Kulturhistorisk museum, Oslo

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)


Fra utgravningenGunnarstorp, gnr. 15, br.nr. 1. Skjeberg s og p. Østfold.
33800 a-d.
Røys 1.
a
) 4 ravklumper, to er forh.vis store, de to minste sans. avsprengt av de store. Overflaten sterkt forvitret (etter ild?). St. mål på hvert stykke: 3,3 cm, 3 cm, 1,3 cm, 1 cm.
b
) 11 små stykker av leirkar, grått forholdsvis grovt gods, to av dem har overflatebehandling. St. og minste mål henh.vis. 2 cm og 0,9 cm.
c
) Et stykke avslag av flint, melkehvit med grå strek. På den ene flaten er noe av slagbulen bevart. St. mål: 3,2 cm.
d
) En liten samling brente bein 23 g.

33801 a-h.
Røys 2.
a
) 2 leirkarskår av grått, grovt gods, det ene har overflatebehandling. L. henholdsvis: 4,5 cm og 2,9 cm.
b
) 23 små leirkarskår, av samme type som a, men veggene er tynnere og godset mer rødbrent. St. og minste mål henh.vis: 3,9 cm og 0,9 cm.
c
) 2 kjeveben med tenner av et rovdyr (hund?), to av tennene er løsnet. L. henh.vis: 7 cm og 6,3 cm.
d
) Tre tenner i ett stykke av hest eller ku. L: 3,1 cm.
e
) Tre tenner av menneske. St. og minste mål: 1,1 cm og 0,6 cm.
f
) 7 stykker av mørk grå flint, det ene er en flintknoll m. rester av kalkskorpen, de andre er avfall. St. og minste mål. 5,4 cm og 2,1 cm.
g
) En samling brente bein, vekt. 500 g.
h
) En skospenne av bronse, nyere tid.
L: 4,9 cm.

33802 a-e.
Haug 3.
a
) 2 små beslag av bronse tynne og rektangulære, det ene har en punksirkel ved den ene smalsiden. L. henh.vis: 1,9 cm og 1,4 cm.
b
) 128 større og mindre stykker av leirkar, grovt, grått, uornert gods, enkelte stykker delvis rødbrent. Et lite randskår har rette vegger og rund munningsrand, uten markert overgang mellom vegg og munning (L. 2,2 cm.)
c
) 2 stykker flint. Det ene er mørk grått, nærmest tresidig med grov retusj langs den ene kanten på begge sider. Det andre stykke er et avslag av lys, grå flint. L. henh. vis: 3,7 cm og 1,8 cm.
d
) En samling brente bein vekt 1.125 gr.
e
) Kullprøve.

33803 a-b.
Haug 4.
a
) 189 mindre leirkarskår av grovt, grått uorneret gods, rødbrent. 4 er små randskår, hvorav tre er sammen type. De viser en rett vegg som går jevnt over i den runde munningsranden, det fjerde har samme form, men tykkere og tilhører muligens et annet kar. Randskår st. og minste mål: 2,4 cm og 1,8 cm.
b
) En samling brente bein, vekt.

33804 a-k.
Haug 5 a.
a
) Et lite stykke bronse, tynt og flathamret (Beslagfragment?). L: 1,3 cm.
b
) 10 små leirkarskår av grått finkornet, svakt rødbrent gods. Et lite randskår viser en rett, tykk vegg med rett avskåret munningsrand. Yttersiden har spor etter innrissede, parallelle, vertikale linjer. Den samme dekor vises også på to andre skår. St. og minste mål henh.vis: 2,3 cm og 1,2 cm.
c
) 84 små leirkarskår av tykt, grovt, uorneret, svakt rødbrendt gods. Av disse er fem randskår som viser en rett karvegg uten markert overgang til randen som rund, svakt avflatet på toppen. Tre større skår fra overgangen mellom karvegg og bunn viser at karet har hatt rette vegger som skrår utover mot munningen, og med flat bunn.
d
) En større samling leirkarskår av finkornet, tykt gods, sterkt rødbrent og beskadiget av ild. To randskår og et noe større stykke av veggen, synes å antyde en noe buket karvegg. På det største randstykket skrår veggen ganske svakt ut mot randen som er rett avskåret.
e
) Et lite leirkarskår av grovt, tykt gods, med mørk grå, glatt overflate, som ikke synes å tilhøre noen av de foregående leirkar. L: 2,1 cm.
f
) En samling flintavfall hvorav enkelte har rester etter kalkskorpen. To av stykkene er ildskjørnet. Et stykke av en flekke har en nærmest tresidig form med retusj langs sider, den tredje er rett avslått. L. st. mål: 3,4 cm.
g
) En samling brente bein, vekt 250 g.
h
) En samling hestetenner.
i
) Noen få kullstykker.

33805 a-x.
Haug 5 b.
a
) Fragment av en tynn, rund bronseten. L: 0,5 cm.
b
) Liten rund bronsering dannet av en flathamret ten. I ringen sitter halvparten av en lignende ring (fragm. av en lerke?). St. L: 0,6 cm.
c
) Rund bøyet bronseten, bøylen av en fibula (?). På samme nummer lå et stykke av en lignende ten, de passer ikke sammen. L. henh.vis: 2,4 cm og 0,4 cm.
d
) En klump av en sammenfiltret lenke av bronse, som består av små ringer av type som b). L: 1,5 cm.
e
) Fem små fragmenter av en bronselenke som d)
f
) Tre små ubest. bronsefragmenter, den ene av en rund ten, det andre består av en kort ten som i den ene enden skyter ut i to "Armer" hvorav den ene kortere enn den andre. L. henh. vis: 1,6 cm og 2 cm.
g
) Liten bøyleformet fibula av bronse, deformert av ild. Spiral, nål og nåleholder mgl. L: 3,5 cm.
h
) Liten rund gjenstand (ravstykke?), et par små brente bein sitter fast til stykket. Diam.: 1 cm.
i
) To små stykker jernrust (?).
k
) Et lite stykke bark (?). L: 2,4 cm.
l
) En del fragmenter av en sammensatt beinkam.
m
) 21 små leikarskår av grovt uorneret gods, rødbrent. Det ene av skårene tilhører et annet kar, og er forholdsvis tynt av finkornet rødlig gods.
n
) 3 små avfallstykker av flint, farge grå. En hvit, ildskjørnet stein lå sammen med flintstykkerne.
o
) En samling brente bein, vekt 100 g., deriblant rester etter 3 tenner.
p
) En samling små leirkarskår av mørk grått, grovt uorneret gods, rødbrent, hvorav 2 skår fra overgangen mellom bunn og vegg og 5 randskår. De to første viser en rett, utskrånende karvegg og flat bunn. Randskårene synes å ha tilhørt 3 forskjellige kar, hvorav det ene har rett vegg som går jevnt over i munningsranden som er rund, det andre har svakt utsvunget, rund og noe fortykket rand, det tredje har et svakt utsvunget, rett avskåret randparti.
q
) En del ubest. jernfragmenter bestående av 9 større stykker, hvorav 6 flate plater (beslag?) og to lign. svakt bøyet, det ene ender i en spiss, og en kort jernten sterkt oppløst av rust. St. og minste mål: 7 cm og 1,4 cm.
r
) Tre rektangulære bryner av skifer. L. henh.vis. 12,3 cm, 12 cm, 9,4 cm.
s
) Et lite stykke bearbeidet brent bein, mangekantet avlangt. L: 2,5 cm.
t
) 12 større og mindre avslag av flint, hvorav et lite er ildskjørnet. St. 3 cm og minste mål: 1,6 cm.
u
) En del ubrente dyrebein, deriblant tre knokler, en tann av hest eller ku og 3 rovdyrtenner.
v
) 7 pimpstein. St. 6,9 cm og minste mål: 2,4 cm.
w
) En liten samling brente bein, vekt.
x
) En del skår av et buket leirkar av lyst grått, tynnt gods, svakt rødbrent. Bruddstykkene viser en rund munningsrand som går jevnt over i det innsvungene halspartiet, skarpt markert overgang mellom skulder og buk. Skulderpartiet har hulkile langs midten. Buken har vært ganske kraftig buet, liten rund ståflate.
Haug 6 A.
y
) En stein med to skålgroper. L: 32,9 cm br. 23,4 cm.
Funnet løst ovenpå haugen.

