Kulturhistorisk museum, Oslo

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)


26 899.
Gravfunn fra keltertiden fra Halvardsrød (alm. kalt Halvorsrød), (gnr. 53, bnr. 1), Skjeberg s. og pgd., Østfold.
a
. En del leirkarbrott av grålig, dårlig brent gods, blandet opp med steinpartikler med tilbøyelighet til å smuldre opp eller dele seg opp i flak. Man kan ikke si noe sikkert om formen.
b
. Samling brente bein.

26 900.
Gravfunn fra keltertiden fra Halvardsrød (gnr. 53, bnr. 1), Skjeberg s. og pgd., Østfold.
a
. Noen leirkarsbrott av samme slag som forr. nr. Et munningsbrott syns å vise at karet har vært av typen R 354.
b
. Brente bein.

26 901.
Gravfunn fra keltertiden fra Halvardsrød (gnr. 53, bnr 1), Skjeberg s. og pgd., Østfold.
a
. Brott av samme konsistens som forr. nr. Karet ser ut til å ha hatt meget tykke vegger. Godset er grålig, mens den ytre overflaten har en rødligere farge.
b
. Brente bein.

26 902.
Gravfunn fra keltertiden fra Halvardsrød (gnr. 53, bnr. 1), Skjeberg s. og pgd., Østfold.
a
. Samling av grove leirkarsbrott som forr. nr. Et enkelt munningsbrott peker hen mot R 354.
C 26899-26902 er fra tid til annen funnet i et sandtak ca. 100 m SSØ for husene på Halvardsrød, Skjeberg s. og pgd., Østfold. Eieren av gården har ofte funnet skår av leirkar og brente bein, når det er blitt tatt sand i sandtaket. Han har ved flere høve lagt merke til at det over det stedet der skårene fantes, lå en liten flat, jordblandet røys. Under denne lå så brottene og de brente bein i ca. 40 cm's dybde. Til forskjellige tider har han også tatt vare på enkelte av skårene. Innbrakt ved konservator Sverre Marstrander. Gave fra gbr. Bodahl, Halvorsrød.