bertrand, Prud'hon, Pierre-Paul

Comments : Kong Napoleon Francois av Roma (1811-1832) levde fra 1814 ved keiserhoffet i Wien, fra 1818 som hertug av Reichstadt. Ved sin fødsel 20. nov. 1811, datoen på reversen, fikk han tittelen "Konge av Roma". Fra 4. til 6. april 1814 var han Napoleon II, keiser av Frankrike.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Tema

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_01941

Date : 1811

PlaceName : Frankrike

Weight : 29.0

Measure : D. 40.0

MaterialSymbol : FE

Material : Jern

MaterialEnglish : Iron

ProductionMethod : Støpt

ProducerName : Paris

Subject : Napoleon og Marie Louise og deres sønn, kongen av Roma

MotifAdverse : Napoleon, laurbærkranset, og Marie Louise av Østerrike med diadem, i profil mot høyre.

MotifReverse : Kong Napoleon Francois av Roma i profil mot venstre.

InscriptionReverse : NAPOLEON FRANCOIS JOSEPH CHARLES ROI DE ROME nederst: XX MARS MDCCCXI.

Artist/Medallist : Andrieu, Bertrand, Prud'hon, Pierre-Paul

Comments : Kong Napoleon Francois av Roma (1811-1832) levde fra 1814 ved keiserhoffet i Wien, fra 1818 som hertug av Reichstadt. Ved sin fødsel 20. nov. 1811, datoen på reversen, fikk han tittelen "Konge av Roma". Fra 4. til 6. april 1814 var han Napoleon II, keiser av Frankrike.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Tema

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_01892

Date : 1807

PlaceName : Frankrike

Weight : 28.0

Measure : D. 40.0

MaterialSymbol : FE

Material : Jern

MaterialEnglish : Iron

ProductionMethod : Støpt

ProducerName : Paris

Subject : Napoleon og seirene ved Maringo og Friedland

MotifAdverse : Napoleon Bonaparte, laurbærkranset, i profil mot høyre.

MotifReverse : Vinget Victoria med ovalt skjold støttet av et postament. På skjoldet står "XIV JUIN / MARINGO / FRIEDLAND". Til høyre en olivengren.

InscriptionAdverse : NAPOLEON EMP. ET ROI.

InscriptionReverse : på skjoldet: XIV JUIN / MARINGO / FRIEDLAND

Artist/Medallist : Andrieu, Bertrand, Meynier, Charles

Comments : Seirene ved Marengo og Friedland den 14. juni 1807 ble avslutningen på Napoleons henholdsvis italienske og prøjsiske felttog. Reversens motiv er en bearbeidning av motivet på en sesterts fra keiser Vitellius år 69.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Minnemedalje

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_01859

Date : 1805

PlaceName : Frankrike

Weight : 30.0

Measure : D. 40.0

MaterialSymbol : FE

Material : Jern

MaterialEnglish : Iron

ProductionMethod : Støpt

ProducerName : Paris

Subject : Ligurias forening med Frankrike

MotifAdverse : Napoleon Bonaparte, laurbærkranset, i profil mot høyre.

MotifReverse : Napoleon kledd som romersk keiser i toga tar imot en kvinne, en personifikasjon av den italienske republikken Liguria. Ved siden av ham står den keiserlige ørn. Bak Liguria stevnen på et antikt skip.

InscriptionAdverse : NAPOLEON EMP. ET ROI.

InscriptionReverse : nederst: LA LIGURIE / RÉUNIE A LA FRANCE / MDCCCV.

Artist/Medallist : Andrieu, Bertrand, Fragonard, Alexandre Evariste

Comments : Den avtalen som sikret fransk overhøyhet over nyskapningen "Republikken Liguria" ble underskrevet den 6. juni 1805.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Tema

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_01855

Date : 1805

PlaceName : Frankrike

Weight : 29.0

Measure : D. 40.0

MaterialSymbol : FE

Material : Jern

MaterialEnglish : Iron

ProductionMethod : Støpt

ProducerName : Paris

Subject : Napoleon - erobringen av Wien og Pressburg

MotifAdverse : Napoleon Bonaparte, laurbærkranset, i profil mot høyre.

MotifReverse : Keiser Napoleon stående kledd som Herkules, flankert av to knelende underkastede kvinner med murkroner som personifiserer byene Wien og Pressburg.

InscriptionAdverse : NAPOLEON EMP. ET ROI.

InscriptionReverse : nederst: PRISE DE VIENNE / ET DE PRESBOURG / MDCCCV.

Artist/Medallist : Andrieu, Bertrand, Chaudet, Antoine-Denis

Comments : Napoleon red inn i Wien den 14. november 1805, mens en hæravdeling umiddelbart etterpå besatte Pressburg.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Minnemedalje

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_01858

Date : 1806

PlaceName : Frankrike

Weight : 27.0

Measure : D. 40.0

MaterialSymbol : FE

Material : Jern

MaterialEnglish : Iron

ProductionMethod : Støpt

ProducerName : Paris

Subject : Keiser Franz II av Østerrike oppsøker Napoleon etter nederlaget ved Austerlitz

MotifAdverse : Napoleon Bonarparte, laurbærkranset, i profil mot høyre.

MotifReverse : Napoleon kledd som romersk feltherre møter en udmyk keiser Franz II av Østerrike. I bakgrunnen et fransk felttegn med "N" over nedlagte faner.

InscriptionAdverse : NAPOLEON EMP. ET ROI.

InscriptionReverse : ENTREVUE DE L'EMP. NAPOLEON / ET DE L'EMP. FRANÇOIS II. A URCHITZ LE IV. DECEMBRE / MDCCCV.

Artist/Medallist : Andrieu, Bertrand, Chaudet, Antoine-Denis

Comments : Keiser Franz oppsøkte Napoleon den 4. desember 1805, dagen etter sitt nederlag ved Austerlitz. Medaljen var allerede ferdig tidlig på nyåret 1806.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Tema

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_01849

Date : 1805

PlaceName : Frankrike

Weight : 29.0

Measure : D. 40.0

MaterialSymbol : FE

Material : Jern

MaterialEnglish : Iron

ProductionMethod : Støpt

ProducerName : Paris

Subject : Tilbakeerobringen av de franske fanene ved Innsbruck

MotifAdverse : Napoleon Bonaparte, laurbærkranset, i profil mot høyre.

MotifReverse : Keiser Napoleon stående i romersk feltherredrakt, laurbærkranset, med felttegn i venstre hvorpå R.F., og i høyre en statue av seirens gudinne Nike/Victoria som han betrakter.

InscriptionAdverse : NAPOLEON EMP. ET ROI.

InscriptionReverse : På hver side av Napoleon som romersk triumfator: LES / AUTRICIENS / VAINCUS LES / DRAPEAUX FRANCAIS REPRIS nederst: INSPRUCK LE XVI BROM:RE / AN XIV. MDCCCV

Artist/Medallist : Andrieu, Bertrand, Brenet, Nicolas Guy Antoine

Comments : Medaljen feirer seiren over Østerrike og oppdagelsen av franske erobrede faner den 7. november 1805 som kunne sendes i retur i triumf til Paris.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Tema

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_01841

Date : 1805

PlaceName : Frankrike

Weight : 32.0

Measure : D. 40.0

MaterialSymbol : FE

Material : Jern

MaterialEnglish : Iron

ProductionMethod : Støpt

ProducerName : Paris

Subject : Napoleons erobring av Ulm og Memmingen

MotifAdverse : Napoleon Bonaparte, laurbærkranset, i profil mot høyre.

MotifReverse : Keiser Napoleon i stridsvogn trukket av to hester, over ham flyver seirens gudinne, Nike, med palmegren og laurbærkrans. Under hestene to knelende kvinneskikkelser som personifiserer byene Ulm og Memmingen.

InscriptionAdverse : NAPOLEON EMP. ET ROI.

InscriptionReverse : nederst: XVII. OCTOBRE. MDCCCV. / CAPITULATION / D'ULM. DE MEMMINGEN / LX. MILLE. PRISONNIERS

Artist/Medallist : Andrieu, Bertrand, Desnoyers, Auguste

TypeRemarks : Auguste Desnoyers (1779-1857), fransk kobberstikker i Paris.

Comments : Ulm-felttoget ble avsluttet den 17. okt. 1805.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Tema

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_01833

Date : 1805

PlaceName : Frankrike

Weight : 28.0

Measure : D. 40.0

MaterialSymbol : FE

Material : Jern

MaterialEnglish : Iron

ProductionMethod : Støpt

ProducerName : Paris

Subject : De tre keisere, Napoleon I, Alexander I, Franz II

MotifAdverse : Napoleon Bonaparte, laurbærkranset, i profil mot høyre.

MotifReverse : Keiser Alexander I av Russland og keiser Franz II av Østerrike-Ungarn i profil mot hverandre.

InscriptionAdverse : BATAILLE D'AUSTERLITZ II DECEMBRE / MDCCCV.

InscriptionReverse : ALEXANDRE I. FRANCOIS II.

Artist/Medallist : Andrieu, Bertrand, Andrieu, Bertrand

Comments : Slaget ved Austerlitz fant sted den 2. desember 1805 og førte til en stor seir for franskmennene over de forenede russisk-østerrikske styrker. De russiske og østerrikske armeene ble anført av deres respektive keisere som altså ble slått av keiser Napoleon.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Tema

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_01831

Date : 1805

PlaceName : Frankrike

Weight : 29.0

Measure : D. 40.0

MaterialSymbol : FE

Material : Jern

MaterialEnglish : Iron

ProductionMethod : Støpt

ProducerName : Paris

Subject : Napoleon I - slaget ved Austerlitz

MotifAdverse : Napoleon Bonaparte, laurbærkranset, i profil mot høyre.

MotifReverse : Marskalstav med tronende keiser på toppen, foran vinget tordenkile. mellom Bataille og d'Austerlitz en sekstakket stjerne.

InscriptionAdverse : NAPOLEON IMP. ET ROI.

InscriptionReverse : BATAILLE D'AUSTERLITZ. II. DEC. M. DCCCV XI. FRIM. AN. XIV.

Artist/Medallist : Andrieu, Bertrand, Chaudet, Antoine-Denis

TypeRemarks : Louis Jaley (1763-1838), fransk medaljør.

Comments : Slaget ved Austerlitz fant sted den 2. desember 1805 og førte til en stor seir for franskmennene over de forenede russisk-østerrikske styrker. Dette er siste medalje med republikansk kalender, som med virkning fra 1. jan. 1806 ble avskaffet.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Tema

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_01827

Date : 1805

PlaceName : Frankrike

Weight : 28.0

Measure : D. 40.0

MaterialSymbol : FE

Material : Jern

MaterialEnglish : Iron

ProductionMethod : Støpt

ProducerName : Paris

Subject : Æreslegionens utdeling i feltleiren ved Boulogne

MotifAdverse : På en klassiserende forhøyning sitter keiser Napoleon og deler ut æreslegionen til soldater i samtidige uniformer som står foran ham.

MotifReverse : Hæroppstillingsplan i reversens øverste halvdel.

InscriptionAdverse : HONNEUR LÉGIONAIRE AUX BRAVES DE L'ARMÉE nederst: A BOULOGNE LE XXVIII THERM. AN XII XVI AOUT MDCCCIV.

InscriptionReverse : SERMENT DE L'ARMEE D'ANGLETERRE / A L'EMPEREUR NAPOLEON. nederst: No.1. CAVALLERIE. 2 . INFANTERIE / .3 GÉNÉREAUX . 4 DRAPEAUX . 5 LÉ / GIONNAIRES . 6 . GARDE DE L’EM / PEREUR 7 .MUSICIENS . ET. TBOURS / .8 .ET .MOR .DS CS 9 .ET .MOR / .GAL 10 .LE TRONE.

Artist/Medallist : Chaudet, Antoine-Denis, Jaley, Louis

Comments : Den 16. august 1804 skjedde den første utdeling av æreslegionen i stor skala, et skjedde i englandsarmeen feltleir i Boulogne. Medaljen skulle inngå i en historikk over Napoleons virke, utført i medaljer, men historikken ble aldri fullført. Høsten 1805 var medaljen ferdig.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Tema

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_01823

Date : 1805

PlaceName : Frankrike

Weight : 7.0

Measure : D. 26.0

MaterialSymbol : FE

Material : Jern

MaterialEnglish : Iron

ProductionMethod : Støpt

Subject : Keiser Napoleon påbegynner general Desaixs gravmonument

MotifAdverse : Napoleon Bonaparte, laurbærkranset, i profil mot venstre.

MotifReverse : Tekstfelt omsluttet av laurbærgren og oljegren.

InscriptionAdverse : NAPOLEON EMPEREUR.

InscriptionReverse : LE XXV. PRAIRAL / AN XIII. XIV. JUIN MDCCCV. / NAPOLÉON POSE LA I.ERE / PIERRE DU TOMBEAU / DE DESAIX AU MONT / ST. BERNARD.

Artist/Medallist : Droz, Jean-Pierre

Comments : General Desaix falt i slaget ved Marengo den 14. juni 1800. På fem års dagen for dette påbegyntes hans gravmonument i Paris. En bronsemedalje ble utgitt, dette er en avstøpning i jern.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Tema

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_01795

Date : 1801

PlaceName : Frankrike

Weight : 30.0

Measure : D. 42.0

MaterialSymbol : FE

Material : Jern

MaterialEnglish : Iron

ProductionMethod : Støpt

Subject : Freden i Lunéville

MotifAdverse : Napoleon Bonaparte, byste i profil mot høyre.

MotifReverse : Freden, Pax, en kvinne kledd i antikk drakt, med overflødighetshorn i venstre arm rekker frem en oljekvist i sin høyre hånd.

InscriptionAdverse : BONAPARTE PREMIER CONSUL DE LA REPUBLIQUE FRAN.SE

InscriptionReverse : PAIX DE LUNÉVILLE nederst: LE XX. PLUVIOSE, AN IX.