33806 a-b.
Haug 7.
a
) En samling større og mindre potteskår av grovt, uornert, svakt rødbrent gods. De mindre skårene er for det meste avskallete stykker. De større stykkene (12 stkr.) har forholdsvis rette vegger, to mindre randskår viser en avrundet, fortykket og utsvunget munningsrand.
b
) En liten samling potteskår for det meste bestående av avskallede stykker av samme type som a.

33807 a-f.
Haug 8.
a
) En samling potteskår for det meste små avskallete stykker, av grått grovt uornert gods med rødlig avglattet overflate. Etter de største stykkene å dømme har det hatt forholdsvis rette og tykke vegger. Tre skår viser overgangen til bunnen som har vært plan. Et munningsskår viser en avrundet munningskant uten markert overgang til karveggen som buer svakt inn i mot munningen.
b
) En flekkepil av lys grålig flint, retusj på den ene kanten mot spissen. L: 3,1 cm.
c
) Fire avfallsstykker av grå flint. Største og minste mål henh.vis: 6,9 cm og 3,9 cm.
d
) En del tynne glimmerplater.
e
) En samling brente bein, vekt ca. 250 g.
f
) Noen få stykker trekull.

33808 a-b.
Flatmarksgrav nr. 19.
a
) En større samling potteskår av grått, grovt, uornert gods med svakt rødlig, avglattet overflate. En del bruddstykker fra overgangen mellom bunn og vegger, viser en plan, forholdsvis liten ståflate og utskrånende, forholdsvis rette vegger. Klart markert overgang mellom karvegg og munning som skrår ut i vinkel fra veggen. Randen er rett avskåret.
b
) En liten samling brente bein, vekt ca. 75 g.

33809 a-b.
Flatmarksgrav nr. 20.
a
) En samling leirkarskår for det meste bestående av avskallete stykker av grått, grovt og meget tykt gods med rødlig overflate. Et par stykker fra overgangen mellom vegg og bunn viser plan ståflate og rett vegg. Et lite stykke synes å være et munningsskår og viser en rett avskåret munningsrand, tykk og uten markert overgang til karveggen.
b
) En samling brente bein, vekt ca. 100 g.

33810 a-e.
Flatmarksgrav nr. 12.
a
) En samling små leikarskår av grått, grovt uornert gods, svakt rødlig på overflaten. Stykkene består for det meste av avskallinger. Et lite randskårviser en avrundet, tykk munningsrand.
b
) Fragmenter av en nål av bein bestående av to endestykker. To mindre halvrunde stykker, avskåret i begge ender hører muligens også til nålen. Det ene endestykket er rett avskåret, det andre er profilert og har en knapp-lignende avslutning, like under denne er en vulst. L. henholdsvis. 1,8 cm, 1,1 cm. L. på de to avslåtte stykker henh.vis 1,7 og 1,4 cm.
c
) En samling brente bein, vekt ca. 75 g.
d
) 6 leirkarskår av meget tykt grovt grått gods, uorneret og med svakt rødlig overflate. 3 av stykkene er sammenhørende og er sansynligvis fra karrets nedre del. Et stykke er muligens et randskår og viser en rett avskåret munningskant uten markeret overgang til den tykke karveggen. Et av stykkene er mer tynnvegget enn de andre og tilhører muligens et annet kar.
e
) 6 avfallsstykker av mørk grå flint. På det ene stykket sitter noe av kalkskorpen igjen. St. og minste mål. hen.vis. 4,5 cm og 2,6 cm.

33811 a-b.
Grav 13.
a
) 4 flintstykker av grå flint, hvorav de tre største har kalkskorpen delvis bevaret, de to minste er ildskjørnet. St. og minste mål henh.vis: 6,7 cm og 1,8 cm.
b
) 2 små stykker brente bein.

33812 a-b.
Grav 15.
a
) En samling leirkarskår av grovt, grått uorneret gods, med svakt rødlig overflate. De fleste er små avskallete stykker. En del større stykker viser en forholdsvis rett vegg med skarpt markert overgang til bunnen som er plan. To randskår viser en jevnt utsvunget munningsrand som er rett avskåret og svakt skråstillt.
b
) En samling brente bein, vekt ca. 75 g.

33813 a-c.
Grav 15 C.
a
) Leirkar av grovt uorneret, tykt gods, sotet på innsiden, svakt rødbrent på yttersiden som er ru og ujevn. Øverste del av randpartiet med munningskanten mangler, likeledes små stykker av bunnen som er plan med skarpt markert overgang til veggene. Denne er nederst rett utskrånende og buer øverst jevnt innover mot munningen uten markert skulder. St. høyde nå: 12,7 cm St. bredde nå: 16,5 cm bunn diam.: ca. 10,2 cm.
b
) Et lite stykke flintavfall, lyst grått, den ene flaten er rødlig. L: 1,9 cm.
c
) En liten samling brente bein, vekt ca. 26 g.

33814 a-c.
Grav 16.
a
) En samling leirkarskår av grått,grovt gods, uorneret og rødlig på yttersiden. Det meste er små avskallete stykker. Et par mindre stykker viser en plan bunn med rett utskrånende vegger. Noen større randskår viser at siden øverst har vært noe buket med jevn overgang til munningsranden som er svakt utsvunget og rett avskåret. Videre foreligger noen stykker av hanken som har vært liten og ringformet.
b
) Halvparten av ring av bronse, dannet er av tynn ten. Diam. nå: 9 cm.
c
) En samling brente bein. Vekt ca. 12 g.

33815 a-e.
Flatmarksgrav nr. 17.
a
) En større samling leirkarskår av grått, grovt gods, uorneret og med rødlig overflate. De fleste er små avskallete stykker. Et par mindre stykker viser en markert overgang mellom karveggen og bunnen som har vært plan. To små randskår viser en fortykket, rett avskåret munningsrand. Et tredje randskår er svakt avrundet og går jevnt over i karveggen, tykkelsen er omtrent som på de to foregående randskår, men med noe mørkere overflate, muligens tilhører det et annet kar.
b
) Armring av bronse, nærmest tresidig tverrsnitt med flat innerside og buet ytterside, svakt tilspisset på midten. Ringen er nærmest oval og noe smalere på den ene langsiden enn den andre. Langs bredsidens to kanter er innrisset to parallelle linjer og mellomrommene er utfyllt av korte skråstillte, strek som danner et fiskebensmønster og slik at den ytterste linjen samtidig er skillelinje i mønsteret. På motsatt side, smalsiden, sees tre korte rekker av små punkt. L: 8,2 cm, br. 5,9 cm.
c
) 5 stykker av mørk gråflint, hvorav 3 har noe av kalkskorpen bevart. Et av stykkene er skjørbrent. Et avslagstykke er tilnærmet rundt og har grov retusj langs den ene kanten, (ildflint?). St. og minste mål henh.vis. 6 cm og 1,9 cm.
d
) En pimpestein. St. mål: 4,7 cm.
e
) En samling brente bein, vekt ca. 150 g.

