Kulturhistorisk museum, Oslo

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

C 36732 a-y.
Gravfunn fra utgravning av dysse fra yngre sta. på SKJELTORP (13/1,2), SKJEBERG s.p.k. ØSTFOLD, i 1980 og 1981. Jfr. innberetning fra Einar Østmo i top.ark. Alle funn er merket med rutebetegnelse og lagbetegnelse. (p=pløyelag, g og k2=grop,k=kulturlag). I. Funn fra pløyelaget:
a
) 2 tangespisser av flint av type A1 og A2. L. h.h.v. 4,5 og 3,9cm.
b
) 1 fragment av spiss av uviss type, av flint. Fragmentet er blankslitt, kanskje eolisk. L. 0,9 cm.
c
) 12 stykker flint med forskjellig retusj.
d
) 490 g avslag, flekker, kjerner og knoller av flint.
e
) 3 skår av keramikk dekorert med innstemplede vinkler, parallelle, loddrette streker i traktbegerkulturens MN I-stil, derav ett randskår. Stm. 3,2 cm, 2,8 og 2,5 cm. T. 1,1 cm, 0,9 og 0,8 cm.
f
) Ett randskår av porøs, bergartsmagret keramikk. Randen er svakt utbøyd og rett avskåret. Stm. 2,3 cm. Godstykkelse 0,6 cm. Dateringen er uviss.
g
) 3 skår av keramikk. Godset er tett og fast, lik det i fotskålen fra gropen i rute K 15 (se punkt r nedenfor). Stm. 3,2 cm, 2,7 og 2,2 cm.
h
) 27 skår av keramikk. Skårene stammer fra flere forskjellige kar. Godset er nokså grovt og magret med knust bergart. Kartypene kan ikke bestemmes eller dateres. II. Funn fra fyllmassene i kammeret i rute N 10.
i
) 2 avslag av flint.
k
) 2 skår av porøs, bergartsmagret keramikk. Stm. 2,8 og 2,2 cm. III. Funn fra fotgrøften.
l
) 8 avslag og avfall av flint.
m
) Ett randskår av keramikk dekorert med fint innstemplet kryssskravur eller siksak. Stm. 1,7 cm, t. 0,6 cm.
n
) 1 randskår av keramikk dekorert med innstemplede, loddrette, parallelle streker. Stm. 2,2 cm.
o
) Ett udekorert bukskår av keramikk av tett, finkornet gods. Stm. 4,6 cm, t. 0,9 cm.
p
) 2 skår av keramikk av porøst gods. Stm. 1,3 og 1,9 cm. IV. Funn fra prøvesjakt VNV gjennom fotgrøften. (Merket "VNV".):
q
) Ett bukskår av keramikk med porøst gods. Stm. 3,1 cm, t. 0,9 cm. V. Funn fra grop i rutene I, K og L 15.
r
) 8 skår fra randen av en fotskål som Sophus Müller: Stenalderens Kunst i Danmark, København 1918, fig. 120 , men uten dekor på randens innside. Langs randen er skårene dekorert med et innstemplet siksakbånd dannet av små romber. Under dette ses rester av innstemplede større, krysskraverte romber. Flere av skårene passer sammen. Stm. på de enkelte skår; 6,5; 3,4; 4,2; 4,7; 4,3; 2,3; 2,4 og 2,2 cm. T. inntil 1,2 cm.
s
) 4 sammenhørende skår av lite traktbeger med høy, traktformet hals og rund buk, dekorert med vertikal avstriping på buken. St. bevarte høyde er 4,0 cm, godsets t. 0,6 cm.
t
) Ett skår av keramikk, dekorert med innstemplede, loddrette, parallelle streker. Stm. 3,7 cm, t. 1,0 cm.
u
) 3 skår av keramikk dekorert med sylindriske groper. Stm. 3,0; 2,0 og 1,6 cm. Gropenes diam. 0,7 cm.
v
) 3 randskår, det ene med rester av konisk grop eller gjennomgående hull. Stm. 2,8; 1,9 og 1,8 cm. T. 1,0; 0,8 og 0,7 cm.
w
) 73 udekorerte keramikkskår. Vekt 84 g. Skårene stammer fra flere forskjellige kar, mange sannsynligvis fra fotskålen (r).
VI.
Løsfunn fra gravtomten. Disse funnene er ikke spesielt merket.
x
) Fragmentarisk skraper av flint. L. 2,4 cm.
y
) 11 avslag og 1 knoll av flint. Trekull fra gropen i rute K 15 har gitt C-14-datering 4560+/-100 b.p. (T-4573), og 4270+/-60 b.p. (T-4441). Trekull fra fotgrøften har derimot gitt dateringene 450+/-190 b.p. (T-3895) og 2520+/-170 b.p. (T-4442). Utgravningen og funnene er publisert i Einar Østmo: Une tombe megalithique en Norvège. Etude sur certains aspects de l'expansion vers le nord de la civilisation des gobelets en entonnoir. (Acta Archaeologica, Vol. 52. København 1982).