Artist/Medallist : Andrieu, Bertrand, Andrieu, Bertrand

Comments : Fredsslutningen i Lunéville skjedde mellom Napoleon og den østerrikske keiser i februar 1801.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Personmedalje

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_01734

Date : ca. 1785

PlaceName : Frankrike

Weight : 4.0

Measure : D. 24.0

MaterialSymbol : ME

Material : Messing

MaterialEnglish : Brass

ProductionMethod : Preget

Subject : Ludvig XVI - Optimo principi

MotifAdverse : Kong Louis XVI av Frankrike i profil mot venstre.

MotifReverse : Ryttermonument med våpenskjold foran.

InscriptionAdverse : LOVIS XVI ROI DES FRANSAIS nederst: IETTON

InscriptionReverse : OPTIMO PRINCIPI nederst: R

Comments : Sjetong. Louis XVI (1754-1793), konge 1774-92. Reversens innskrift er hentet fra en as utgitt av keiser Trajan, ble brukt på flere tidligere Louis XVI-sjetonger.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Jubileumsmedalje

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_01697

Date : 1869

PlaceName : Frankrike

Weight : 45.0

Measure : D. 50.0

MaterialSymbol : *

Material : Forgylt

MaterialEnglish : Gilt

ProductionMethod : Preget

Subject : Napoleon I - 100 år s jubileet for hans fødsel

MotifAdverse : Keiser Napoleon I av Frankrike, laurbærkranset, i profil mot høyre.

MotifReverse : På en pute ligger Napoleons lovbok, CODE NAPOLEON, samt hans hatt og kårde. Foran står æreslegionens kommandørkors. Over svever den keiserlige ørn under en krone, i klørne henholdsvis lynstråler og oljegren. Omkring motivet eike og laurbærgren.

InscriptionAdverse : SOUVENIR DU CENTENAIRE DE L'EMPEREUR NAPOLEON I / 1769 - 1869

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Utstillingsmedalje

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_01696

Date : 1867

PlaceName : Frankrike

Weight : 47.0

Measure : D. 50.0

MaterialSymbol : *

Material : Forgylt

MaterialEnglish : Gilt

ProductionMethod : Preget

Subject : Pariser-utstillingen 1867

MotifAdverse : Keiser Napoleon III av Frankrike, laurbærkranset, i profil mot venstre.

MotifReverse : Utstillingsbygningens inngangsparti.

InscriptionAdverse : NAPOLEON III EMPEREUR

InscriptionReverse : EXPOSITION UNIVERSELLE / PARIS 1867 nederst: MÉDAILLE FRAPPÉE DANS LA PALAIS / PAR LA PRESSE MONETAIRE / DE FOSSLEY-THONNELIER ET C.IE / CONSTRUCTEURS A LASARTE / DE GUIPUZCOA / ESPAGNE

Comments : Medaljen ble altså slått i utstillingsbygningen under utstillingen, 1. april til 3. november 1867. Den store ovale utstillingsbygningen ble oppført 1865-67 av ingeniør Jean-Baptiste Krantz og arkitekten Léopold Hardy.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Utstillingsmedalje

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_01695

Date : 1867

PlaceName : Frankrike

Weight : 62.0

Measure : D. 50.0

MaterialSymbol : AU

Material : Gull

MaterialEnglish : Gold

ProductionMethod : Preget

Subject : Napoleon III - keiser - Parisutstillingen 1867

MotifAdverse : Keiser Napoleon III av Frankrike, laurbærkranset, i profil mot venstre.

MotifReverse : Tekst.

InscriptionAdverse : NAPOLEON III EMPEREUR

InscriptionReverse : EXPOSITION UNIVERSELLE DE MDCCCLXVII A PARIS / RECOMPENSES i midten: VILLE / DE BERGEN

Artist/Medallist : Ponscarme, Hubert

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Utstillingsmedalje

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_01693

Date : 1867

PlaceName : Frankrike

Weight : 64.0

Measure : D. 50.0

MaterialSymbol : AE

Material : Bronse

MaterialEnglish : Bronze

ProductionMethod : Preget

Subject : Parisutstillingen 1867

MotifAdverse : Keiser Napoleon III av Frankrike, laurbærkranset, i profil mot venstre.

MotifReverse : Tekst.

InscriptionAdverse : NAPOLEON III EMPEREUR

InscriptionReverse : EXPOSITION UNIVERSELLE DE MDCCCLXVII A PARIS i midten: JURY Nederst: PARTICIPATION / A L'OEVRE INTERNATIONALE

Artist/Medallist : Ponscarme, Hubert

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Utstillingsmedalje

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_01692

Date : 1867

PlaceName : Frankrike

Weight : 156.0

Measure : D. 68.0

MaterialSymbol : AE

Material : Bronse

MaterialEnglish : Bronze

ProductionMethod : Preget

Subject : Parisutstillingen 1867

MotifAdverse : Keiser Napoleon III av Frankrike, laurbærkranset, i profil mot venstre.

MotifReverse : Under en laurbærkrans holder to putti en tavle med navnet DANIELSEN. Under platen står den franske keiserlige ørn.

InscriptionAdverse : NAPOLEON III EMPEREUR

InscriptionReverse : EXPOSITION. UNIVERSELLE. DE. MDCCCLXVII. A. PARIS. nederst: POUR SERVICES RENDUS

Artist/Medallist : Ponscarme, Hubert, Ponscarme, Hubert

TypeRemarks : François Joseph Hubert Ponscarme (1827-1903), fransk medaljør og skulptør.

Comments : Slike medaljer ble gitt til de nasjonale delegasjoner av utstillingskommisjonen. Det ble gitt flere slike, identiske bortsett fra navnet på reversens tavle. BMM1691 Danielsen, BMM1692 MUSÉE DE BERGEN

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Utstillingsmedalje

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_01691

Date : 1867

PlaceName : Frankrike

Weight : 158.0

Measure : D. 68.0

MaterialSymbol : AE

Material : Bronse

MaterialEnglish : Bronze

ProductionMethod : Preget

Subject : Parisutstillingen 1867

MotifAdverse : Keiser Napoleon III av Frankrike, laurbærkranset, i profil mot venstre.

MotifReverse : Under en laurbærkrans holder to putti en tavle med navnet DANIELSEN. Under platen står den franske keiserlige ørn.

InscriptionAdverse : NAPOLEON III EMPEREUR

InscriptionReverse : EXPOSITION. UNIVERSELLE. DE. MDCCCLXVII. A. PARIS. nederst: POUR SERVICES RENDUS

Artist/Medallist : Ponscarme, Hubert, Ponscarme, Hubert

TypeRemarks : François Joseph Hubert Ponscarme (1827-1903), fransk medaljør og skulptør.

Comments : Slike medaljer ble gitt til de nasjonale delegasjoner av utstillingskommisjonen. Det ble gitt flere slike, identiske bortsett fra navnet på reversens tavle. BMM1691 Danielsen, BMM1692 MUSÉE DE BERGEN

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Utstillingsmedalje

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_01689

Date : 1867

PlaceName : Frankrike

Weight : 242.0

Measure : D. 81.0

MaterialSymbol : AE

Material : Bronse

MaterialEnglish : Bronze

ProductionMethod : Preget

Subject : Utstillingen i Paris 1867

MotifAdverse : Keiser Napoleon III av Frankrike, laurbærkranset, byste i profil mot venstre.

MotifReverse : I midten, over Paris og utstillingsbygningen, en vinget genius med fakkel, flankert av to kvinner med slegge (industri) og palett (kunst). Nederst sees Paris' byvåpen.

InscriptionAdverse : NAPOLEON III EMPEREUR

InscriptionReverse : EXPOSITION UNIVERSELLE DE MDCCCLXVII A PARIS

Artist/Medallist : Chaplain, Jules-Clément, Chaplain, Jules-Clément

TypeRemarks : Jules-Clément Chaplain (1839-1909), fransk medaljør.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Utstillingsmedalje

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_01685

Date : 1866

PlaceName : Frankrike

Weight : 256.0

Measure : D. 81.0

MaterialSymbol : CU

Material : Kobber

MaterialEnglish : Copper

ProductionMethod : Preget

Subject : Den internasjonale fiskeriutstilling i Boulogne 1866

MotifAdverse : Keiser Napoleon III av Frankrike, laurbærkranset, i profil mot venstre.

MotifReverse : Krans av fiskeredskaper, nett, båt, båtshake, sjødyr, fisk. Nederst Boulognes byvåpen.

InscriptionAdverse : NAPOLEON III EMPEREUR

InscriptionReverse : EXPOSITION / INTERNATIONALE / DE PÊCHE / BOULOGNE / SUR MER / 1866

Artist/Medallist : Dubois, Alphée, Dubois, Alphée

TypeRemarks : Alphée Dubois (1831-1905), fransk medaljør.

Comments : Exposition internationale de pêche de Boulogne-Sur-Mer ble holdt i 1866.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Personmedalje

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_01649

Date : 1826

PlaceName : Frankrike

Weight : 44.0

Measure : D. 42.0

MaterialSymbol : AE

Material : Bronse

MaterialEnglish : Bronze

ProductionMethod : Preget

ProducerName : Durand, Amédée

Subject : Napoleon Bonaparte

MotifAdverse : Keiser Napoleon av Frankrike, byste i profil mot høyre.

MotifReverse : Tekst.

InscriptionAdverse : NAPOLEON BONAPARTE

InscriptionReverse : NATUS / URCINII / IN CORSICA. / AN. M.DCC.LXIX. / OBIIT / AN. M.DCCC.XXI. / SERIES NUMISMATICA / UNIVERSALIS VIRORUM ILLUSTRIUM / M.DCCC.XXVI.

Artist/Medallist : Durand, Amédée

TypeRemarks : Amédée Durand (ca. 1790-ca.1848), fransk medaljør og utgiver i Paris, virkom fra ca. 1818.

Comments : Napoleon (1769-1821), fransk general og fra 1804 keiser. Serien "Numismatica Universalis Virorum Illustrium" utgjøres av en rekke bronsemedaljer produsert av Durand, Frankrike, 1818-46.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Minnemedalje

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_01583

Date : 1871

PlaceName : Storbritannia

Weight : 9.0

Measure : D. 28.0

MaterialSymbol : SN

Material : Tinn

MaterialEnglish : Tin

ProductionMethod : Preget

Subject : Keiser Wilhelm I av Tyskland

MotifAdverse : Hjelmkledd keiser Wilhelm I av Tyskland i uniform, tilnærmest frontal byste, ansikt i trekvart profil mot venstre.

MotifReverse : Tekst.

InscriptionAdverse : WILLIAM, EMPEROR OF GERMANY

InscriptionReverse : IN / COMMEMORATION / OF THE / RETURN OF / PEACE / 1871

Comments : Wilhelm I (1797-1888) var fra 1871 den første tyske keiser. Medaljen minnes fredsslutningen etter den fransk-tyske krigen 1870-71.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Bryllupsmedalje

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_01484

Date : 1854

PlaceName : Østerrike

Weight : 26.0

Measure : D. 36.0

MaterialSymbol : AG

Material : Sølv

MaterialEnglish : Silver

ProductionMethod : Preget

ProducerName : Wien

Subject : Franz Joseph og Elisabeth - bryllupsmedalje

MotifAdverse : Keiser Frans Josef I og Elisabeth av Bayern, laurbærkransede, i profil mot høyre.

MotifReverse : En biskop vier Frans Josef og Elisabeth.

InscriptionAdverse : FRANCISC. IOS. I. D. G. AVSTRIAE IMP. ET ELISABETHA MAX. IN BAVAR. DVCIS FIL. [sekstakket stjerne]

InscriptionReverse : MATRIMONIO CONIUNCTI nederst: DIE XXIV APRILIS / MDCCCLIV

Comments : Frans Josef av Østerrike-Ungarn (1830-1916), keiser siden 1848. Elisabeth av Bayern (1837-1898). Utgitt i 900 sølv som en medalje, men er altså samtidig 1 gylden.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Kroningsmedalje

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_01482

Date : 1835

PlaceName : Østerrike

Weight : 5.0

Measure : D. 20.0

MaterialSymbol : AG

Material : Sølv

MaterialEnglish : Silver

ProductionMethod : Preget

Subject : Ferdinand I

MotifAdverse : Keiser Ferdinand I av Østerrike, laurbærkranset, i profil mot høyre.

MotifReverse : Fyrstekrone omgitt av tekst.

InscriptionAdverse : FERDINANDO I. AVSTRIAE IMPERATORI

InscriptionReverse : RECTA TVERI i midten: FIDES. AB. AVSTRIA / PRAESTITA / VINDOB. / XIV. JVN. / MDCCCXXXV

Comments : Ferdinand av Østerrike (1793-1875), keiser av Østerrike-Ungarn 1835-48. Sølvavslag av dukatstempel 1835, i anledning av Wiens hyldning av keiseren. Kanskje brukt som kastepenge.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Deltakermedalje

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_01488

Date : 1907

PlaceName : Østerrike

Weight : 128.0

Measure : H. 70.0W. 51.0

MaterialSymbol : AE

Material : Bronse

MaterialEnglish : Bronze

ProductionMethod : Støpt

Subject : VI Internasjonale tuberkulosekongress, Wien

MotifAdverse : En gruppe kvinner med fakkel, eikegrener, laurbærgrener og blomsterranker hyller keiser Franz Josefs portrett i en oval medaljong øverst til høyre. Keiseren er vist i profil mot venstre. I bakgrunnen en sol, nederst på bakken rosenranke og palmegren.

MotifReverse : I sirkelrund medaljong rekkes en sittende kvinne med tavle, hvorpå ordene PAX og LABOR, en liljegren av stående kvinne. I bakgrunnen skriftrulle med utydelig tekst, dessuten eikeløv og søyler. Under medaljongen palmeblad og laurbær og en kartusj med teksten: PARTICIPATION / DE LA / NORVÉGE.