33816.
Flatmarksgrav nr. 18.
6 små stykker brente bein.

33817 a-c.
Grav 21. eller 22.(cfr. innberetn. og lapper i esken. I innberetn. er leirkarskår ikke nevnt)
a
) 4 små leirkarskår av grovt, uorneret gods. St. og minste mål henh.vis: 2,1 cm og 0,9 cm.
b
) To stykker brente bein.
c
) Stein med små, grunne skålgroper 5 muligens 6 stykker. L: 29,9 cm, br. 17,5 cm.

33818.
Grav 22.
En samling brente bein, vekt ca. 460 g.

33819 a-e.
Grav 23.
a
) En samling leirkarskår av grovt uorneret gods, grått med svakt rødlig overflate. Mesteparten består av små, avskallete stykker av et tykkvegget kar. Et par skår er fra overgangen mellom bunn og vegg som er rett og utskrånende, bunnen er plan. En del randskår foreligger og viser en jevn, svakt utskrånende munningsparti. Randen er avskåret på skrå inn mot karets innervegg.
b
) Lite endestykke av en beinnål (?) uorneret. L: 0,7 cm
c
) 5 stykker av grå flint, hvorav det ene er bearbeidet. Det er av god flint, firsidig og med grov retusj langs den ene kanten. St. L: 2,4 cm.
d
) En samling brente bein, vekt ca. 1250 g.
e
) Brudstykker av 6 tenner.

33820 a-c.
Flatmarksgrav nr. 24.
a
) 2 leirkarskår fra to forskjellige kar. Det ene av vanlig grovt uornert gods, med rødlig overflate. Det andre er et randstykke av et meget tykkvegget grovt leirkar. Markert overgang mellom karsiden og randen som er fortykket og skrått avskåret inn mot innerveggen. Randpartiet har rester etter et rødt, blankt, glasurlignende belegg. St. mål henh.vis: 3,8 cm og 2,2 cm.
b
) 3 rester av hestetenner, hvorav to delvis hele; brent.
c
) 2 avfallsstykker av grå flint, hvorav den ene har kalkskorpen delvis bevart. St. mål henh.vis: 3,3 cm og 2,5 cm.

33821 a-b.
Flatmarksgrav nr. 25.
a
) En samling små leirkarskår av tykt grovt gods, uornert og med rødlig overflate. 6 mindre skår fra overgangen til bunnen, viser rett vegg og plan bunn med forholdsvis liten ståflate.
b
) En samling brente bein, vekt ca. 100 g.

33822.
Flatmarksgrav nr. 26.
En samling små leirkarskår av grovt, uornert gods, svakt rødbrent på ytterflaten. Tre skår har spor etter svakt, innrissede parallelle linjer.

33823 a-c.
Flatmarksgrav nr. 27.
a
) 14 små leirkarskår av grovt, uornert gods, rødlig på ytterflaten. Det største stykket er svakt krummet.
b
) 7 større og mindre stykker av grå til dels ganske god flint. To av stykkene har delvis bevart kalkskorpe. De fire minste er flekkeavslag. Største og minste mål henh.vis: 5,1 cm og 2,2 cm.
c
) En samling brente bein, vekt ca. 50 g.

33824 a-c.
Flatmarksgrav nr. 29.
a
) Avlang, rund mosaikkperle i rødt, grønt og blått, defekt, et stykke ved den ene enden avslått og mangler. L: 3,1 cm.
b
) En samling brente bein, vekt ca. 19 g.
c
) 40 større og mindre avslåtte flintstykker av tildels godt materiale. Flere av dem har bevart rester av kalkskorpen. 3 av stykkene er skjørbrendte. Blant stykkene er en flekke (L: 3,5 cm). St. og minste mål: 6 cm og 1,3 cm.

33825 a-d.
Flatmarksgrav nr. 30.
a
) En samling leirkarskår av grovt, tykt, uornert gods med svakt rødlig overflate, tilhørende et buket hankekar. En del større bruddstykker av karveggen, hanken og munningen foreligger. Randskårene viser en rett avskåret munningskant uten markert overgang mellom munningsparti og karvegg.
b
) Eggformet fiskesøkke av kleberstein, noe flattrykt ved bunnen. Beinskårene furer for snoren, fire på langs og to på tvers av stykket. L: 9,5 cm.
c
) En samling brente bein, vekt.
d
) Et lite flekkeavslag av lys grå-brun flint. L: 3,3 cm.

33826 a-e.
Flatmarksgrav nr. 32.
a
) En samling leirkarskår av tykt grovt, uornert gods, med svakt rødlig overflate. En del større stykker av karveggen foreligger og viser et buket kartype med avrundet svakt utsvunget munningsrand, uten markert overgang mellom denne og karveggen. Blant skårene foreligger også endel mindre stykker som sansynligvis hører til et annet kar, av en annen type. Dette har tykkere og grovere gods med meget ru, rødlig overflate og sotet innervegg. karet har vært buket. Et par små randskår foreligger. Det har en tykk vegg, avsmalnende mot munningsranden som har vært rett avskåret. Ytterveggen er bøyet av i skarp vinkel innover mot munningsranden ca 1 cm under denne.
b
) Et lite stykke trekarkitt(?) L: 2,5 cm.
c
) En samling brente bein, vekt.
d
) Fire små stykker trekull.
e
) 94 stykker flint av til dels meget godt materiale og bestående av små flintknoller med avslag merke, avfallsstykker og flekkeavsalg. 2 av stykkene er ildskjørnet. Flere av stykkene har slitespor og grov retusj langs den ene kanten. 2 av stykkene slipespor. St. og minste mål: 5,8 cm-1 cm.

33827.
Flatmarksgrav nr. 39.
En samling brente bein, vekt.

33828.
Løsfunn.
Lite hengesmykke av skifer, rektangulært, firsidig form nærmest som en tynn-nakket øks. Skadd i det ene "egghjørnet". Et stykke av den ene bredsiden ved "nakken" avslått og mangler. L. 5,9 cm, st. br. 1,1 cm.
Funnet 1956 tilfeldig i overflaten på feltets østre del mellom gravene 45 (?) - røys 9 og haug 11.

33829.
Løsfunn.
Skiferkniv,rektangulært, grov tilhuggetlangs den ene bredsiden, den har egg tilslipt fra begge sider. Den ene smalsiden skrår ut i en spiss mot egglinjen. L: 12,3 cm, br. 4,9 cm.
Funnet 1956 tilfeldig i overflaten på feltets østre del.

33830 a-d.
Grav 178.
a
) En liten samling leirkarskår av grovt, uornert gods. Yttersiden er ru og svakt rødlig, innersiden delvis sotet. St. og minste mål: 5 cm og 1 cm.
b
) En samling brente bein, vekt ca 400 g.
c
) Et lite trekullstykke.
d
) Et flekkeavslag av grå-brun flint av god kvalitet. Slitemerke langs kantene. Største mål: 2,2 cm.

33831.
Grav 179.
11 små leirkarskår av grovt, sterkt glimmerblandet gods. Skårene er uornerte og delvis avskallete med rødlig overflate. St. og minste mål: 2,6 cm og 0,9 cm.

33832 a-d.
Grav 180.
a
) 11 små leirkarskår av tykt, grovt gods. Skårene er uornerte med ru, rødlig overflate. St. og minste mål: 4,3 cm og 0,7 cm.
b
) 5 små brente bein.
c
) Et stykke bearbeidet skifer (hengesmykke?). Stykket er tynt og rektangulært med avrundete hjørner. Den ene smalsiden er skråskåret. L: 3,4 cm.
d
) 2 stykker flintavfall av lys grå-brun flint av dårlig kvalitet. St. mål henh.vis: 8,8 cm og 3,8 cm.

33833 a-b.
Grav 181.
a
) En stor samling små leirkarskår av grovt uornert gods. Mesteparten er små avskallete stykker med sterkt rødlig overflate.
b
) Et samling brente bein, vekt 450 g.

33834 a-e
Grav 182a.
a
) En samling leirkarskår av tykt, grovt, uorneret gods tilhørende et lenket leirkar. Stykkene har rødlig ytterflate. Et lite randskår viser en svakt utsvunget, rund munningsrand.
b
) Et lite stykke brent bein.
c
) 5 stykkerflintavfall av lys grå-brunflint hvorrav 4 av god kvalitet. Det ene er nærmest tresidig. Den ene kanten er svakt brent og er litt retusjert. Et stykke er ildskjørnet. St. og minste mål henh.vis: 2,6 cm og 0,5 cm.
Grav 182 b.
d
) 8 små leirkarskår av grovt, uornert gods med rødlig ytterflate. Stykkene er noe tynnere enn a. Største og minste mål: 2,5 cm og 1,1 cm.
e
) Et lite stykke kull. L: 1,1 cm.
f
) Et lite stykke flint med mørk grå farge. Rester etter kalkskorpen. L: 1,6 cm.

33835 a-d.
Grav 183.
a
) En samling leirkarskår av grovt, uornert gods muligens til to forskjellige kar. Det ene (samling I og IV) av gråttgods med litt ru overflate, det andre (samling II, III og V) har litt løsere og noe mer finkornet gods med ru, rødlig overflate.
b
) Stykke av en slipestein av lys, brunlig sandstein, stykket er nå tresidig med to bruddflater, den tredje siden er svakt buet L: 6,2 cm br. 5,9 cm.
c
) To stykker harpiks (?), sammenhørende. L: henh.vis: 2,2 cm og 1 cm.
d
) Skall av en hasselnøtt som lå sammen med a), samling III

33836 a-c.
Grav 40.
a
) 5 små stykker brente, bein.
b
) Kullprøve. (Ligger i C14 skap, mrk. U.O.33)
c
) En liten knoll av mørk, grå spettet flint av god kvalitet. En del av kalkskorpen er bevart L. 5 cm.

33837 a-h.
Grav 41.
a
) Et stk. brent bein. L: 2 cm.
b
) Trekullprøve.
c
) Et hengesmykke av skifer, rektangulært og firsidig med et lite hull ved den ene smalsiden. Endestykkene er noe avskallet, ellers godt bevart. L: 6,9 cm, st. br.: 1,4 cm.
d
) Flekke av lys grå-brunflint. Avslått i den ene enden med litt av slagbulen bevart. Skjev spiss. L: 5,3 cm.
e
) Skraper av lys grå flint, formen er tilnærmet rund. Den ene siden har litt av slagbulen bevart, den andre har kalkskorpe unntatt mot "eggen" som er grovt retusjert. St. mål: 4,4 cm.
f
) Stykke av en flintknoll av gråspettet flint av god kvalitet. Hele oversiden er dekket av kalkskorpen, unntatt et lite ytterst langs den ene kanten som er tilslått som til en "egg" og med slitespor. Skraper? St. mål: 6,4 cm.
g
) Spissen av en flekke av lys gråbrun flint, av samme type som d, men den butte enden er avslått og mgl. L: nå: 2 cm.
h
) 6 avfallstykker av grå, til dels god flint. Et lite, firsidig stykke har slitespor. Et av stykkene er bearbeidet. Det er dannet av et firsidig stykke som er tilspisset i den ene enden, som til et bor ell. lign. L: 6,3 cm. Minste stk.: 1,9 cm.

33838 a-b.
Grav 54.
a
) En samling brente bein. Vekt 1 kg.
b
) Trekullprøve. (Merket i C14 kart. mrk. U.O.42)

33839 a-d.
Grav 71.
a
) En samling små leirkarskår av grovt, rødlig gods. Mesteparten er avskallete uornerte stykker. To små skår har en innrisset fure som muligens er en overgang til hals eller skulderparti.
b
) Et lite stykke trekull.
c
) Skiveøks av grå-brun spettet flint. Den er grovt tilhugget og synes nærmest ut til å være et emne. Oversiden er grovt tilhugget og eggen er bare delvis ferdig bearbeidet, på den uferdige, tykke del av eggen er rester etter kalkskorpen bevart L: 7,5 cm. Br. over eggen: 6,5 cm.
d
) 6 avfallsstykker av flint. Et av stykkene er ildskjørnet. Kalkskorpen er delvis bevart på 5 av dem. St. og minste mål: 5,4 cm og 2,1 cm.

33840 a-b.
Grav 72.
a
) 7 små leirkarskår av grovt, tykt gods, uornert og med rødlig overflate. St. og minste mål: 1,9 cm og 1 cm.
b
) Trekullprøve. (C14 kart. mrk. U.O.45)

33841 a-b.
Grav 73.
a
) 3 små leirkarskår av grått, forholdsvis finkornet gods. St. og minste mål: 2,2 cm og 1,6 cm.
b
) 13 små brente bein.

33842.
Grav 74.
10 ørsmå stykker brente bein.

33843 a-e.
Grav 75.
a
) En samling leirkarskår avtykt, grovt, uornert gods med ru overflate. Et lite skår fra overgangen mellom bunn og karvegg, viser en plan bunn og rett, svakt utskrånende vegg.
b
) En liten samling leirkarskår av samme type som foregående (a), men noe glattere og mer rødlig overflate. Et lite skår fra overgangen mellom karvegg og bunn foreligger. Den har vært profilert med en innknipning like ved overgangen til bunnen, som ikke synes å være helt plan.
c
) 8 ørsmå stykker brente bein.
d
) Trekullprøve. (Mrk. U.O.46 akrt C-14)
e
) 5 stykker flint av god kvalitet, alle flekkeavslag med slitespor, det ene synes å ha litt retusj langs den ene kanten. St. og minste mål: 3,5 cm og 2,3 cm.

33844.
Grav 77.
a
) En liten samlingleirkarskår av grovt tykt gods, uornert og med rødlig overflate. Tre små randskår viser en fortykket, utoverbrettet munningsrand som er rett avskåret.

33845 a-d.
Grav 147.
a
) En samling små leirkarkskår av tykt grovt gods, uornert og med rødlig overflate. Et lite stykke fra overgangen mellom vegg og bunn har en plan bunn og rett vegg.
b
) En samling brente bein, vekt ca. 100 g.
c
) Trekullprøve. (Mrk. U.O.50 C-14 kart.)
d
) To små avfallsstykker av mørk grå flint av god kvalitet. St. mål henh.vis: 3,5 cm og 2 cm. Sammen med flinten i esken lå to steiner.

33846.
Grav 163-164.
2 små flekkeavslag lys grå flint, det største er av dårlig flint og avslått i begge ender. Det andre er av god flint med slitespor langs begge kanter. L. henh.vis: 3,9 cm og 2,3 cm.