InscriptionAdverse : VIRIBUS / UNITIS

InscriptionReverse : WIEN / 1907 PARTICIPATION / DE LA / NORVÉGE

Artist/Medallist : Szirmaï, Tony Antoine, Szirmaï, Tony Antoine

Comments : Medalje utgitt i anledning den 6. internasjonale konferanse til tuberkulosens bekjempelse, i Wien 1907.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Utstillingsmedalje

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_01485

Date : 1873

PlaceName : Østerrike

Weight : 70.0

Measure : D. 36.0

MaterialSymbol : AE

Material : Bronse

MaterialEnglish : Bronze

ProductionMethod : Preget

Subject : Verdensutstillingen i Wien 1873

MotifAdverse : Keiser Franz Joseph, laurbærkranset, i profil mot høyre.

MotifReverse : En kvinne med overflødighetshorn rekker fra høyre en krans til en sittende kvinne med håndten, bak står en smed med sin krans, i bakgrunnen en plog.

InscriptionAdverse : FRANZ JOSEPH I. KAISER VON OESTERREICH KOENIG VON BOEHMEN ETC. APOST. KOENIG VON UNGARN.

InscriptionReverse : WELTAUSSTELLUNG 1873 WIEN nederst: DEM VERDIENSTE

Artist/Medallist : Schwenzer, Karl, Schwenzer, Karl

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Tema

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_01481

Date : 1769

PlaceName : Østerrike

Weight : 84.0

Measure : D. 59.0

MaterialSymbol : AE

Material : Bronse

MaterialEnglish : Bronze

ProductionMethod : Preget

Subject : Forbedring av landbruk, handel og minedrift

MotifAdverse : Keiser Josef II av Østerrike-Ungarn og medregent, enkekeiserinne Maria Theresia, byster i profil mot høyre.

MotifReverse : Hermes svever over landmann i arbeid, og en bergarbeider, til venstre landbruksprodukter, handelsvarer og et overflødighetshorn.

InscriptionAdverse : IMP. JOSEPHVS II. AVG. M. THERESIA AVG.

InscriptionReverse : DACIA FELIX nederst: AGRIS FODINIS / COMMERCIO / MDCCLXIX

Artist/Medallist : Würth, F., Würth, F.

TypeRemarks : Franz Xaver Würth

Comments : Navnet "Dacia Felix" er det gamle romerske navn, det betyr "rike Dacia", dekket omtrent områdene Romania og Ungarn. Keiser Josef II (1741-1790), keiser 1765-90. Hans mor, Maria Theresa (1717-1780), medregent 1765-80.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Personmedalje

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_01392

Date : 1904

PlaceName : Sverige

Weight : 55.0

Measure : D. 50.0

MaterialSymbol : AE

Material : Bronse

MaterialEnglish : Bronze

ProductionMethod : Preget

Subject : Oscar II og Frans Joseph møtes

MotifAdverse : Kong Oscar II av Sverige-Norge og keiser Frans Joseph av Østerrike-Ungarn, byster i profil mot venstre.

MotifReverse : Laurbærgren bak tekst i kartusj.

InscriptionAdverse : - OSCAR. II - - FRANC - IOS. I.

InscriptionReverse : WIEN ABBAZIA / 1904

Artist/Medallist : Szirmaï, Tony Antoine, Szirmaï, Tony Antoine

Comments : Medalje utgitt i anledning av møtet mellom Kong Oscar II og keiser Franz Joseph i Abbazia, Küstenland ved Adriaterhavet ved grensen til Italia, den 5. april 1904. Byen Abbazia ligger inne i bukten nær den kroatiske grensen.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Minnemedalje

Collection : Norges Bank

InventoryNumber : NBM_00284

Date : 1901

PlaceName : Norge

Weight : 2.0

Measure : D. 27.0

MaterialSymbol : AL

Material : Aluminium

MaterialEnglish : Aluminium

Subject : Oscar II - Keiser Wilhelm II - besøk i Kristiania 1901

MotifAdverse : Kongens portrett, høyrevendt

MotifReverse : Halvkrans av eike-, gran og laurbær

Artist/Medallist : Ivar Throndsen

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Norges Bank (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Minnemedalje

Collection : Norges Bank

InventoryNumber : NBM_00283

Date : 1901

PlaceName : Norge

Weight : 10.0

Measure : D. 27.0

MaterialSymbol : AG

Material : Sølv

MaterialEnglish : Silver

Subject : Keiser Wilhelm II - besøk i Kristiania 1901

MotifAdverse : Keiserens portrett, høyrevendt

MotifReverse : Halvkrans av eike-, gran og laurbær

Artist/Medallist : Ivar Throndsen

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Norges Bank (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Minnemedalje

Collection : Norges Bank

InventoryNumber : NBM_00141

Date : 1890

PlaceName : Norge

Weight : 12.0

Measure : D. 31.0

MaterialSymbol : AG

Material : Sølv

MaterialEnglish : Silver

Subject : Keiser Wilhelm II / Kong Oscar II, besøk 1890

MotifAdverse : Dobbeltportrett, høyrevendt

MotifReverse : Oslo byvåpen i kartusj med murkroner

InscriptionAdverse : WILHELM II TYDSK KEISER * OSCAR II KONGE AF NORGE OG SVERIGE

InscriptionReverse : TIL MINDE OM HS MAJ. KEISER WILHELM IIs BESØK I CHRISTIANIA 1890

Artist/Medallist : Ivar Throndsen

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Norges Bank (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Tema

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_01218

Date : 1811

PlaceName : Frankrike

Weight : 148.0

Measure : D. 68.0

MaterialSymbol : AE

Material : Bronse

MaterialEnglish : Bronze

ProductionMethod : Preget

Subject : Kongen av Romas dåp 1811

MotifAdverse : Napoleon Bonaparte, laurbærkranset, i profil mot venstre.

MotifReverse : I et klassisistisk interiør står keiser Napoleon i praktuniform i nyklassisistisk interiør og holder et guttebarn, kongen av Roma, over en døpefont. Foran fonten står en bibel.

InscriptionReverse : BAPTEME / DU ROI DE ROME / MD.CCC.XI.

Artist/Medallist : Andrieu, Bertrand, Andrieu, Bertrand

Comments : Napoléon François Joseph Charles Bonaparte, konge av Roma og fra 1818 hertug av Reichstadt (1811-1832), var sønn av Napoleon I og fransk keiser i 15 dager juni-juli 1815. For Napoleon I var tittelen "konge av Roma" hans tronfølgers ærestittel.

Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Tema

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_01217

Date : 1807

PlaceName : Frankrike

Weight : 35.0

Measure : D. 42.0

MaterialSymbol : AE

Material : Bronse

MaterialEnglish : Bronze

ProductionMethod : Preget

ProducerName : Paris

Subject : Slaget ved Friedland

MotifAdverse : Keiser Napoleon, laurbærkranset, i profil mot høyre.

MotifReverse : Stående kriger (krigsguden Mars) med gresk hjelm, flankert av fredssymbolene nedadvendt fakkel og oliventre, stikker sitt sverd i skjeden. Ved hans føtter ligger slagne fiender.

InscriptionAdverse : NAPOLEON EMP. ET ROI.

InscriptionReverse : BATAILLE DE FRIEDLAND / XIV JUIN MDCCCVII

Artist/Medallist : Andrieu, Bertrand, Chaudet, Antoine-Denis

TypeRemarks : Antoine-Denis Chaudet (1763-1810), fransk nyklassisistisk skulptør.

Comments : I slaget ved Friedland (Pravdinsk, siden 1945 Kaliningrad Oblast) den 14. juni 1807 slo Napoleons armé en russisk hær og forberedte dermed fredsavtalen i Tilsit som ble høydepunktet av Napoleons makt.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Kroningsmedalje

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_01216

Date : 1805

PlaceName : Italia

Weight : 36.0

Measure : D. 42.0

MaterialSymbol : AE

Material : Bronse

MaterialEnglish : Bronze

ProductionMethod : Preget

ProducerName : Milano

Subject : Napoleons kroning i Milano

MotifAdverse : Keiser Napoleon i profil mot venstre, laurbærkranset.

MotifReverse : Murkronet Italia med overflødighetshorn setter en krone på hodet av den togakledde Napoleon. Bak kvinnen en gresk hjelm, bak Napoleon en Merkurstav, symboler på krig og fred. Mellom dem en sokkel hvorpå en skriftrull. Napoleon bærer et romersk sverd i venstre hånd, mens den høyre strekkes mot skriftrullen.

InscriptionAdverse : NAPOLEON GALLORVM IMPERATOR ITALIAE REX

InscriptionReverse : VLTRO nederst: D. XXIII. MAII / A. MDCCCV.

Artist/Medallist : Manfredini, Luigi (Lewis), Manfredini, Luigi (Lewis)

TypeRemarks : Luigi Manfredini (1771-1840), italiensk gravør og medaljør, virksom ved mynten i Milano.

Comments : Medaljen ble utgitt for å markere Napoleons kroning i Milano 1805 som konge av Italia. Dette var for så vidt et brudd på fredsavtalen fra Lunéville.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Kroningsmedalje

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_01203

Date : 1804

PlaceName : Frankrike

Weight : 5.0

Measure : D. 24.0

MaterialSymbol : AG

Material : Sølv

MaterialEnglish : Silver

ProductionMethod : Preget

Subject : Napoleons kroning

MotifAdverse : Keiser Napoleon Bonaparte i profil mot høyre, laurbærkranset.

MotifReverse : Kroningsregalier på drapert sokkel.

InscriptionAdverse : NAPOLEON EMPEREUR

InscriptionReverse : HONNEUR ET PATRIE nederst: COUR.II.FRIM / AN XIII

Comments : En sjetong som markerer Napoleons kroning i 1804. Reversens innskrift er den franske æreslegionens motto (1802). Tidsangivelsen er etter den republikanske kalender, nemlig 11. frimaire år 13, dvs. 2. desember 1804 etter den gregorianske kalender.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Spottmedalje

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_00947

Date : 1742

PlaceName : Nederland

Weight : 15.0

Measure : D. 43.0

MaterialSymbol : ME

Material : Messing

MaterialEnglish : Brass

ProductionMethod : Preget

Subject : Den østerrikske arvefølgekrig

MotifAdverse : En kronet mann med kvinnekropp holder et barn.

MotifReverse : Fire herskere rundt et kart som de peker på. På kartet sees navnene SAX, BOHEME, BAV, BYR, OSTENE.

InscriptionAdverse : DE PRAGMATIQUE SANCITE BELOOFT EN NOU VANMYN ERVELANDEBEROOFT

InscriptionReverse : BEDE EN VERBONDE GEBROOKEN ENT VUUR AIOMME AANGESTOOKEN

TypeRemarks : Identisk medalje av annet materiale: BMM_00926.

Comments : Den østerrikske arvefølgekrig 1740-48. En nederlandsk satirisk medalje som på reversen viser herskerne som ikke ville godkjenne "den pragmatiske sanksjon" som i 1740 førte Maria Theresia på den østerrikske keisertrone. I 1742 ble Karl Albert av Bayern valgt som "mot-keiser," men ble egentlig aldri anerkjent som tysk-romersk keiser. Han døde i 1745.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Minnemedalje

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_00941

Date : 1750 - 1765

PlaceName : Østerrike

Weight : 36.0

Measure : D. 46.0

MaterialSymbol : AE

Material : Bronse

MaterialEnglish : Bronze

ProductionMethod : Preget

Subject : Erkehertug Peter Leopold

MotifAdverse : Erkehertug Peter Leopold, brystbilde i profil mot høyre.

MotifReverse : Inngjerdet palmetre.

InscriptionAdverse : PETRVS LEOPOLDVS ARCHIDVX AVSTRIAE

InscriptionReverse : HIC LABOR HIC REQUIES

Artist/Medallist : Widemann, Anton Franz, Toda, Giuseppe Antonio

TypeRemarks : Giuseppe Antonio Toda (ca. 1710-1769), italiensk medaljør, aktiv i Wien ca. 1739-1769.

Comments : Erkehertug Peter Leopold (1747-92), senere keiser Leopold II. Han ble hertug av Toscana i 1765, så medaljen er trolig fra før dette året, siden denne tittelen ikke opptrer.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Minnemedalje

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_00940

Date : 1773

PlaceName : Østerrike

Weight : 48.0

Measure : D. 50.0

MaterialSymbol : AE

Material : Bronse

MaterialEnglish : Bronze

ProductionMethod : Preget

Subject : Den østerrikske okkupasjonen av Galicia og Lodomerias

MotifAdverse : Keiser Joseph II av Østerrike, laurbærkranset, og hans mor keiserinne Maria Theresia i profil mot høyre.

MotifReverse : Til venstre personifikasjon av østerrike (Austria) som sittende kvinne med Østerrikes våpen. Foran henne kneler en annen personifikasjon, Galicia og Lodomeria og legger sine våpenskjold for Østerrikes føtter.

InscriptionAdverse : IOSEPHVS II. M. THERESIA AVGG

InscriptionReverse : ANTIQVA IVRA VINDICATA / GALICIA LODOMERIA / IN FIDEM RECEPTIS / MDCCLXXIII.

Artist/Medallist : Krafft, Johann Martin, Krafft, Johann Martin

Comments : Under Polens første deling ble området ut fra et gammel krav annektert av Østerrike i 1772, med det nye navnet Kongedømmet Galicia og Lodomeria, eller bare Galicia.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Minnemedalje

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_00937

Date : 1770

PlaceName : Østerrike

Weight : 53.0

Measure : D. 48.0

MaterialSymbol : AE

Material : Bronse

MaterialEnglish : Bronze

ProductionMethod : Preget

Subject : Keiser Josef II

MotifAdverse : Keiser Joseph II i profil mot høyre.

MotifReverse : Pallas Athene (Minerva) står med skjold og ugle og rekker hånden til venstre til en kvinne som bærer et scepter. Rundt er tre genier med henhodsvis eskulapstav (medisin), globe (?) og lyre (kunst). I bakgrunnen en flyvende Pegasus.

InscriptionAdverse : IOSEPHVS II. AVGVSTVS

InscriptionReverse : ATHENEAE INSVBRICAE RESTITUTAE / GYMNAS. TICIN. ET PALAT. INSTAVR. / MDCCXX.