33847 a-e.
Grav 165.
a
) 5 leirkarskår av grovt, tykt gods, uornert, med ru, svakt rødlig overflate. St. og minste mål: 3,2 cm og 1,2 cm.
b
) 4 små stykker brente bein.
c
) Trekullprøve. (Mrk. U.O.53 C-14 kart.)
d
) Et stykke bearbeidet flint av grå-brun, spettet flint av god kvalitet. Det er tilnærmet rektangulært, den ene siden har slagflate, den andre dårlig utført parallhuggning, stykke av en flintdolk? L. 4 cm st. br. 2,8 cm.
e
) To stykker flintavfall av grå, god flint. Det største stykket har rester av kalkskorpen bevart og har slitespor. L: hen.vis: 5,5 cm og 2,8 cm.

33848.
Grav 171.
En samling små leirkarskår av grovt, uornert gods. Mesteparten er avskallete stykker.
Gravene 42, 58, 70 og 79 tilhører gravningen 1958, men ingen innberetn. Grav 42, se C 33886, grav 58B: C33889, gr.70: 33887, gr.79: 33888.

33849 a-f.
Grav 36.
a
) Et lite stykke leirkarskår av grovt uornert gods med ru svakt rødlig ytterflate og avglattet innerflate. L: 3 cm.
b
) Et lite stykke leirkarskår av tykt, uornert gods, noe mer finkornet enn a og med sterkt rødlig overflate. St. mål: 2,4 cm.
c
) 3 små stykker brente bein.
d
) En flekke av lys, grå flint. L: 4,1 cm.
e
) En liten flekke av mørk, grå flint, rett avslått i den ene enden. L: 2 cm.
f
) 2 flintavslag av grå-brunt godt materiale. Det største stykket har noe av slagbulen bevart og har slitespor (?) langs den ene kanten. L. henh.vis: 4 cm og 2,4 cm.

33850 a-o.
Grav 52. a-c, Helle 1.
a
) En samling brente bein, vekt 975 g.
b
) 10 tenner.
c
) Trekull. (Mrk. U.O.36, C-14 kart.) d-f. Helle 2.
d
) En samling brente bein, vekt 1.350 g.
e
) 5 tenner.
f
) Trekull. (Mrk. U.O.37, C-14 kart.) g-i. Helle 3.
g
) En samling brente bein, vekt 950 g.
h
) 2 tenner.
i
) Trekull. (Mrk. U.O.38, C-14 kart.)
k
) En klump svovelkis i to sammenhørende stykker.
l
) Bruddstykke av en flekke (?) av grå flint av god kvalitet. Langs begge kantene har den slitespor, noe skadd i den ene kanten. Bruddstykket har slipespor på oversiden. L: 3 cm.
m
) To bearbeidete stykker av grå, spettet flint av god kvalitet. Det største stykket er nærmest kvadratisk med retusj langs tre av kantene og med slipespor på den ene siden. Det minste er mer rektangulært med retusj langs begge langsidene. L. henh.vis: 0,7 cm og 1,4 cm.
n
) 11 stykker avfallsflint av dels grå og brun flint. Et av de største stykkene er en strandrullet (?) flintknoll. St. og minste mål: 5,5 cm og 1,1 cm.
o
) Et lite stykke brent bein. L: 0,7 cm. (Dette stykket lå innpakket for seg selv i eska. Undersøk innberetn.)

33851 a-b.
Grav 59.
a
) Noen få stykkertrekull.
b
) En flekke av lys gråbrun flint av god kvalitet med slitespor av langs begge kantene. En flate med slipespor (?) på oversiden. L: 5,9 cm.

33852.
En liten flekkepil (?) av brunlig flint av god kvalitet. Spissen er forholdsvis høyt rygget. Den ene kanten er retusjert på undersiden, den andre har retusj på oversiden. L. 2,3 cm. (Mrk. (Grav 59-60. Flint f. mellom stor jordf. sten og grav 59 (se plan grav 60.))

33853 a-d.
Grav 60.
a
) En samling leirkarskår av grovt uornert gods med ru og rødlig overflate. Mesteparten består av uornerte stykker. Tre små randskår, viser en rett avskåret munningskant som går i ett med karveggen uten markert overgang.
b
) En samling brente bein, vekt ca. 375 g.
c
) Trekull. (Mrk. U.O.39, C-14 kart.)
d
) Et lite stykke av et skjell.

33854 a-b.
Grav 61.
a
) En samling brente bein, vekt ca. 75 gr.
b
) Trekullprøve (fra sentrum og fra kullgrop). (Mrk. U.O.40 og 41, C-14 kart.)

33855 a-b.
Grav 62.
a
) 12 små leirkarskår av grovt uornert gods med rødlig overflate. St. og minste mål: 2,2 cm og 0,7 cm.
b
) Et lite stykke flint av mørkt, grått materiale. Stykket er helt dekket av kalkskorpen unntatt på slagsiden. L: 3,1 cm.

33856.
Grav 81.
5 små leirkarskår av grovt, grått uornert gods. Et lite randskår viser en rund, utsvunget munningsrand. St. og minste mål: 3,5 cm og 2,2 cm.

33857. a-c.
Grav 82.
a
) En samling leirkarskår av grovt, uornert gods med ru, rødlig overflate. Mesteparten består av små avskallete stykker. Et par større stykker av veggen er svakt buet som til et buket leirkar.
b
) En samling brente bein, vekt ca. 50 g.
c
) Et lite stykke avfallsflint av mørkt, grå-spettet materiale. L. 2,6 cm.

33858 a-c.
Grav 83.
a
) 7 små leirkarskår av tykt, grovt og uornert materiale med ru, rødlig overflate. St. og minste mål: 3,2 cm og 1,2 cm.
b
) 4 små stykker trekull.
c
) En liten flekkespiss av lys grå flint. Pilespissen er rygget og har skjev spiss som er innbuet mot tangen. L. 2,1 cm.

33859 a-c.
Grav 90.
a
) 3 små leirkarskår, av grovt, uorn ert gods st. og minste mål: 1,2 cm og 0,9 cm.
b
) Et lite stykketrekull.
c
) Et lite stykke flint av lyst, grått materiale. Stykket er helt dekket av kalkskorpe unntatt på slagsiden. Stykket har form nærmest som en tresidig flekkespiss. L. 1,8 cm.

33860.
Grav 91.
Flekke av grå, spettet flint. Den ryggete siden har rester av kalkskorpen bevart. Flekken er retusjert langs oversidens ene kant. Den andre sidekanten er ujevnt tilslått og bare delvis retusjert. L: 6,7 cm.

33861 a-e.
Grav 117.
a
) En samling leirkarskår av grovt, uornert gods med rødlig overflate. 4 randskår foreligger. De viser en rett avskåret munningskant som på et av stykkene er ganske svakt utsvungen, på de andre stykkene går den i ett med karveggen uten markert overgang.
b
) En samling små leirkarskår av samme gods som a).
c
) En samling brente bein, vekt ca. 175 g.
d
) Trekullprøve. (Mrk. U.O.36, C-14 skap.)
e
) 7 større og mindre avfallsstykker av flint. To av dem er ildskjørnet. Et lite flekkeavslag av lys grå, nesten melkehvit flint har slitespor langs den ene kanten. St. og minste mål: 5,5 cm og 1,3 cm.

33862 a-b.
Grav 118.
a
) En samling leirkarskår av grovt uornert gods. Mesteparten er små avskallete stykker. 5 randskår foreligger. De viser en runde munningsrand som er ganske svakt utsvunget. 7 skår viser overgangen mellom bunn og karvegg. Bunnen er plan og karet har nederst rett, utskrånende vegg.
b
) En liten samling brente bein.

33863.
Grav 119.
Et stykke avfallsflint av grått, dårlig materiale. Slitespor langs et stykke av kanten. L. 4,3 cm.

33864 a-b.
Grav 122.
a
) En liten samling brente bein, vekt.
b
) 2 stykker flintavfall. Det største av grått spettet materiale av god kvalitet. Rester av kalkskorpen er bevart. Det andre er et flekkeavslag av lys, grå flint av dårlig kvalitet. Et lite stykke av kalkskorpen er bevart. Slitespor langs den ene kanten. Lengde henh.vis. 5,2 cm og 3,2 cm.

33865 a-d.
Grav 123.
a
) En stor samling leirkarskår av grovt, uornert gods med ru overflate. Mesteparten består av små avskallete stykker. En del større munnings- og bunnstykker foreligger samt deler av to ører. Stykkene tilhører et stort leirkar med to små, runde ører, munningsranden er ujevn avrundet uten markert overgang til karveggen. Bunnen synes å være rund.
b
) En samling brente bein, vekt 600 g.
c
) Rester av to tenner.
d
) Et lite stykke avfallsflint av lyst, grå- brunt materiale. L: 3,1 cm.

33866 a-f.
Grav 126.
a
) En samling små leirkarskår av grovt, uornert gods. Mesteparten er avskallete stykker.
b
) En samling brente bein, vekt ca. 600 g. og 500 g.
c
) En tann.
d
) Et lite bronsefragment, sansynligvis spissen av en nål, L: 0,4 cm.
e
) Noen få stykke trekull.
f
) 15 stykker avfallsflint, hvorav sju har bevart rester av kalkskorpen. St. og minste mål: 4,7 cm og 1,2 cm.

33867.
Grav 131.
En flintknoll av mørk, grått materiale. Rester av kalkskorpen er bevart. St. mål: 4,5 cm.

33868 a-c.
Grav 133.
a
) En liten samling trekull.
b
) Fragment av en flekke av lyst, grå flint. Avslått i begge ender. L: 2,8 cm.
c
) 3 stykker avfall av lys grå flint, to av dem har rester av kalkskorpen bevart. Det tredje stykket har slitespor langs den ene kanten. St. og minste mål: 2,2 cm og 1,2 cm.

33869 a-f.
Grav 148 A.
a
) Et lite leirkarskår av grovt, uornert gods. St. mål: 1,1 cm.
b
) En samling brente bein, vekt 12 g.
c
) Trekullprøve. (Mrk. U.O.51, C-14 kart.)
d
) Fire stykker leirklining, st. og minste mål: 5,1 cm og 0,9 cm. (Iflg. lapp er også f. en pimpstein. Lå ikke i funnet. Kontroller innberetn.)
Grav 148 B.
e
) En samling brente bein, vekt ca 100 g.
f
) Et lite stykke trekull. (Iflg. lapp er også funnet dyreknokler. Kontroller innberetn.)

33870.
Grav 150.
Noen få små stykker brente bein.

33871 a-b.
Grav 154.
a
) En knusestein av finkornet bergart. St. mål: 6,4 cm.
b
) Seks stykker pimpstein. St. og minste mål: 7,2 cm og 3,1 cm.

33872 a-b.
Grav 137.
a
) Tostykker grønt glass, rektangulære og uten dekor. L. henh.vis: 1,7 cm og 1,5 cm.
b
) Et stykke avfallsflint av lyst grått materiale. St. mål: 1,2 cm.

33873 a-d.
Grav 149.
a
) En samling brente bein, vekt 1.100 g.
b
) 8 fragmenter av tenner.
c
) Trekullprøver (2 små samlinger).
d
) Et lite stykke flintavslag av mørkt, grått materiale. Rester av kalkskorpen er bevart. L: 3,5 cm.

33874.
Grav 151.
Noen få stykker trekull.

33875.
Grav 152.
Trekullprøve (Store stykker).

33876 a-c.
Grav 154.
a
) Flekkeblokk av lys grå flint. L: 3 cm.
b
) Flekke av lysegrå, spettet flint. Rektangulær med slitespor langs begge langsider. Den ene smalsiden er ujevnt avslått. L. 2,7 cm.
c
) Fire stykker avfall av mørk grå og lysgrå flint. To av stykkene har bevart rester av kalkskorpen. St. og minste mål: 1,8 cm og 1 cm.

33877.
Grav 156 B.
Fire leirkarskår av grovt, uornert gods med rødlig overflate. St. og minste mål: 3 cm og 1,2 cm.

33878 a-c.
Grav 157 A.
a
) En flintknoll av lyst grått materiale. Rester av kalkskorpen er bevart. St. mål: 4,6 cm.
Grav 157 B.
b
) En samling brente bein, vekt 675 g.
c
) Noen få stykker trekull.

33879.
Grav 158.
Et leirkarskår av grovt uornert gods. L: 4 cm. (lapp mrk. (f. under rensning.)

33880 a-d.
Grav 159.
a
) En liten samling leirkarskår av grovt, uornert gods. Mesteparten består av avskallete stykker. Et bruddstykke fra overgangen mellom bunn og karvegg foreligger. Det viser en flat bunn og rett, utskrånende vegg.
b
) En samling brente bein, 1.100 g.
c
) Rester av tre tenner.
d
) trekullprøve. (Mrk. U.O.52, C-14 kart.)

33881 a-c. Ildsted 160 Z ved
Grav 160.
a
) En liten samling leirkarskår av grovt, uornert gods med svakt rødlig overflate. Mesteparten er små avskallete stykker. Et lite skår fra overgangen mellom bunn og karvegg, viser plan bunn og rett, utskrånende vegg.
b
) To stykker flintavslag av lyst, grått materiale. Det største har slitespor. L. henh.vis: 2,8 cm og 2,7 cm.
c
) Trekullprøve (fra ildsted 160 Z, 160 X og overflaten).

33882 a-b.
Grav 162.
a
) Et lite flintavslag av lyst, grått materiale. L: 2,5 cm.
b
) Noen få, små stykker trekull.

33883.
Grav 166.
6 stykkerflintavslag. Fem av stykkene er av mørk, grått materiale, det sjette av lyst grått materiale. Tre av dem har rester etter kalkskorpen. St. og minste mål: 6 cm og 1 cm.