Artist/Medallist : Krafft, Johann Martin, Krafft, Johann Martin

Comments : Keiser Joseph II av det tysk-romerske rike (1741-1790), keiser siden 1765.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Bryllupsmedalje

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_00932

Date : 1765

PlaceName : Østerrike

Weight : 11.0

Measure : D. 29.0

MaterialSymbol : AE

Material : Bronse

MaterialEnglish : Bronze

ProductionMethod : Preget

Subject : Leopolds bryllup med Louise av Spania 1765.

MotifAdverse : Erkehertug Leopold av Østerrike og infanta Maria Luisa av Spania, byster i profil mot hverandre.

MotifReverse : En kvinne med erkehertugens våpenskjold (Austria) tar imot en vinget man (Hymen) som ankommer på et skip med infantaens våpenskjold.

InscriptionAdverse : LEOPOLD. ARCHD. AUST. M. LUDOV. INF. HISP.

InscriptionReverse : FOEDUS AMORIS nederst: HUPT. CELLEB. OENIP / D. 22. IUL. 1765

Artist/Medallist : Widemann, Anton Franz, Widemann, Anton Franz

TypeRemarks : Anton Franz Widemann (1724-1792), sjefsgravør ved mynten i Wien 1769-78.

Comments : Erkehertug leopold, i 1790 keiser Leopold II av Østerrike (1747-1792), infanta maria louisa av Spania (1745-1792). Bryllupet fant sted i Innsbruck den 5. august 1765. Finnes også preget i gull.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Minnemedalje

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_00935

Date : 1769

PlaceName : Østerrike

Weight : 39.0

Measure : D. 49.0

MaterialSymbol : AE

Material : Bronse

MaterialEnglish : Bronze

ProductionMethod : Preget

Subject : Keiser Joseph II og erkehertug Leopold

MotifAdverse : Keiser Joseph II og erkehertug Leopold av Østerrike, byster i profil mot hverandre.

MotifReverse : Roma sittende med hjelm, spyd og kule; til venstre ligger en elvgud (Tiberen) med vannkrukke og palmeblad.

InscriptionAdverse : IOSEPHVS. II. ROM. I. S. A. P. LEOPOLDVS. A. A. M. D. H.

InscriptionReverse : ROMA EXVLTANS nederst: OB FRATRVM AVGG. / ADVENTVM / MDCCLXIX

Artist/Medallist : Widemann, Anton Franz, Widemann, Anton Franz

Comments : I anledning av keiser Joseph II's og broren, erkehertug Leopold av Østerrikes, ankomst til Roma på deres reise gjennom Italia.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Minnemedalje

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_00934

Date : 1769

PlaceName : Østerrike

Weight : 45.0

Measure : D. 49.0

MaterialSymbol : AE

Material : Bronse

MaterialEnglish : Bronze

ProductionMethod : Preget

Subject : Joseph II's reise til Italia 1769.

MotifAdverse : Keiser Joseph II, laurbærkranset, i profil mot venstre.

MotifReverse : Keiser Joseph II til hest, kledd som romersk keiser, føres frem av en soldat kledd i romersk drakt.

InscriptionAdverse : IOSEPHVS II AVGVSTVS

InscriptionReverse : ITALIA A CAESARE PERLUSTRATA Nederst: MDCCLXIX

Artist/Medallist : Krafft, Johann Martin, Krafft, Johann Martin

TypeRemarks : Johann Martin Krafft (1738-1781) østerrisk medaljør, virksom i Wien, Milano og München.

Comments : Keiser Joseph II av det tysk-romerske riket (1741-1790), keiser fra 1765/1780.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Minnemedalje

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_00933

Date : 1765

PlaceName : Østerrike

Weight : 38.0

Measure : D. 45.0

MaterialSymbol : AE

Material : Bronse

MaterialEnglish : Bronze

ProductionMethod : Preget

Subject : Keiser Franz I's død, 1765

MotifAdverse : Keiser Frans I av det tysk-romerske riket, byste i profil mot høyre.

MotifReverse : Obelisk, blomsterkranset og kronet av ovalt bilde av Frans I i profil. Obelisken flankeres av to sørgende allegoriske kvinneskikkelser, "Religion" og "Rettferdighet."

InscriptionAdverse : FRANCISCVS. D. G. ROM. IMP. S. A. GERM. HIER. REX. LOTH. BAR. EI. M. HET. DVX.

InscriptionReverse : AETERNITATI. AVG.PRINCIPIS. OPTIMI. PATRISPAT. Nederst: NAT. VIII. DEC. MDCCVIII. OBIIT / OENIPONTI. XVIII AVG./ MDCCLXV.

Artist/Medallist : Widemann, Anton Franz, Widemann, Anton Franz

Comments : Keiser Franz Stephan von Lothringen (1708-1765).

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Minnemedalje

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_00931

Date : 1764

PlaceName : Østerrike

Weight : 14.0

Measure : D. 36.0

MaterialSymbol : AE

Material : Bronse

MaterialEnglish : Bronze

ProductionMethod : Preget

Subject : Joseph II og Leopold, Besøk i ungarske gruver

MotifAdverse : Keiser Joseph II og erkehertug Leopold, byster i profil mot hverandre.

MotifReverse : Joseph II og Leopold ridende omgitt av bergverksfolk.

InscriptionAdverse : IOSEPH. II. REXROM. LEOPOLD. A. A.

InscriptionReverse : ADVENTVS REGIS ET ARCHIDVC. nederst: IN FODIN. HUNGAR. / MDCCLXIV M.IVL.

Comments : Joseph II ble først keiser i 1765. Leopold II (1747-92) hans bror, m.a. erkehertug av Østerrike og tysk-romersk keiser 1790-92.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Kroningsmedalje

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_00929

Date : 1745

PlaceName : Østerrike

Weight : 8.0

Measure : D. 25.0

MaterialSymbol : AG

Material : Sølv

MaterialEnglish : Silver

Subject : Keiser Franz Stefan Is kroning 1745.

MotifAdverse : Den tyske-romerske keiserkrone over tekst.

MotifReverse : Under en strålende trekant med det hebraiske tetragrammet JAHWE, et alter med de tysk-romerske keiseres regalier.

InscriptionAdverse : FRANCISCUS / HIER. REX. LOTH. BAR. / ET M.HETR. DUX. / ELECTUS / IN REGEM. ROMAN. / CORONATUS / FRANC. 4. OCT. / [17]45.

InscriptionReverse : DEO ET IMPERIO

Comments : Sjetong. Adversens tekst i sin helhet: FRANCISCUS HIER[OSOLYMARUM] REX LOTH[ARINGIAE] BAR ET M[AGNUS] HETR[URIAE] DUX ELECTUS IN REGEM ROMAN[ORUM] CORONATUS FRANC[OFURTUM] 4 OCT[OBER] 1745. Franz Stephan von Lothringen (1708-1765) ble kronet 4. oktober 1745 som keiser Franz I.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Minnemedalje

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_00930

Date : 1759

PlaceName : Østerrike

Weight : 32.0

Measure : D. 46.0

MaterialSymbol : AE

Material : Bronse

MaterialEnglish : Bronze

ProductionMethod : Preget

Subject : Franz I Stefan / Maria Theresia, Dresdens erobring 1759.

MotifAdverse : Keiser Franz og keiserinne Maria Theresia av Østerrike, byster i profil mot høyre. Franz er laurbærkranset.

MotifReverse : En soldat i romersk drakt befrier en kvinne, det er byen Dresden, fra lenker. Kvinnen størter seg til Dresden bys våpenskjold. Nederst til venstre sitter en elvgud(?) med en krukke vann. På krukken står "ALBIS".

InscriptionAdverse : FRANCISCVS M: THERESIA AVGG:

InscriptionReverse : DRESDA RECEPTA FAMILIA REGIA LIBERATA nederst: ARMIS IMPER. ET AVSTR. / DIE IV SEPTEMBRIS / MDCCLIX

Artist/Medallist : Widemann, Anton Franz, Widemann, Anton Franz

TypeRemarks : Anton Franz Wideman (1724-1792), østerrisk medaljør.

Comments : Den østerrikske armé erobret Dresden fra Preussen, byen kapitulerte den 4. sept. 1759.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Minnemedalje

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_00922

Date : 1689

PlaceName : Østerrike

Weight : 33.0

Measure : D. 42.0

MaterialSymbol : AE, *

Material : Bronse, Forgylt

MaterialEnglish : Bronze, Gilt

ProductionMethod : Preget

Subject : Gjenerobringen av Mainz 1689.

MotifAdverse : Keiser Leopold I av Østerrike, laurbærkranset, byste i profil mot høyre.

MotifReverse : Byen Mainz under bombardement. Øverst et hjul (våpenfiguren for byen Mainz).

InscriptionAdverse : LEOPOLDVS MAGNVS ROM. IMP. P. P.

InscriptionReverse : FORTVNA REDUX. nederst: MOGVNTIA RECEPTA / MDCLXXXIX / D 11/1 SEPT.

Artist/Medallist : Hautsch, Georg, Hautsch, Georg

TypeRemarks : Georg Hautsch (1664-1736), tysk medaljør, aktiv i Nürnberg ca. 1683 - 1712, deretter i Wien.

Comments : Leopold I (1640-1705) var tysk-romersk keiser fra 1658. Medaljen utgitt til minne om beleiringen av Mainz fra 1. juni til 8. sept., 1689, under 9års-krigen. Fortuna redux var i romersk mytologi gudinnen som bestemte soldaters hjemkomst, gjengjeldelse osv.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Spottmedalje

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_00926

Date : 1742

PlaceName : Nederland

Weight : 14.0

Measure : D. 43.0

MaterialSymbol : CU

Material : Kobber

MaterialEnglish : Copper

ProductionMethod : Preget

Subject : Den østerrikske arvefølgekrig

MotifAdverse : En kronet mann med kvinnekropp holder et barn.

MotifReverse : Fire herskere rundt et kart de peker på. På kartet sees navnene SAX, BOHEME, BAV, BYR, OOSTENE.

InscriptionAdverse : DE PRAGMATIQUE SANCITE BELOOFT EN NOU VANMYN ERVELANDEBEROOFT nederst: 1742

InscriptionReverse : BEDE EN VERBONDE GEBROOKEN ENT VUUR AIOMME AANGESTOOKEN

TypeRemarks : Identisk medalje av annet materiale: BMM_00947.

Comments : En nederlandsk satirisk medalje som på reversen viser herskerne som ikke ville godkjenne "den pragmatiske sanksjon" som i 1740 førte Maria Theresia på den østerrikske keisertrone. I 1742 ble Karl Albert av Bayern valgt som "mot-keiser," men ble egentlig aldri anerkjent som tysk-romersk keiser. Han døde i 1745.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Minnemedalje

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_00924

Date : 1718

PlaceName : Østerrike

Weight : 20.0

Measure : D. 42.0

MaterialSymbol : AE, #

Material : Bronse, Forsølvet

MaterialEnglish : Bronze, Silvered

ProductionMethod : Preget

Subject : Karl VI

MotifAdverse : Keiser Karl VI, laurbærkranset, byste i profil mot høyre.

MotifReverse : Soldat i romersk rustning, gående mot høyre med et spyd i høyre og sverd i venstre hånd, i bakgrunnen til høyre en befestet by.

InscriptionAdverse : CAROL. VI.D.G.ROM.IMP.S...RMHISP.HVNG.ETBOH.REX

InscriptionReverse : O aLter graDIVI beLLVsgraDVs beLgraDo obtento. nederst: BIDVO POST VICTORI / AM. XVIII AVG.

Comments : Reversens kronogram gir årstallet 1717.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Minnemedalje

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_00923

Date : 1717

PlaceName : Østerrike

Weight : 26.0

Measure : D. 44.0

MaterialSymbol : PB

Material : Bly

MaterialEnglish : Lead

ProductionMethod : Støpt

Subject : Karl VI, Beograd inntatt

MotifAdverse : Keiser Karl VI, laurbærkranset, byste i profil mot høyre.

MotifReverse : Festningen Beograd i luftperspektiv.

InscriptionAdverse : CAROLVS VI.D.G. ROM.IMP.SEMP.AVG.

InscriptionReverse : CaroLo sVbIgItVr beLgraDVM nederst: DeCIMa oCtaVa / aVgVstI

Artist/Medallist : Vestner, Georg Wilhelm, Müller, Philipp Heinrich

TypeRemarks : Georg Wilhelm Vestner (1677-1740), tysk medaljør. Medaljen er sannsynligvis gravert av Philipp Heinrich Mülleren (1654-1719), eller en av hans sønner: Christoph Elias Müller og / eller Christian Ernst Müller.

Comments : Kronogrammet på reversen gir årstallet 1717. Keiser Karl VI (1685-1740), tysk-romersk keiser i 1711. Beleiringen av festningen Beograd fant sted under den østerrikske-venetianske-ottomanske krigen 1714-18. Den ble avsluttet den 17. august 1717 med festningens erobring.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Minnemedalje

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_00921

Date : 1687

PlaceName : Østerrike

Weight : 30.0

Measure : D. 43.0

MaterialSymbol : AG

Material : Sølv

MaterialEnglish : Silver

ProductionMethod : Preget

Subject : Leopold I og seieren over osmannerne i slaget ved Mohacz 1687.

MotifAdverse : Keiser Leopold I i seiersvogn trukket av løver over falne motstandere. Over ham til høyre svever en engel med laurbærkrans, til venstre utgår en arm med palmegren og laurbærgren fra en sky.

MotifReverse : Slagscene, tyrkere jages på flukt, i bakgrunnen Mohatz med teksten "MOHAZ". På himmelen et strålende kors omgitt av teksten IN HOC SIGNO. I to ovale medaljonger dannet av palmegrener to portretter av feltherrer, i profil mot hverandre. Til venstre med omskriften M.E.CH.F.V.B., til høyre C.H.V.LOTH.

InscriptionAdverse : WO LUDOVICI NIDERLAG. 29AUG. 1526. KOMMT. LEOPOLDI. SIEG. AM. TAG 12. AUG. 1687.

InscriptionReverse : ES ZEIGT MOHATZ . DEN KRIEGES=PLATZ . UND SIEGES=SCHATZ. rundt medaljongene: M.E.CH.F.V.B., M[aximilian] E[mmanuel], Ch[ur].F[ürst] V[on] B[ayern] C[arl V. Leopold,] H[erzog] V[on] Loth[ringen].