33884 a-p.
Grav 167.
a
) Et lite leirkarskår av grovt, uornert gods. Begge ytterflatene er avskallet. L. 2,7 cm. (lapp mrk. (Leirkarskår ? V ved stein 85()
b
) Trekullprøve fra forskjellige områder i anlegget.
c
) En flekkepilespiss med tange, av mørk, grå og spettet flint. Ytterste spissen er avbrukket og mangler. L: 2,6 cm.
d
) En tverrpil (??) av lys grå flint. L: 1,7 cm.
e
) Tverrpil (??) av mørkere grå flint, nær d), men tykkere mot spissen. L. 2 cm.
f
) To små flekkeblokker, den største av grå spettet flint og avslått i den ene enden, den minste er skjørbrendt, likeledes avslått i ene enden. L. henh.vis: 2,6 cm og 1,4 cm.
g
) 18 flekker av flint av forskjellig farge og kvalitet. Den ene foreligger hel, de andre er avslått i den ene eller begge ender. St. og minste L: 5 cm og 1,5 cm.
h
) Tre små avslagstykker av flint som har spor av slipning. St. og minste mål: 1,5 cm og 1,1 cm.
j
) 157 større og mindre avfallstykker av grå flint av god kvalitet. 29 stykker er skjørbrendt. En del har rester av kalkskorpen. St. og minste mål: 5,1 cm og 0,8 cm. c-h f. utenfor anlegget.
k
) To små flekker med slitespor langs begge kanter. Den største av lys grå spettet flint har tydelige slipespor. Den andre er av mørkere grå flint. L. hen.vis: 2,2 cm og 2,1 cm.
l
) Flekke av mørk, grå flint. Den ene enden er avrundet tilslått, den andre skrått tilslått. L: 4,3 cm.
m
) Flekke av mørk grått, spettet flint. Den ene enden spiss, den andre rett avslått. L. 3,8 cm.
n
) 10 større og mindre flekker av flint. To av dem er skjørbrent. Flekkene er avslått i den ene eller begge ender. St. og minste mål: 4 cm og 1,5 cm.
o
) Et lite stykke lyst grått flintavslag med slipespor. L: 0,8 cm.
p
) 148 større og mindre avfallsstykker av grå flint av god kvalitet. 31 stykker er skjørbrendt. En del har rester etter kalkskorpen. St. og minste mål: 4,7 cm og 0,6 cm.

33885 a-g.
Grav 31.
a
) En samling leirkarskår av grovt uornert gods med rødlig overflate. En del randstykker foreligger. De har et sterkt utsvunget munningsparti med rett avskåret rand. Et lite skår fra overgangen mellom vegg og bunn viser en plan bunnflate og rett, utskrånende karvegg.
b
) En liten samling leirkarskår av grovt, uornert gods av samme type som a), men lysere. (Fra (sort parti (V)( og (spredte funn()
c
) Fragment av en jernnagle med delvis bevart hode. L: 2,4 cm. (nr 1 på plantegning) (Lapp merk: (Spredte funn()
d
) En liten blå glassperle. L: 0,5 cm. (Lapp merk: (Spredte funn()
e
) Et stykke jernslagg (?). St. mål: 5,3 cm. (Lapp merk: (Spredte funn()
f
) En samling brente bein, vekt ca. 200 g.
g
) Trekullprøver. (1) fra graven og (2) fra østsiden av graven, delvis under fotkjeden.

33886 a-g.
Grav 42.
a
) To små leirkarskår av grovt uornert gods med ru overflate. St. mål henh.vis: 2,6 cm og 2 cm.
b
) Noen få stykker trekull. (a) og b) lå i eske med lapp merk. grav 42)
c
) Trekullprøve. (Mrk. U.O.35, C-14 kart)
d
) Flintknoll av grå flint. Rester av kalkskorpen er bevart. St. mål: 6,5 cm. (Grav 42A?)
e
) 9 fragmenter av dyretenner.
f
) Et lite fragment av skjell.
g
) 7 stykker flintavfall av grått materiale. Tre av dem har rester av kalkskorpen bevart. St. minste mål: 3,4 cm og 1 cm. (e-g uten merke men i egen eske oppi en stor eske hvori lå 87 c og d. Undersøk om de hører til 42 eller 42A Etter innberetn. å dømme er det 42A)

33887 a-aa.
Grav 70. Kullgrop I.
a
) To små leirkarskår av grovt, uornert gods. St. mål henh. vis: 2 cm, og 1,1 cm.
b
) En liten samling brente bein, vekt ca. 25 g. Helle II.
c
) 17 fragmenter av tenner.
d
) En samling brente bein, vekt ca. 575 g. Helle III.
e
) En samling brente bein, vekt ca. 40 g.
f
) Noen få stykkertrekull. Kullgrop V.
g
) 8 stykker brente bein.
h
) Et stykke leirkarskår av grovt, uornert gods med rødlig ytterflate. St. mål: 4,3 cm.
j
) Kniv av skifer. Stykket er rektangulært. Eggen langs den ene langsiden er tilslipt fra begge sider, den andre er avrundet. Den ene smalsiden er rett avbrukket, den andre står ut mot eggen, og ujevnt avbrukket. L: 10,3 cm, br: 5,3 cm. Helle VI.
k
) En samling brente bein, vekt ca. 125 g.
l
) Fragmenter av to tenner. Grop mellom helle V og VI
m
) Fire jernfragmenter, spikere (?). L: henh.vis: 3,3 cm, 3,2 cm, 1,9 cm og 1,8 cm.
n
) 9 små stykker leirkarskår av grovt, uornert gods. 7 av stykkene har sterkt rødlig gods. De to andre synes å ha tilhørt et annet kar. De er mer grå og fastere i godset, og tilhører muligens munningspartiet. De har spor av tette innrissede, parallelle linjer i stykkenes lengderetn. L. henh.vis: 2,9 cm og 1,7 cm.
o
) Pilespiss av lys, gråbrunflint. Spissen har to mothaker, og meget pent bearbeidet. L: 3 cm.
p
) Flekke av lys grå-brun flint. Den er tilspisset mot ene enden og med retusj langs den ene siden. L: 5,8 cm.
q
) 8 avfallstykker av grå flint. Det største stykket har rester av kalkskorpen bevart. Et av stykkene er skjørbrendt. St. og minste mål: 4,3 cm og 1,3 cm.
r
) To stykker glimmer.
s
) Trekullprøve. (Mrk. U.O.43. C-14 kart.) Kullgrop helle V og VI.
t
) Knusestein av hard, grå bergart L. 10,2 cm br. 5,9 cm.
F. utenfor den store hellen.
u
) 6 små leirkarskår av grovt, uornert gods, 5 av dem er avskallete stykker. Et lite randstykke har rett vegg uten markert overgang til munningsranden som er rund.
F. spredt i graven.
v
) En liten samling brente bein, vekt ca 40 g.
w
) En flekke av mørk, grå-spettet flint L: 4,6 cm. Trekant II.
x
) Flat helle av finkornet bergart med en innrisset linje på den ene siden. Slipestein? st. mål: 12 cm.
y
) 3 stykker avfallsflint hvorav to har rester av kalkskorpen bevart. St. og minste mål: 3,5 cm og 2 cm.
z
) Et lite stykke brent bein.
æ
) Noen stykker trekull. (z-ø f. spredt) Fra gropen utenfor kanten (Park's grop ved hjørne c).
ø
) Trekullprøve. (Mrk. U.O.44, C-14 kart.)

33888 a-e.
Grav 79.
a
) En samling leirkarskår av tykt, grovt, uornert gods med rødlig ytterflate. To små stykker er mulige randskår med en rund, fortykket munningsrand. To små skår fra overgangen mellom bunn og vegg viser en plan bunnflate. (Lapp merk (Funn nr A()
b
) 11 små leirkarskår av grovt uornert gods, som er mer finkornet enn a) og uten rødlig ytterflate. Det er små avskallete stykker unntatt ett som er fra overgangen mellom bunn og vegg. Bunnen har vært plan og rett, utskrånende karvegg med markert overgang til bunnen. Innvendig er stykket jevnt buet. Lapp merk (Funn nr B()
c
) 5 små jernfragmenter hvorav 4 er deler av spiker eller nagler. Det femte er bøyet sammen slik at endene nesten møtes, i midten rester av tre. St. og minste mål: 4,3 cm og 0,7 cm. Lapp merk (Funn nr C()
d
) En liten samling brente bein. Lapp merk (Funn nr E()
e
) To små avfallstykker av lys, grå flint. L: 2,6 cm og 1,4 cm. Lapp merk (Funn nr D()

33889 a-d.
Grav 58 B.
a
) 11 stykker leirkarskår av grovt, uornert gods, alle er små avskallete stykker. St. og minste mål: 2,9 cm og 0,8 cm
b
) 4 små stykker brente bein.
c
) 1 stykke trekull.
d
) Et lite stykke avfallsflint, skjørbrent: L. 1 cm.