Artist/Medallist : Wolrab, Johann Jacob, Wolrab, Johann Jacob

TypeRemarks : "WIH" som signatur står for Johann Jakob Wolrab, stempelskjærer og medaljør, virksom i Nürnberg 1673-90.

Comments : 29. august 1526 led Ludvig, konge av Ungarn og Bøhmen, nederlag ved Mohacz (nær Buda i Ungarn) overfor en osmannisk hær, mens keiser Leopold I beseiret osmannerne her i et slag den 12. august 1687. Reversens forkortelser står for: Maximilian II Emmanuel, Churfürst von Bayern (1662-1726) og Carl V. Leopold, Herzog von Lothringen (1643-1690), østerrikske feltherrer. Reversens "In hoc signo" viser til "In hoc signo vinces", ved dette tegn vil du seire, knyttet til keiser Konstantins syn under slaget ved den milviske bro der han (og kristendommen) vant en endelig seir.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Minnemedalje

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_00920

Date : ca. 1690

PlaceName : Østerrike

Weight : 5.0

Measure : D. 23.0

MaterialSymbol : AG

Material : Sølv

MaterialEnglish : Silver

ProductionMethod : Preget

Subject : Keiser Leopold I, seierherre.

MotifAdverse : Keiser Leopold I, byste i profil mot høyre, omgitt av palmegrener under sekstakket stjerne.

MotifReverse : Under keiserkronen holder en dobbeltørn i flukt månen i sine klør.

InscriptionAdverse : ORIERIS SICUTI LVCIFER. LEOPOLDE. IMPERATOR. CABAL:

InscriptionReverse : LVNA SVB PEDIBVS EIVS.

Comments : Reversens tekst spiller på Åp 12:1, der Maria omtales med månen under sine føtter. Motivet viser til den keiserlige ørnen som beseirer tyrken symbolisert ved månen.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Minnemedalje

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_00918

Date : 1685

PlaceName : Østerrike

Weight : 6.0

Measure : D. 26.0

MaterialSymbol : AG

Material : Sølv

MaterialEnglish : Silver

Subject : Erobring av festningen Neuhäusel

MotifAdverse : Keiser Leopoldus med feltherrestav til hest over en liggende tyrk.

MotifReverse : Oversikt over festningen Neuhäusel.

InscriptionAdverse : LEOPOLDUS TRIVMF[IR]T Nederst: UITIO DIVINI

InscriptionReverse : NEUHÆUSEL. EROB. / [16]85

Artist/Medallist : Neidhart, Johann, Neidhart, Johann

TypeRemarks : Signaturen peker på en mulig kunstner Johann Neidhart, aktiv ca. 1672 - 1718, tysk medaljør.

Comments : I anledning av tilbakeerobringen 1685 av festningen Neuhäusel i det sørlige Ungarn fra ottomanerne. Den tysk-romerske keiser Leopold I (1640-1705).

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Minnemedalje

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_00916

Date : 1573

PlaceName : Østerrike

Weight : 22.0

Measure : D. 41.0

MaterialSymbol : *, AG

Material : Forgylt, Sølv

MaterialEnglish : Gilt, Silver

ProductionMethod : Støpt

Subject : Johan av Østerrike og seieren ved Lepanto.

MotifAdverse : Johann av Østerrike, byste i profil mot venstre. På brystet ordenen Den gylne Vlies.

MotifReverse : Stående på en delfin nedkjemper en mann med spyd en svømmende soldat. I bakgrunnen til venstre en flåte under navnet TVNIS til høyre flyktende tyrkiske soldater.

InscriptionAdverse : IOHANNES AVSTRIÆ.CAROLI.V.FIL.ÆT.SV.ANN.XXIIII

InscriptionReverse : VENI ET VICI

Artist/Medallist : Melone, Giovanni V., Melone, Giovanni V.

TypeRemarks : Giovanni Vincenzo Melone, norditaliensk medaljør, virksom i Roma i 1570-årene.

Comments : Johann (Juan) av Østerrike (1547-1578), militær, uekte barn av keiser Karl V, halvbror til Filip II. Medaljen slått til minne om hans seir 1571 i sjøslaget ved Lepanto.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Kroningsmedalje

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_00915

Date : 1658

PlaceName : Østerrike

Weight : 3.0

Measure : D. 24.0

MaterialSymbol : AG

Material : Sølv

MaterialEnglish : Silver

Subject : Keiser Leopold I's kroning 1658

MotifAdverse : Under Guds øye i stråleglans to armer med septer og sverd ut fra hver sin sky. Nederst en kronet klode.

MotifReverse : Tekst under to engler som holder den tyskromerske keiserkrone mellom seg.

InscriptionAdverse : CONSILIO ET INDVSTRIA

InscriptionReverse : LEOPOLDVS / HVNG ET BOH REX / CORON IN REGEM / ROMANORVM / I: AVGVSTI / MDCLVIII

Comments : Keiser Leopold av det hellige tyskromerske rike, konge av Ungarn og av Bøhmen (1640-1705). Dukat slått til minne om hans kroning som keiser i 1658. Adversens tekst er Leopold I's motto.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Utstillingsmedalje

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_00906

Date : 1896

PlaceName : Tyskland

Weight : 31.0

Measure : D. 44.0

MaterialSymbol : SN

Material : Tinn

MaterialEnglish : Tin

ProductionMethod : Preget

Subject : Industri- og håndverksutstillingen i Berlin 1896

MotifAdverse : Keiser Wilhelm II og keiserinne Augusta Victoria i profil mot høyre.

MotifReverse : Utstillingsområdet i Treptower Park ved Spree elven rett utenfor Berlin, sett i fugleperspektiv.

InscriptionAdverse : ERINNERUNG AN DIE BERLINER GEWERBE-AUSSTELLUNG 1896 indre omskrift: WILHELM II DEUTSCHER KAISER AUGUSTA VICTORIA DEUTSCHE KAISERIN

Comments : Utstillingen fant sted i Treptow park utenfor Berlin fra 1. mai til 15. oktober 1896.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Minnemedalje

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_00905

Date : 1895

PlaceName : Tyskland

Weight : 11.0

Measure : D. 31.0

MaterialSymbol : #

Material : Forsølvet

MaterialEnglish : Silvered

ProductionMethod : Preget

Subject : Kielerkanalens åpning

MotifAdverse : En damper seiler på en kanal under en bro.

MotifReverse : I et ovalt felt, omgitt av 15 nasjoners flagg sees Keiser Wilhelm II i profil mot høyre.

InscriptionAdverse : FEIERLICHE ERÖFFNUNG DES NORD-OSTSEE-KANALS AM 19. JUNI 1895

InscriptionReverse : ERINNERUNG A.D. FLOTTENPARADE V. SR. MAJESTÄT DER DEUTSCHEN KAISER WILHELM II.

Comments : Den 98,65 km. lange Kielerkanalen ble utført av den tyske arkitekten Fritz Boden (1845-1920). Grunnsteinen ble lagt i 1887 og kanalen ble åpnet 21. juni 1895 (medaljen angir 19. juni).

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Minnemedalje

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_00904

Date : 1896

PlaceName : Tyskland

Weight : 6.0

Measure : D. 35.0

MaterialSymbol : AL

Material : Aluminium

MaterialEnglish : Aluminium

ProductionMethod : Preget

Subject : 25-års minnne for den fransk-tyske krig 1870-71

MotifAdverse : Feltherrene keiser Wilhelm I av Tyskland, Otto von Bismarck og Helmuth von Moltke i profil mot høyre.

MotifReverse : Jernkorset i stråleglans med laurbærkrans om årstallene 1870-1871 i midten.

InscriptionAdverse : GOTT WAR MIT UNS / IHM SEI DIE EHRE

InscriptionReverse : ZUR ERINNERUNG AN DIE 25. WIEDERKEHR DER GLORREICHEN SCHLACHTEN

Comments : Keiser Wilhelm I av Tyskland, konge av Preussen (1797-1888). Fyrst Otto von Bismarck, hertug av Lauenburg (1815-1898), tysk kansler. Helmuth von Moltke (1800-1891), tysk feltmarskalk. Jernkorset i stråleglans med laurbærkrans om årstallene 1870-1871 i midten.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Minnemedalje

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_00903

Date : 1896

PlaceName : Tyskland

Weight : 5.0

Measure : D. 35.0

MaterialSymbol : AL

Material : Aluminium

MaterialEnglish : Aluminium

ProductionMethod : Preget

Subject : 25-års minnne for den fransk-tyske krig 1870-71

MotifAdverse : Feltherrene keiser Wilhelm I av Tyskland, Otto von Bismarck og Helmuth von Moltke i profil mot høyre.

MotifReverse : Jernkorset i stråleglans med laurbærkrans om årstallene 1870-1871 i midten.

InscriptionAdverse : GOTT WAR MIT UNS / IHM SEI DIE EHRE

InscriptionReverse : ZUR ERINNERUNG AN DIE 25. WIEDERKEHR DER GLORREICHEN SCHLACHTEN

Comments : Keiser Wilhelm I av Tyskland, konge av Preussen (1797-1888). Fyrst Otto von Bismarck, hertug av Lauenburg (1815-1898), tysk kansler. Helmuth von Moltke (1800-1891), tysk feltmarskalk. Jernkorset i stråleglans med laurbærkrans om årstallene 1870-1871 i midten.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Minnemedalje

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_00900

Date : 1888

PlaceName : Tyskland

Weight : 4.0

Measure : D. 22.0

MaterialSymbol : AE

Material : Bronse

MaterialEnglish : Bronze

ProductionMethod : Preget

ProducerName : Berlin

Subject : Keiser Friedrich III av Tyskland

MotifAdverse : Keiser Friedrich III av Tyskland i profil mot høyre.

MotifReverse : Tekst.

InscriptionAdverse : FRIEDRICH DEUTSCHER KAISER KÖNIG V. PREUSSEN

InscriptionReverse : LERNE / LEIDEN / OHNE/ ZU KLAGEN nederst: Friedrichs håndskrevne signatur.

Comments : Reversens tekst er et gammelt ordtak som man mente Friedrich III hadde gjort til sitt.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Minnemedalje

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_00899

Date : 1888

PlaceName : Tyskland

Weight : 4.0

Measure : D. 22.0

MaterialSymbol : AE

Material : Bronse

MaterialEnglish : Bronze

ProductionMethod : Preget

Subject : Keiser Friedrich III og Wilhelm II 1888

MotifAdverse : Keiser Friedrich III av Tyskland i profil mot høyre.

MotifReverse : Keiser Wilhelm II av Tysklandt i profil mot høyre.

InscriptionAdverse : FRIEDRICH DEUTSCHER KAISER KÖNIG V. PREUSSEN

InscriptionReverse : WILHELM II. DEUTSCHER KAISER KÖNIG V. PREUSSEN

Comments : I 1888 ble Friedrich III keiser, men døde etter 99 dager, den 15. juni, hvorpå hans sønn Wilhelm II overtok.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Minnemedalje

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_00898

Date : 1888

PlaceName : Tyskland

Weight : 3.0

Measure : D. 19.0

MaterialSymbol : AE

Material : Bronse

MaterialEnglish : Bronze

Subject : Keiser Friedrich III / Keiser Wilhelm

MotifAdverse : Keiser Friedrich III av Tyskland, byste i profil mot høyre.

MotifReverse : Keiser Wilhelm II av Tyskland, uniformskledd byste i profil mot venstre.

InscriptionAdverse : KAISER FRIEDRICH III

InscriptionReverse : KAISER WILHELM

Comments : I 1888 ble Friedrich III keiser, men døde etter 99 dager, den 15. juni, hvorpå hans sønn Wilhelm II overtok.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Minnemedalje

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_00896

Date : 1887 (?)

PlaceName : Tyskland

Weight : 1.0

Measure : D. 14.0

MaterialSymbol : CU

Material : Kobber

MaterialEnglish : Copper

ProductionMethod : Preget

Subject : Friedrich, Keiser av Tyskland, konge av Preussen

MotifAdverse : Keiser Friedrich III av Tyskland i profil mot høyre.

MotifReverse : Rytter (St. Georg) med sverd kjemper mot en drage.

InscriptionAdverse : FRID.DEUTSCHE.K.K.V.PREUSSEN

InscriptionReverse : [1]887

Comments : Portrettet på adversen, og forkortelsen "Frid." viser at det er keiser Friedrich Wilhelm III (1831-88), mens årstallet 1887 skulle tilsi at det var faren, keiser Wilhelm I (1797-1888). Keiser friedrich III ble først keiser 9. mars 1888.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Militærmedalje

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_00895

Date : 1885

PlaceName : Tyskland

Weight : 8.0

Measure : D. 28.0

MaterialSymbol : AG

Material : Sølv

MaterialEnglish : Silver

ProductionMethod : Preget

Subject : Wilhelm I av Tyskland

MotifAdverse : Keiser Wilhelm I av Tyskland i profil mot høyre over laurbærgrener.

MotifReverse : Laurbærkrans om tekst.

InscriptionAdverse : WILHELM I. DEUTSCHER KAISER

InscriptionReverse : ZUR / ERINNERUNG / AN DAS / KAISER / MANÖVER / 1885

Comments : Wilhelm Friedrich Ludwig von Preußen (1797-1888), konge av Preussen 1861, tysk keiser 1871. En "Kaiser Manöver" er en årlig militærøvelse med keiseren og et eller to armékorps, samt soldater av reserven.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Minnemedalje

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_00884

Date : 1871

PlaceName : Tyskland

Weight : 2.0

Measure : D. 17.0

MaterialSymbol : ME

Material : Messing

MaterialEnglish : Brass

ProductionMethod : Støpt

Subject : Tysk seirsmedalje 1871

MotifAdverse : Kronet W.

MotifReverse : Jernkors med laurbærkrans og årstallene "1870 - 1871".

InscriptionAdverse : Gott war mit uns, Ihm sei die Ehre i midten: Dem siegreichen / Heere

Comments : Frakturskrift. Medaljen markerer seieren i den fransk-tyske krigen, adversens kronede W står for Wilhelm I, den tyske keiser. Samme motiv fantes også på jernkorset gitt i forbindelse med den fransk-tyske krigen 1870-71. For øvrig synes reversen å fremstille jernkorsets storkors.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Jubileumsmedalje

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_00864

Date : 1830

PlaceName : Tyskland

Weight : 28.0

Measure : D. 40.0

MaterialSymbol : AE

Material : Bronse

MaterialEnglish : Bronze

ProductionMethod : Preget

Subject : Confessio Augustana 300 år

MotifAdverse : Martin Luther, kurfyrst Johann av Sachsen og Melanchton, byster i profil mot høyre. Mellom omskriftens navn våpnene til henholdsvis Luther, Kursachsen, hertugdømmet Sachsen og Melanchton.

MotifReverse : Luther stående til høyre overrekker en sittende keiser Karl V en bok med bokstavene AC, dvs. Augustana Confessio.

InscriptionAdverse : MARTIN LUTHER IOHANN CHURF. PH. MELANCHTON / IHREM GEDÄCHTNISSE / AM 25 IUN.1830

InscriptionReverse : DISS IST EIN SOLCHE BEKANTNUS WELCHE MIT DER HILFF GOTTES AUCH WIDER DER HÖLLEN PFORTE BESTEHEN KANN / DEN 25. IUNII / 1530

Artist/Medallist : Krüger, Carl Reinhard, Krüger, Carl Reinhard

TypeRemarks : Carl Reinhard Krüger (1794 - 1879), tysk medaljør, virksom i Dresden.

Comments : Martin Luther (1483-1546), tysk reformator, grunnlegger av den lutherske kirke. Philip Melanchton (1497-1560), tysk reformator, Luthers medarbeider. Kurfyrst Johan av Sachsen (den standhaftige) (1468-1532), kurfyrste 1525-32.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Jubileumsmedalje

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_00861

Date : 1830

PlaceName : Tyskland

Weight : 30.0

Measure : D. 43.0

MaterialSymbol : FE

Material : Jern

MaterialEnglish : Iron

ProductionMethod : Støpt

ProducerName : Berlin

Subject : Den augsburgske trosbekjennelse 300 år

MotifAdverse : Reformatorene Luther og Melanchton på hver side av et alter med Bibelen oppslått hvorpå står "IEREM. K. 22 V. 29".

MotifReverse : Reformatorene overrekker keiser Karl V den augsburgske trosbekjennelse. På keiserens høyre side står en kardinal.

InscriptionAdverse : O. LAND. LAND. LAND: HÖRE DES HERRN WORT! / ZUR DRITTEN JUBELF. DER AUGSB. CONFESS. AM 25. IUNI 1830

InscriptionReverse : DIE EVANG. CONFESS. A. D. REICHST. Z. AUGSB. DR. BAYR. CHURS. KANZL. ÜBERGIEBET D. K. KARL. V.

Artist/Medallist : Pfeuffer, Christoph Karl, Pfeuffer, Christoph Karl

TypeRemarks : Medaljens revers er idetnisk til: BMM_00859 avers og BMM_00860 avers.

Comments : Adversens innskrift er hentet fra Jeremias 22:29. Martin Luther (1483-1546), tysk reformator, grunnlegger av den lutherske kirke. Philip Melanchton (1497-1560), tysk reformator, Luthers medarbeider.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Jubileumsmedalje

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_00860

Date : 1830

PlaceName : Tyskland

Weight : 44.0

Measure : D. 44.0

MaterialSymbol : AE

Material : Bronse

MaterialEnglish : Bronze

ProductionMethod : Preget

ProducerName : Berlin

Subject : Den augsburgske trosbekjennelse 300 år

MotifAdverse : Reformatorene overrekker keiser Karl V den augsburgske trosbekjennelse. På keiserens høyre side står en kardinal.

MotifReverse : Våpen til 21 fyrster og byer som undertegnet trosbekjennelsen i 1530 i ring rundt kurfyrstene av Sachsens våpenskjold.

InscriptionAdverse : DIE EVANG. CONFESS. A. D. REICHST. Z. AUGSB. DR. BAYR. CHURS. KANZL. ÜBERGIEBET D. K. KARL. V.

InscriptionReverse : UNTERZEICHNET V. D. FÜRSTEN UND U.STÄDTEN / UND IM SINNE DER STAEDTE indre omskrift: ZUR DRITTEN IUBELFEIER AM 25 IUNI 1830

Artist/Medallist : Pfeuffer, Christoph Karl, Pfeuffer, Christoph Karl

TypeRemarks : Identisk medalje av annet materiale: BMM_00859.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Tema

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_00859

Date : 1830

PlaceName : Tyskland

Weight : 33.0

Measure : D. 43.0

MaterialSymbol : FE

Material : Jern

MaterialEnglish : Iron

ProductionMethod : Støpt

ProducerName : Berlin

Subject : Den augsburgske trosbekjennelse 300 år

MotifAdverse : Reformatorene overrekker keiser Karl V den augsburgske trosbekjennelse. På keiserens høyre side står en kardinal.

MotifReverse : Våpen til 21 fyrster og byer som undertegnet trosbekjennelsen i 1530, i ring rundt kurfyrstene av Sachsens våpenskjold.

InscriptionAdverse : DIE EVANG. CONFESS. A. D. REICHST. Z. AUGSB. DR. BAYR. CHURS. KANZL. ÜBERGIEBET D. K. KARL. V.

InscriptionReverse : UNTERZEICHNET V. D. FÜRSTEN UND U.STÄDTEN / UND IM SINNE DER STAEDTE indre omskrift: ZUR DRITTEN IUBELFEIER AM 25 IUNI 1830

Artist/Medallist : Pfeuffer, Christoph Karl, Pfeuffer, Christoph Karl

TypeRemarks : Identisk medalje av annet materiale: BMM_00860.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Jubileumsmedalje

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_00767

Date : 1926

PlaceName : Tyskland

Weight : 122.0

Measure : D. 68.0

MaterialSymbol : AE

Material : Bronse

MaterialEnglish : Bronze

ProductionMethod : Støpt

Subject : Lübecks 700-års jubileum

MotifAdverse : Prospekt av Lübeck.

MotifReverse : Kronet kvinne med diplom i høyre og hansekogge i venstre hånd, stående over den lybske dobbeltørn.

InscriptionAdverse : SIEBENHUNDERT JAHRE / REICHSFREIHEIT / LVEBECK

InscriptionReverse : 1226 / 1926 / På diplomet: VT CIVI / TAS.LV / BICEN / SIS.LI /BERA. /SEM- / PER SIT

Artist/Medallist : Schwegerle, Hans, Schwegerle, Hans

TypeRemarks : Hans Schwegerle (1882-1950), tysk billedhugger og medaljør, fra 1917 professor ved akademiet i München.

Comments : Diplomets tekst på reversen er tatt fra keiser Frederik IIs brev om riksfrihet for lübeck fra juni 1226.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Category : Jubileumsmedalje

Collection : Universitetsmuseet i Bergen

InventoryNumber : BMM_00766

Date : 1901

PlaceName : Tyskland

Weight : 165.0

Measure : D. 80.0

MaterialSymbol : AE, *

Material : Bronse, Forgylt

MaterialEnglish : Bronze, Gilt

ProductionMethod : Preget

Subject : Wilhelm II / Kongeriket Preussen 200 år

MotifAdverse : Keiser Wilhelm II av Tyskland, konge av Preussen, brystbilde i profil mot venstre, omgitt av våpenskjold fra de prøjsiske provinsene på en abkgrunn av eikeblader. Fra venstre mot høyre: Ost-Preussen, West-Preussen, Brandenburg, Pommern, Posen, Schlesien, Sachsen, Schleswig-Holstein, Westfalen, Hannover, Hessen-Nassau, Rheinland. Lengst til høyre slekten Hohenzollerns våpen.

MotifReverse : Preussia med regalier, seierskrans i hånden. I bakgrunnen et slott, i forgrunnen til høyre en ørn med Hohenzollerns våpenskjold.

InscriptionAdverse : WILH. II / I.R.

InscriptionReverse : 200 / JAHRFEIER / DES / KÖNINGREICHS /PREUSSEN / 1701-1901

TypeRemarks : Ludwig Christoph lauer (1817-1873) grunnla sitt forma i Nürnberg i 1860. det ble ført videre av hans tre sønner, især Ludwig og Wolfgang Lauer, til 1915. Senere kom det en etablering i Berlin.

Image of artefact
Image of artefact

Creative Commons-lisens Universitetsmuseet i Bergen/ University Museum of Bergen (post@um.uib.no)


ArtefactType : Medalje

Collection : Kulturhistorisk museum, UiO

InventoryNumber : 10238

Date : 1805 - 1805

PlaceName : Frankrike

Measure : D. 41.0

MaterialSymbol : AE

Material : Bronse

MaterialEnglish : Bronze

Subject : Napoleon I. 1804-1814. Napoleon Keiser og Konge.

InscriptionReverse : Oppbrudd fra leiren ved Boulogne. 1805.


ArtefactType : Medalje

Collection : Kulturhistorisk museum, UiO

InventoryNumber : 10258

Date : 1805 - 1805

PlaceName : Frankrike

Measure : D. 39.0

MaterialSymbol : FE

Material : Jern

MaterialEnglish : Iron

Subject : Napoleon I. 1804-1814. Keiser Napoleon I.

InscriptionReverse : Italia får tilbake Venedig. 1805.


ArtefactType : Medalje

Collection : Kulturhistorisk museum, UiO

InventoryNumber : 10268

Date : 1806 - 1806

PlaceName : Frankrike

Measure : D. 41.0

MaterialSymbol : AE

Material : Bronse

MaterialEnglish : Bronze

Subject : Napoleon I 1804-1814. Keiser Napoleon I.

InscriptionReverse : Erobring av Neapel. 1806. Brenet f., Denon dir.


ArtefactType : Medalje

Collection : Kulturhistorisk museum, UiO

InventoryNumber : 10448

Date : 1806 - 1806

PlaceName : Frankrike

Measure : D. 40.0

MaterialSymbol : FE

Material : Jern

MaterialEnglish : Iron

Subject : Napoleon I 1804-1814. Keiser Napoleon I, Keiser Charlemagne.

InscriptionReverse : Kong Vitikind, Kong Fréderic August. Allianse med Sachsen. 1806.


ArtefactType : Medalje

Collection : Kulturhistorisk museum, UiO

InventoryNumber : 10458

Date : 1807 - 1807

PlaceName : Frankrike

Measure : D. 40.0

MaterialSymbol : AE

Material : Bronse

MaterialEnglish : Bronze

Subject : Napoleon I. 1804-1814. Keiser Napoleon I.

InscriptionReverse : Slaget ved Friedland. 14 juni 1807. Galle f.


ArtefactType : Medalje

Collection : Kulturhistorisk museum, UiO

InventoryNumber : 10488

Date : 1809 - 1809

PlaceName : Frankrike

Measure : D. 40.0

MaterialSymbol : FE

Material : Jern

MaterialEnglish : Iron

Subject : Napoleon I. 1804-1814. Keiser Napoleon I.

InscriptionReverse : Slaget ved Wagram. 1809.


ArtefactType : Medalje

Collection : Kulturhistorisk museum, UiO

InventoryNumber : 10508

Date : 1811 - 1811

PlaceName : Frankrike

Measure : D. 40.0

MaterialSymbol : FE

Material : Jern

MaterialEnglish : Iron

Subject : Napoleon I. 1804-1814. Keiser Napoleon og Keiserinne M. Louise.

InscriptionReverse : Kongen av Roms fødsel. 1811.


ArtefactType : Medalje

Collection : Kulturhistorisk museum, UiO

InventoryNumber : 10528

Date : 1815 - 1815

PlaceName : Frankrike

Measure : D. 41.0

MaterialSymbol : AE

Material : Bronse

MaterialEnglish : Bronze

Subject : Napoleon I 1804-1814. Keiser Napoleon I (i uniform).

InscriptionReverse : Napoleon ombord i Bellérophon. 15 juni 1815. Brenet f. Mudie dir.


ArtefactType : Medalje

Collection : Kulturhistorisk museum, UiO

InventoryNumber : 10199

Date : 1804 - 1804

PlaceName : Frankrike

Measure : D. 41.0

MaterialSymbol : FE

Material : Jern

MaterialEnglish : Iron

Subject : I republikk 1792-1804.

InscriptionAdverse : Napoleon Keiser (stående helfigur).

InscriptionReverse : I året 12 ble Den Cinte lovboken påbudt. 1804. Code civil


ArtefactType : Medalje

Collection : Kulturhistorisk museum, UiO

InventoryNumber : 10239

Date : 1805 - 1805

PlaceName : Frankrike

Measure : D. 39.0

MaterialSymbol : FE

Material : Jern

MaterialEnglish : Iron

Subject : Napoleon I. 1804-1814. Napoleon Keiser og Konge.

InscriptionReverse : Oppbrudd fra leiren ved Boulogne. 1805.


ArtefactType : Medalje

Collection : Kulturhistorisk museum, UiO

InventoryNumber : 10249

Date : 1805 - 1805

PlaceName : Frankrike

Measure : D. 43.0

MaterialSymbol : AE

Material : Bronse

MaterialEnglish : Bronze

Subject : Napoleon I. 1804-1814. Keiser Napoleon I, Konge av Italia. (på ì hodet en hjelm hvor en kan se en ørn, krans, slange).

InscriptionReverse : Seier ved Presbourg og Vienne 1805.


ArtefactType : Medalje

Collection : Kulturhistorisk museum, UiO

InventoryNumber : 10449

Date : 1806 - 1806

PlaceName : Frankrike

Measure : D. 40.0

MaterialSymbol : FE

Material : Jern

MaterialEnglish : Iron

Subject : Napoleon I. 1804-1814. Keiser Napoleon I.

InscriptionReverse : Overakt overherredømme! 1806.