33890 a-c.
Grav 51.
a
) En liten samling leirkarskår av grovt, uornert gods, med rødlig overflate.
b
) En liten samling brente bein.
c
) 1 stykke trekull.

33891 a-c.
Grav 50.
a
) Nål av bronse, hvorav det kulerunde hodet og litt av tenen er bevart. L: 2,6 cm.
b
) En samling brente bein, vekt ca. 125 g.
c
) Et stykke flintavslag av grå flint. L: 4,3 cm.

33892 a-c.
Grav 138.
a
) Et stykke leirkarskår av grovt, uornert gods. L: 2,8 cm.
b
) Noen få stykker trekull. (F. NNØ for graven.)
c
) To stykker flintavslag. Det største av rødlig flint, det andre av grå flint. St. mål henh.vis: 3,8 cm og 1,7 cm.

33893 a-c.
Grav 87.
a
) 8 stykker leirkarskår av grovt, uornert gods med rødligoverflate. St. og minste mål: 4,5 cm og 1,7 cm.
b
) Noen få stykker trekull.
c
) Tre små stykker flintavfall, hvorav det ene er skjørbrendt. St. og minste mål: 1,7 cm og 1,5 cm. (b) og c) lapp merk (grav 86-87-88. Lå i samme eske som a))

33894 a-f.
Grav 80.
a
) Krøllnål av jern.
b
) 13 leirkarskår av grovt, uornert gods med rødlig overflate. St. og minste mål: 3,1 cm og 0,7 cm. (Funnplass V)
c
) En samling brente bein, vekt 25 g. (centrum)
d
) 10 stykker ubrent bein. (Fra overflaten)
e
) To samlinger trekull. (Fra sentrum og grop A)
f
) Et stykke avslag av grå, spettetflint med rester av kalkskorpen bevart. L: 2,6 cm. (Funnplass II)

33895 a-j.
Grav 35.
a
) Fragment av bronse bestående av et tynt, rektangulært stykke, avbrukket i begge ender. Den ene smalsiden er smalere enn den andre. Den ene langsiden har utover brettet kant (randparti?). Hele stykket er rullet sammen på langs slik at det nærmest danner en spiral. Den ene langsiden har tre, den andre fire huller langs kanten, tre av dem har isittende bronsenagler. L: 11,4 cm.
b
) En liten samling leirkarskår av grovt, uornert gods. Mesteparten består av avskallete stykker. To små randskår foreligger. De har en svakt utsvunget, ujevn munningsrand.
c
) En liten samling leirkarskår av grovt uornert gods som b), men glatt, rødlig overflate. Det største stykket har en knekket profil og er muligens fra overgangen mellom hals og skulder.
d
) 8 små stykker brente bein.
e
) Stykke av en ru smeltedigel (?) av sandstein, bestående av en del av veggen og bunnen. Det består av en kort, tykk og rett vegg og plan bunn. Munningen er rund med rødlig, glassaktig overflate. Innvendig er veggen buet på overgangen til bunnen. L: 4,4 cm L: 3,6 cm.
f
) Flekkepil av grå-brun flint, noe butt i spissen og med slitespor, særlig langs den ene kanten. L: 4,1 cm.
g
) Tre flekker av grå-brun flint. Det største har meget ujevne kanter, den ene enden rett avslått, den andre nærmest avrundet. Den andre er tilspisset mot den ene enden og med slitespor langs kantene. Den tredje og minste er fragmentarisk, avslått i begge ender. St. og minste mål: 5 cm og 1,7 cm.
h
) Et bearbeidet flintavslag av grå-brun flint med slipespor (?) på slagsiden. Det er nærmest tresidig tilspissende mot den ene enden og den andre er buet så den nærmest har form som en stump vinkel. Noe retusjert langs to kanter på slagsiden. L: 5 cm, st. br: 3,9 cm. Et annet avslag har likeledes slipespor. Det har en buet, tykk "rygg" og rett "egg" med slitespor, noe tilspissende mot den ene ende, den andre er innbuet. L: 3 cm.
j
) 36 avfallstykker av flint, hvorav 16 har bevart rester av kalkskorpen. 2 er skjørbrent. St. og minste mål: 5,1 cm og 1 cm.

33896 a-p.
Grav 37.
a
) Tre stykkerleirkarskår av grovt, uornert gods. St. mål: henh.vis: 3,1 cm, 2,5 cm og 1,6 cm. (Fra grop ved sten 5).
b
) 10 leirkarskår av grovt, uornert gods som a), men med svakt rødlig overflate. Et lite randskår viser en svakt fortykket, rett avskåret munningskant. St. og minste mål: 2,8 cm og 1,3 cm. (Funnet spredt)
c
) En samling brente bein, vekt ca 1.550 g.
d
) 15 tenner. (c) og d) (Den lyse graven( I)
e
) En samling brente bein, vekt ca. 550 g.
f
) To tenner. (e) og f) (Den mørke graven( II)
g
) En samling brente bein, vekt ca. 100 g. (Fra kullaget i midten)
h
) Noen få stykker brente bein. (Grop ved stein 4)
j
) 5 stykker brente bein. (Funnet spredt)
k
) Trekullprøver fra forskjellige områder i graven. (I alt 11 poser. 10 poser kort i C-14 kart.: U.O. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32.)
l
) Tre stykkeravfall av gråflint. Det ene har bevart rester av kalkskorpen. St. og minste mål: 2,8 cm og 1,6 cm. ((Grop ved stein 4 (som h).)
m
) Liten, rund skraper av grå, spettet flint. Slitespor rundt kanten og midt på undersiden. Diam.: 2,4 cm.
n
) En flekke av grå spettet flint. Retusj langs begge kanter på slagsiden. L: 6,3 cm.
o
) 8flekker av grå spettet flint. De fleste er avslått i den ene eller begge ender. Slitespor langs kantene. St. og minste mål: 4,4 cm og 2,3 cm.
p
) 67 stykker avfallsflint. 10 stykker er ildskjørnet. St. og minste mål: 8,9 cm og 1 cm.

33897.
Spissnakket øks av grå, finkornet bergart. Eggpartiet er defekt med avslåtte stykker. Ved eggen er slipningen bevart på den ene siden. L: 11,6 cm., br. over eggen: 5,7 cm. (Anlegg 132)

33898.
Skålgropstein, nærmest egg-formet. En skålgrop på den ene siden. L: 20 cm. St. br. 13,3 cm.
(Funnet i overflaten ved ...?)

33899.
Skålgropstein, tilnærmet rund, med to grunne skålgroper tett ved siden av hverandre på den ene siden. St. mål: 20,6 cm. (Lapp merk.
(F. av Oluf. Flere oppl. senere.)

33900.
Ti stykker avfallsflint. Et har bevart rester av kalkskorpen. St. og minste mål: 4,1 cm og 1,2 cm. (Merk: (Forskjellige steder.....)