ArtefactType : Medalje

Collection : Kulturhistorisk museum, UiO

InventoryNumber : 10459

Date : 1807 - 1807

PlaceName : Frankrike

Measure : D. 39.0

MaterialSymbol : FE

Material : Jern

MaterialEnglish : Iron

Subject : Napoleon I. 1804-1814. Keiser Napoleon I.

InscriptionReverse : Slaget ved Friedland. 14 juni 1807. Galle f.


ArtefactType : Medalje

Collection : Kulturhistorisk museum, UiO

InventoryNumber : 10529

Date : 1815 - 1815

PlaceName : Frankrike

Measure : D. 41.0

MaterialSymbol : AE

Material : Bronse

MaterialEnglish : Bronze

Subject : Napoleon I 1804-1814. Keiser Napoleon (i uniform).

InscriptionReverse : Napoleon på st. Helena.


ArtefactType : Medalje

Collection : Kulturhistorisk museum, UiO

InventoryNumber : 10240

Date : 1805 - 1805

PlaceName : Frankrike

Measure : D. 41.0

MaterialSymbol : AE

Material : Bronse

MaterialEnglish : Bronze

Subject : Napoleon I. 1804-1814. Napoleon Keiser og Konge.

InscriptionReverse : Tale for armeen. Armeen avlegger ed på å seire. 12 okt. 1805.


ArtefactType : Medalje

Collection : Kulturhistorisk museum, UiO

InventoryNumber : 10250

Date : 1805 - 1805

PlaceName : Frankrike

Measure : D. 43.0

MaterialSymbol : AE

Material : Bronse

MaterialEnglish : Bronze

Subject : Napoleon I. 1804-1814. Keiser Napoleon I, Konge av Italia. (på ì hodet en hjelm hvor en kan se en ørn, krans, slange).

InscriptionReverse : 1805.


ArtefactType : Medalje

Collection : Kulturhistorisk museum, UiO

InventoryNumber : 10260

Date : 1805 - 1805

PlaceName : Frankrike

Measure : D. 40.0

MaterialSymbol : FE

Material : Jern

MaterialEnglish : Iron

Subject : Napoleon I. 1804-1814. Keiser Napoleon I.

InscriptionReverse : Katedralen i Wien. 28 des. 1805.


ArtefactType : Medalje

Collection : Kulturhistorisk museum, UiO

InventoryNumber : 11793

Date : 1866 - 1866

PlaceName : Frankrike

Measure : D. 81.0

MaterialSymbol : AE

Material : Bronse

MaterialEnglish : Bronze

Subject : Keiser Napoleon III. Internasjonal utstilling. Boulogne sur mer ì 1866.

InscriptionReverse : Exposition Internationale de Peche Boulogne sur mer 1866.


ArtefactType : Medalje

Collection : Kulturhistorisk museum, UiO

InventoryNumber : 10280

Date : 1836 - 1836

PlaceName : Frankrike

Measure : D. 53.0

MaterialSymbol : AE

Material : Bronse

MaterialEnglish : Bronze

Subject : Napoleon I. 1804-1814. Keiser Napoleon I.

InscriptionReverse : Triumfbuen, bygget av Napoleon 1806, ferdig 1836.


ArtefactType : Medalje

Collection : Kulturhistorisk museum, UiO

InventoryNumber : 10450

Date : 1806 - 1806

PlaceName : Frankrike

Measure : D. 40.0

MaterialSymbol : FE

Material : Jern

MaterialEnglish : Iron

Subject : Napoleon I. 1804-1814. Keiser Napoleon I.

InscriptionReverse : Are de Triomphe de Carrousel, 1806.


ArtefactType : Medalje

Collection : Kulturhistorisk museum, UiO

InventoryNumber : 10470

Date : 1807 - 1807

PlaceName : Frankrike

Measure : D. 31.0

MaterialSymbol : AE

Material : Bronse

MaterialEnglish : Bronze

Subject : Napoleon I. 1804-1814. Napoleon Keiser og Konge.

InscriptionReverse : Handel og Fred. 1807.


ArtefactType : Medalje

Collection : Kulturhistorisk museum, UiO

InventoryNumber : 10520

Date : 1812 - 1812

PlaceName : Frankrike

Measure : D. 40.0

MaterialSymbol : FE

Material : Jern

MaterialEnglish : Iron

Subject : Keiser Napoleon I. 1804-1814. Keiser Napoleon I.

InscriptionReverse : Seiren ved Wilna. 28 juni 1812.


ArtefactType : Medalje

Collection : Kulturhistorisk museum, UiO

InventoryNumber : 10530

Date : 1821 - 1821

PlaceName : Frankrike

Measure : D. 54.0

MaterialSymbol : SN

Material : Tinn

MaterialEnglish : Tin

Subject : Napoleon I 1804-1814. Keiser Napoleon.

InscriptionReverse : Inskripsjonsplate.


ArtefactType : Medalje

Collection : Kulturhistorisk museum, UiO

InventoryNumber : 10221

Date : 1804 - 1804

PlaceName : Frankrike

Measure : D. 44.0

MaterialSymbol : AR

Material : Sølv

Subject : Napoleon I. 1804-1814. Til Napoleon Keiser av Frankrike 1804.

InscriptionReverse : Grubene og fabrikkene i Harz beskyttet under krigen.


ArtefactType : Medalje

Collection : Kulturhistorisk museum, UiO

InventoryNumber : 10241

Date : 1805 - 1805

PlaceName : Frankrike

Measure : D. 40.0

MaterialSymbol : FE

Material : Jern

MaterialEnglish : Iron

Subject : Napoleon I. 1804-1814. Napoleon Keiser og Konge.

InscriptionReverse : Tale for armeen. Armeen avlegger ed på å seire. 12 okt. 1805.


ArtefactType : Medalje

Collection : Kulturhistorisk museum, UiO

InventoryNumber : 10251

Date : 1805 - 1805

PlaceName : Frankrike

Measure : D. 40.0

MaterialSymbol : FE

Material : Jern

MaterialEnglish : Iron

Subject : Napoleon I. 1804-1814. Keiser Napoleon I.

InscriptionReverse : Slaget ved Austerlitz. 1805.


ArtefactType : Medalje

Collection : Kulturhistorisk museum, UiO

InventoryNumber : 10271

Date : 1806 - 1806

PlaceName : Frankrike

Measure : D. 40.0

MaterialSymbol : FE

Material : Jern

MaterialEnglish : Iron

Subject : Napoleon I 1804-1814. Keiser Napoleon I.

InscriptionReverse : Prinsen av Baden's giftermål. 1806.


ArtefactType : Medalje

Collection : Kulturhistorisk museum, UiO

InventoryNumber : 10451

Date : 1806 - 1806

PlaceName : Frankrike

Measure : D. 40.0

MaterialSymbol : FE

Material : Jern

MaterialEnglish : Iron

Subject : Napoleon I. 1804-1814. Keiser Napoleon I.

InscriptionReverse : Are de Triomjhe de Boarrousel, 1806.


ArtefactType : Medalje

Collection : Kulturhistorisk museum, UiO

InventoryNumber : 10471

Date : 1807 - 1807

PlaceName : Frankrike

Measure : D. 40.0

MaterialSymbol : FE

Material : Jern

MaterialEnglish : Iron

Subject : Napoleon I. 1804-1814. Keiser Napoleon I.

InscriptionReverse : Vei fra Nice til Rom. 1807. Gayrard f., Denon dir.


ArtefactType : Medalje

Collection : Kulturhistorisk museum, UiO

InventoryNumber : 10491

Date : 1809 - 1809

PlaceName : Frankrike

Measure : D. 40.0

MaterialSymbol : FE

Material : Jern

MaterialEnglish : Iron

Subject : Napoleon I. 1804-1814. Keiser Napoleon I.

InscriptionReverse : Vrca Parisios Deducta. 1809.


ArtefactType : Medalje

Collection : Kulturhistorisk museum, UiO

InventoryNumber : 10521

Date : 1812 - 1812

PlaceName : Frankrike

Measure : D. 41.0

MaterialSymbol : AE

Material : Bronse

MaterialEnglish : Bronze

Subject : Napoleon I 1804-1814. Keiser Napoleon I.

InscriptionReverse : De franske Ørner ved Borysthéne. 1812.


ArtefactType : Medalje

Collection : Kulturhistorisk museum, UiO

InventoryNumber : 12002

Date : 1870 - 1870

PlaceName : Frankrike

Measure : D. 73.0

MaterialSymbol : AE, #

Material : Bronse, Forsølvet

MaterialEnglish : Bronze, Silvered

Subject : Plébiscite de 1870. Napoleon, Eugene, Louis prins imperial og ì Napoleon III fransk keiser. 8 mai 1870.


ArtefactType : Medalje

Collection : Kulturhistorisk museum, UiO

InventoryNumber : 10202

Date : 1804 - 1804

PlaceName : Frankrike

Measure : D. 36.0

MaterialSymbol : AR

Material : Sølv

Subject : Napoleon I. 1804-1814. Napoleon Bonaparte Keiser. 28 floreal, år ì 12. 18 mai, 1804.

InscriptionReverse : Handelskammeret i Paris. 25 febr. 1803.


ArtefactType : Medalje

Collection : Kulturhistorisk museum, UiO

InventoryNumber : 10222

Date : 1804 - 1804

PlaceName : Frankrike

Measure : D. 41.0

MaterialSymbol : AE

Material : Bronse

MaterialEnglish : Bronze

Subject : Napoleon I. 1804-1814. Napoleon. Keiser og Konge.

InscriptionReverse : Seier over Engelskmennene. 1804.


ArtefactType : Medalje

Collection : Kulturhistorisk museum, UiO

InventoryNumber : 10252

Date : 1805 - 1805

PlaceName : Frankrike

Measure : D. 40.0

MaterialSymbol : AR

Material : Sølv

Subject : Napoleon I.

InscriptionReverse : Keiser Alexander I og Keiser Francois II. Slaget ved Austerlitz. ì 1805.


ArtefactType : Medalje

Collection : Kulturhistorisk museum, UiO

InventoryNumber : 10452

Date : 1807 - 1807

PlaceName : Frankrike

Measure : D. 40.0

MaterialSymbol : FE

Material : Jern

MaterialEnglish : Iron

Subject : Napoleon I. 1804-1814. Keiser Napoleon I.

InscriptionReverse : De franske ørner på andre siden av Vistule.


ArtefactType : Medalje

Collection : Kulturhistorisk museum, UiO

InventoryNumber : 10522

Date : 1812 - 1812

PlaceName : Frankrike

Measure : D. 40.0

MaterialSymbol : FE

Material : Jern

MaterialEnglish : Iron

Subject : Napoleon I 1804-1814. Keiser Napoleon I.

InscriptionReverse : De franske Ørner ved Borysthène. 1812.


ArtefactType : Medalje

Collection : Kulturhistorisk museum, UiO

InventoryNumber : 12003

Date : 1870 - 1870

PlaceName : Frankrike

Measure : D. 73.0

MaterialSymbol : AE, #

Material : Bronse, Forsølvet

MaterialEnglish : Bronze, Silvered

Subject : Plébiscite de 1870. Napopleon, Eugene, Louis prince imperial og ì Napoleon III fransk keiser. 8 mai 1870.


ArtefactType : Medalje

Collection : Kulturhistorisk museum, UiO

InventoryNumber : 10223

Date : 1804 - 1804

PlaceName : Frankrike

Measure : D. 41.0

MaterialSymbol : AE

Material : Bronse

MaterialEnglish : Bronze

Subject : Napoleon I. 1804-1814. Napoleon. Keiser og Konge.

InscriptionReverse : Seier over Engelskmennene. 1804.


ArtefactType : Medalje

Collection : Kulturhistorisk museum, UiO

InventoryNumber : 10233

Date : 1805 - 1805

PlaceName : Frankrike

Measure : D. 41.0

MaterialSymbol : AE

Material : Bronse

MaterialEnglish : Bronze

Subject : Napoleon I. 1804-1814. Keiser Napoleon I.

InscriptionReverse : LA LIGURIE RÉUNIE A LA FRANCE


ArtefactType : Medalje

Collection : Kulturhistorisk museum, UiO

InventoryNumber : 10243

Date : 1805 - 1805

PlaceName : Frankrike

Measure : D. 41.0

MaterialSymbol : AE

Material : Bronse

MaterialEnglish : Bronze

Subject : Napoleon I. 1804-1814. Keiser Napoleon I.

InscriptionReverse : Kapitulasjonen ved d'Ulm og Memmingen. 27 okt. 1805. Jaley f., Denon dir.


ArtefactType : Medalje

Collection : Kulturhistorisk museum, UiO

InventoryNumber : 10253

Date : 1805 - 1805

PlaceName : Frankrike

Measure : D. 39.0

MaterialSymbol : FE

Material : Jern

MaterialEnglish : Iron

Subject : Napoleon I. 1804-1814. Keiser Napoleon I.

InscriptionReverse : Keiser Alexander I og Keiser Francois II. slaget ved Austerlitz. ì 1805.


ArtefactType : Medalje

Collection : Kulturhistorisk museum, UiO

InventoryNumber : 10273

Date : 1806 - 1806

PlaceName : Frankrike

Measure : D. 40.0

MaterialSymbol : FE

Material : Jern

MaterialEnglish : Iron

Subject : Napoleon I 1804-1814. Keiser Napoleon I.

InscriptionReverse : Foreningen ved Rhinen. 1806.


ArtefactType : Medalje

Collection : Kulturhistorisk museum, UiO

InventoryNumber : 10443

Date : 1806 - 1806

PlaceName : Frankrike

Measure : D. 41.0

MaterialSymbol : AR

Material : Sølv

Subject : Napoleon I 1804-1814. Napoleon Keiser av frankrike, Konge av ì Italia.

InscriptionReverse : Slaget ved Jena. 1806.


ArtefactType : Medalje

Collection : Kulturhistorisk museum, UiO

InventoryNumber : 10453

Date : 1807 - 1807

PlaceName : Frankrike

Measure : D. 41.0

MaterialSymbol : AR

Material : Sølv

Subject : Napoleon I. 1804-1814. Keiser Napoleon I.

InscriptionReverse : Slaget ved Eylau. 8 feb. 1807. Brenet f., Denon dir.


ArtefactType : Medalje

Collection : Kulturhistorisk museum, UiO

InventoryNumber : 10463

Date : 1807 - 1807

PlaceName : Frankrike

Measure : D. 40.0

MaterialSymbol : FE

Material : Jern

MaterialEnglish : Iron

Subject : Napoleon I. 1804-1814. Keiser Napoleon I, Keiser Alexander I, ì Keiser F. Guillaume III.

InscriptionReverse : Freden i Tilsit, 1807. Droz f., Denon dir.


ArtefactType : Medalje

Collection : Kulturhistorisk museum, UiO

InventoryNumber : 10483

Date : 1809 - 1809

PlaceName : Frankrike

Measure : D. 40.0

MaterialSymbol : FE

Material : Jern

MaterialEnglish : Iron

Subject : Napoleon I. 1804-1814. Keiser Napoleon I.

InscriptionReverse : Innlemmelsen av den Romerske Stat i Keiserdømmet 1809.


ArtefactType : Medalje

Collection : Kulturhistorisk museum, UiO

InventoryNumber : 10493

Date : 1809 - 1809

PlaceName : Frankrike

Measure : D. 41.0

MaterialSymbol : AE

Material : Bronse

MaterialEnglish : Bronze

Subject : Napoleon I 1804-1814. Keiser Napoleon I.

InscriptionReverse : Freden i Wien 1809.


ArtefactType : Medalje

Collection : Kulturhistorisk museum, UiO

InventoryNumber : 10224

Date : 1804 - 1804

PlaceName : Frankrike

Measure : D. 34.0

MaterialSymbol : FE

Material : Jern

MaterialEnglish : Iron

Subject : Napoleon I. 1804-1814. Keiser Napoleon I.

InscriptionReverse : Musée Napoleon.


ArtefactType : Medalje

Collection : Kulturhistorisk museum, UiO

InventoryNumber : 10234

Date : 1805 - 1805

PlaceName : Frankrike

Measure : D. 40.0

MaterialSymbol : FE

Material : Jern

MaterialEnglish : Iron

Subject : Napoleon I. 1804-1814. Keiser Napoleon I.

InscriptionReverse : La Ligurie samlet i frankrike. 1805.


ArtefactType : Medalje

Collection : Kulturhistorisk museum, UiO

InventoryNumber : 10244

Date : 1805 - 1805

PlaceName : Frankrike

Measure : D. 41.0

MaterialSymbol : AE

Material : Bronse

MaterialEnglish : Bronze

Subject : Napoleon I. 1804-1814. Keiser Napoleon I.

InscriptionReverse : Kapitulasjonen ved d'Ulm og Memmingen. 27 okt. 1805. Jaley f., Denon dir.


ArtefactType : Medalje

Collection : Kulturhistorisk museum, UiO

InventoryNumber : 10274

Date : 1806 - 1806

PlaceName : Frankrike

Measure : D. 41.0

MaterialSymbol : AE

Material : Bronse

MaterialEnglish : Bronze

Subject : Napoleon I 1804-1814. Keiser Napoleon I.

InscriptionReverse : Slaget ved Jena. 14. okt. 1806.


ArtefactType : Medalje

Collection : Kulturhistorisk museum, UiO

InventoryNumber : 10444

Date : 1806 - 1806

PlaceName : Frankrike

Measure : D. 41.0

MaterialSymbol : AE

Material : Bronse

MaterialEnglish : Bronze

Subject : Napoleon I 1804-1814. Napoleon Keiser av Frankrike, Konge av ì Italia.

InscriptionReverse : Slaget ved Jena. 1806.


ArtefactType : Medalje

Collection : Kulturhistorisk museum, UiO

InventoryNumber : 10454

Date : 1807 - 1807

PlaceName : Frankrike

Measure : D. 40.0

MaterialSymbol : AE

Material : Bronse

MaterialEnglish : Bronze

Subject : Napoleon I. 1804-1814. Keiser Napoleon I.

InscriptionReverse : Slaget ved Eylau. 8 feb. 1807. Brenet f., Denon dir.


ArtefactType : Medalje

Collection : Kulturhistorisk museum, UiO

InventoryNumber : 10464

Date : 1807 - 1807

PlaceName : Frankrike

Measure : D. 40.0

MaterialSymbol : FE

Material : Jern

MaterialEnglish : Iron

Subject : Napoleon I. 1804-1814. Keiser Napoleon I.

InscriptionAdverse : Napoleon Emp. et Roi.

InscriptionReverse : Danzigs uavhengighet. 1807.


ArtefactType : Medalje

Collection : Kulturhistorisk museum, UiO

InventoryNumber : 10474

Date : 1808 - 1808

PlaceName : Frankrike

Measure : D. 40.0

MaterialSymbol : FE

Material : Jern

MaterialEnglish : Iron

Subject : Napoleon I. 1804-1814. Keiser Napoleon I.

InscriptionReverse : Etruria's innlemmelse i frankrike. 1808.


ArtefactType : Medalje

Collection : Kulturhistorisk museum, UiO

InventoryNumber : 10494

Date : 1809 - 1809

PlaceName : Frankrike

Measure : D. 40.0

MaterialSymbol : FE

Material : Jern

MaterialEnglish : Iron

Subject : Napoleon I 1804-1814. Keiser Napoleon I.

InscriptionReverse : Freden i Wien 1809.


ArtefactType : Medalje

Collection : Kulturhistorisk museum, UiO

InventoryNumber : 10215

Date : 1804 - 1804

PlaceName : Frankrike

Measure : D. 27.0

MaterialSymbol : AE

Material : Bronse

MaterialEnglish : Bronze

Subject : Napoleon I. 1804-1814. Keiser Napoleon I.

InscriptionReverse : Fane overakt armeen av Napoleon I. År 13 i leiren ved Mars.


ArtefactType : Medalje

Collection : Kulturhistorisk museum, UiO

InventoryNumber : 10235

Date : 1805 - 1805

PlaceName : Frankrike

Measure : D. 34.0

MaterialSymbol : AE

Material : Bronse

MaterialEnglish : Bronze

Subject : Napoleon I. 1804-1814. Keiser Napoleon I.

InscriptionReverse : Jernkrone. 1805.


ArtefactType : Medalje

Collection : Kulturhistorisk museum, UiO

InventoryNumber : 10245

Date : 1805 - 1805

PlaceName : Frankrike

Measure : D. 40.0

MaterialSymbol : AE

Material : Bronse

MaterialEnglish : Bronze

Subject : Napoleon I. 1804-1814. Napoleon Keiser og Konge.

InscriptionReverse : Faner gjenerobret ved Insbruck. 1805.


ArtefactType : Medalje

Collection : Kulturhistorisk museum, UiO

InventoryNumber : 10265

Date : 1806 - 1806

PlaceName : Frankrike

Measure : D. 39.0

MaterialSymbol : FE

Material : Jern

MaterialEnglish : Iron

Subject : Napoleon I. 1804-1814. Keiser Napoleon.

InscriptionReverse : Auguste's Tempel. Erobringen av Istrien. 1806.


ArtefactType : Medalje

Collection : Kulturhistorisk museum, UiO

InventoryNumber : 10275

Date : 1806 - 1806

PlaceName : Frankrike

Measure : D. 40.0

MaterialSymbol : FE

Material : Jern

MaterialEnglish : Iron

Subject : Napoleon I 1804-1814. Keiser Napoleon I.

InscriptionReverse : Slaget ved Jena. 14. okt. 1806.


ArtefactType : Medalje

Collection : Kulturhistorisk museum, UiO

InventoryNumber : 10445

Date : 1806 - 1806

PlaceName : Frankrike

Measure : D. 40.0

MaterialSymbol : FE

Material : Jern

MaterialEnglish : Iron

Subject : Napoleon I 1804-1814. Keiser Napoleon I.

InscriptionReverse : Brandenburger porten. 27 okt. 1806. (Jaley f., Denon dir.) ì Inntoget i Berlin.


ArtefactType : Medalje

Collection : Kulturhistorisk museum, UiO

InventoryNumber : 10455

Date : 1807 - 1807

PlaceName : Frankrike

Measure : D. 40.0

MaterialSymbol : FE

Material : Jern

MaterialEnglish : Iron

Subject : Napoleon I. 1804-1814. Keiser Napoleon I.

InscriptionReverse : Slaget ved Eylau. 8 feb. 1807. Brenet f., Denon dir.


ArtefactType : Medalje

Collection : Kulturhistorisk museum, UiO

InventoryNumber : 10505

Date : 1810 - 1810

PlaceName : Frankrike

Measure : D. 68.0

MaterialSymbol : AR

Material : Sølv

Subject : Napoleon I. 1804-1814. Keiser Napoleon.

InscriptionReverse : Minneplate.


ArtefactType : Medalje

Collection : Kulturhistorisk museum, UiO

InventoryNumber : 10206

PlaceName : Frankrike

Measure : D. 43.0

MaterialSymbol : AE

Material : Bronse

MaterialEnglish : Bronze

Subject : Napoleon I. 1804-1814. Keiser Napoleon I (i uniform).

InscriptionReverse : Berment de l'Armée d'Angletesse a l'Emperens Napoleon.


ArtefactType : Medalje

Collection : Kulturhistorisk museum, UiO

InventoryNumber : 10216

Date : 1804 - 1804

PlaceName : Frankrike

Measure : D. 26.0

MaterialSymbol : FE

Material : Jern

MaterialEnglish : Iron

Subject : Napoleon I. 1804-1814. Keiser Napoleon I.

InscriptionReverse : Fane overakt armeen av Napoleon I. År 13 i leiren ved Mars.


ArtefactType : Medalje

Collection : Kulturhistorisk museum, UiO

InventoryNumber : 10226

Date : 1804 - 1804

PlaceName : Frankrike

Measure : D. 40.0

MaterialSymbol : FE

Material : Jern

MaterialEnglish : Iron

Subject : Napoleon I. 1804-1814. Napoleon Keiser.

InscriptionReverse : Vaksinen. 1804.


ArtefactType : Medalje

Collection : Kulturhistorisk museum, UiO

InventoryNumber : 10256

Date : 1805 - 1805

PlaceName : Frankrike

Measure : D. 40.0

MaterialSymbol : AE

Material : Bronse

MaterialEnglish : Bronze

Subject : Napoleon I. 1804-1814. Keiser Napoleon I.

InscriptionReverse : Fred ved Presburg. 26 des. 1805.


ArtefactType : Medalje

Collection : Kulturhistorisk museum, UiO

InventoryNumber : 10266

Date : 1806 - 1806

PlaceName : Frankrike

Measure : D. 39.0

MaterialSymbol : FE

Material : Jern

MaterialEnglish : Iron

Subject : Napoleon I. 1804-1814. Keiser Napoleon.

InscriptionReverse : Auguste's Tempel. Erobringen av Istrien. 1806.


ArtefactType : Medalje

Collection : Kulturhistorisk museum, UiO

InventoryNumber : 10276

Date : 1806 - 1806

PlaceName : Frankrike

Measure : D. 39.0

MaterialSymbol : FE

Material : Jern

MaterialEnglish : Iron

Subject : Napoleon I 1804-1814. Keiser Napoleon I.

InscriptionReverse : Slaget ved Jena. 1806.


ArtefactType : Medalje

Collection : Kulturhistorisk museum, UiO

InventoryNumber : 10306

Date : 1814 - 1814

PlaceName : Frankrike

Measure : D. 37.0

MaterialSymbol : AR

Material : Sølv

Subject : Ludvig XVIII. 1814(15)-1824.

InscriptionAdverse : Gallia reddita Europae. Aprile 1814.

InscriptionReverse : Francois I Keiser av Østerrike. Paris. Ange de paix.


ArtefactType : Medalje

Collection : Kulturhistorisk museum, UiO

InventoryNumber : 10446

Date : 1806 - 1806

PlaceName : Frankrike

Measure : D. 39.0

MaterialSymbol : FE

Material : Jern

MaterialEnglish : Iron

Subject : Napoleon I 1804-1814. Keiser Napoleon I.

InscriptionReverse : De fire Preussiske festnings kapitulasjon. 1806. Jeuffroy f., Denon dir.


ArtefactType : Medalje

Collection : Kulturhistorisk museum, UiO

InventoryNumber : 10456

Date : 1807 - 1807

PlaceName : Frankrike

Measure : D. 41.0

MaterialSymbol : AE

Material : Bronse

MaterialEnglish : Bronze

Subject : Napoleon I. 1804-1814. Keiser Napoleon I.

InscriptionReverse : Fabius Cunctator.


ArtefactType : Medalje

Collection : Kulturhistorisk museum, UiO

InventoryNumber : 10466

Date : 1807 - 1807

PlaceName : Frankrike

Measure : D. 40.0

MaterialSymbol : FE

Material : Jern

MaterialEnglish : Iron

Subject : Napoleon I. 1804-1814. Keiser Napoleon I.

InscriptionReverse : Prisca Decora Restituta. 1807. Brenet f., Denon dir.


ArtefactType : Medalje

Collection : Kulturhistorisk museum, UiO

InventoryNumber : 10476

Date : 1808 - 1808

PlaceName : Frankrike

Measure : D. 41.0

MaterialSymbol : AE

Material : Bronse

MaterialEnglish : Bronze

Subject : Napoleon I. 1804-1814. Keiser Napoleon I.

InscriptionReverse : Alcalaporten. Innmarsjen i Madrid. 1808.


ArtefactType : Medalje

Collection : Kulturhistorisk museum, UiO

InventoryNumber : 10506

Date : 1810 - 1810

PlaceName : Frankrike

Measure : D. 40.0

MaterialSymbol : FE

Material : Jern

MaterialEnglish : Iron

Subject : Napoleon I. 1804-1814. Keiser Napoleon I.

InscriptionReverse : Statue av Desaix. 1810. Brenet f., Denon dir.


Alle foto på denne siden er lisensieret under en Creative Commons-lisens.

Please note the Creative Commons license attached to the individual images displayed on this page.

It is possible to order high-resolution images from the museum. The cost must in such cases be covered by the purchaser. Please contact the museum to acquire about prices and delivery.