Kulturhistorisk museum, Oslo

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

C.50907 a-am
Gravfunn fra romertid funnet på ROKKE (110/2), HALDEN K., ØSTFOLD, ved utgravning i juli 1990.
a)
Berlokk. Ikke tilstede under katalogisering.
b)
Fibula av bronse (Fig. 38.1). Som Almgren 1897, gruppe V, fig. 115, men enklere i utførelse enn fig. 115. Båndformet kam, svakt konveks fot uten markert avslutning, svakt utsvinget ytterst. Nåleholderen avbrudt, ellers godt bevart. Lite stykke, buet i en ende, antakelig del av nåleholderen til b, da bruddene nesten passer sammen. L. 1,8 cm, hodeplaten 2,0x0,7 cm, fotens b. ytterst 0,9 cm, l. 0,7 cm. Litt.: Se også J. Petersen 1916, Pl. XIX, 4-5.
c)
Fibula av bronse (Fig. 38.2). Som Almgren 1897, Gruppe IV. Spiral med kappe og øverste del av bøylen. Kappen bøyd ned rundt den underliggende spiraltråden, dobbeltkam helt inntil spiralkappen som Almgren 1897, fig. 88, markert vinkel mellom kammen og bøylen. Kammen har flat underside. Bøylen avbrudt 0,35 cm fra kammen. Kammens overside defekt, nålen og spiralen bevart. Spiralkappens l. 2,7 cm, b. 0,8 cm, kammens b. 1,2 cm.
d)
Fibula med kjede av bronse (Fig. 38.3). Spiral med nål med kjede av 18 enkle bronseringer festet til hempe på spiralens midtstilk. Nålen avbrudt, gjenværende del godt bevart. Kan ha tilhørt parspennen til b. Spiral med hempe l. 2,3 cm, ringenes diam. ca 0,5 cm, nålens l. 1,5 cm.
e)
Fibula av bronse. Nederste del av fot med sylindrisk knopp, bøyd opp nesten vertikalt. Den har antakelig hatt 2 rundtløpende furer. Nåleholderens ytre del mangler. 2 små sammenhørende stkr. av bronsetråd. Det ene med bøy ytterst indikerer tråd til fibulaspiral. L. 1,4 cm, knopp diam. 0,6 cm, h. 0,6 cm, trådenes sml. l. 2,0 cm.
f)
Fibula av bronse. Deformert, brannskadet bronsestykke, delvis brettet dobbelt, antakelig spiralkappe og bøyle til fibula av liknende form som b. Stl. 2,1 cm, stb. 1,6 cm.
g)
8 fibulafragmenter av bronse. 1: stk. av spiralkappe med halvrund, tettsittende kam og det aller øverste av bøylen, kfr. c ovenfor. Stl. 1,3 cm. 2: Del av spiral med fastsmeltet bronseklump, antakelig fra spiralkappen. Stl. 1,8 cm. 3: Båndformet stk. med vulst, antakelig litt av bøylen med lav kam til fibula. Svakt buet i lengderetningen. Stl. 0,9 cm. 4-5: 2 stkr. av bronsenåler. Stl. 2,1 cm. 6: Lite stk. av bronsenål med uregelmessig rund avslutning, sannsynligvis deformert av varme. Stl. 1,0 cm. 7: Tynt, flatt, ovalt stk. med en tilnærmet rett side. Fibulakam? Stl. 0,9 cm. 8: Bronsebit. Stl. 0,9 cm.
h)
3 fragmenter av nål/ten av bronse. Stl. 1,5, 1,9 og 2,6 cm.1: Stk. av nål med uregelmessig, rund avslutning, sannsynligvis deformert av varme. 2: Tynn ten med ombøyd ende, tråd til fibula? 3: Svakt buet stk. av nål.
i)
9 ettlags kamfragmenter av gevir. 1: Stk. av kam laget i ett stykke, med høyt buet overdel, tykkest langs ryggen. Ornert med 2 langsgående siksaklinjer med konturlinjer og spredte punktsirkler. Stl. 2,9 cm. 2: Lite stk. med sidekant av samme kam. Stl. 0,8 cm. 3: Stk. av ryggdelen av kam, avsmalnende mot rygglinjen. Enkle linjeornamenter. Stl. 2,2 cm. 4-6. 3 stkr. av samme kam, ornert med 2 langsgående dobbeltlinjer med 0,7 cm's avstand, samt hele og halve punktsirkler. Stl. 2,5, 1,9 og 1,2 cm. 7-9: 3 små stkr. ornert med dobbeltlinjer. Stl. 1,8, 1,0 og 0,9 cm. Noen av stykkene har avskallinger.
k)
Leirkarskår, vekt: 40 g. 2 små samlinger skår som kan høre til karet ak. 1: Liten samling små skår av ca 0,6 cm tykt, sandblandet gods. Et avlangt, ikke krummet skår kan være ansats for hank. 2: Mindre samling skår av samme godstype. 1 fra kvadrant A, 2 fra kvadrant C.
l)
Brente bein, vekt: 402 g. Fra kvadrant A.
m)
Trekull, vekt: 21 g.
n)
Brente bein, vekt: 25 g, fra grop i undergrunnen i kvadrant A, grav 2.
o)
Trekull, vekt: 1 g, fra grop i undergrunnen i kvadrant A, grav 2.
p)
13 leirkarskår, vekt: 27 g. 11 skår av leirkar av fint, grålig gods, Ornert med horisontale og skråstilte linjer og hulkiler og små grunne groper på skulder og buk. Rundet bukovergang. Stl. 4,4-1,5 cm. 1 flak uten ornamenter, sannsynligvis av samme kar som ovenfor, l. 2,1 cm. 1 skår av grovere sandblandet gods, l. 2,7 cm. Funnet i en grop i undergrunnen, diam. 40 cm, d. 18 cm, i kvadrant B og D, grav 3.
q)
Brente bein, vekt: 3 g. Funnet i en grop i undergrunnen, diam. 40 cm, d. 18 cm, i kvadrant B og D, grav 3.
r)
Trekull, vekt: 10 g. Funnet i en grop i undergrunnen, diam. 40 cm, d. 18 cm, i kvadrant B og D, grav 3.
s)
Leirkarskår, vekt: 32 g. 5 skår og noen mindre biter av kar av grovt, sandblandet gods. Stl. 3,9-0,9 cm. Funnet i en grop i undergrunnen, diam. 40 cm, d. 18 cm, i kvadrant B og D, grav 3.
t)
Brente bein, vekt: 8 g. Funnet i en grop i undergrunnen, diam. 40 cm, d. 18 cm, i kvadrant B og D, grav 3.
u)
Trekull, vekt: 15 g. Funnet i en grop i undergrunnen, diam. 40 cm, d. 18 cm, i kvadrant B og D, grav 3.
v)
Hårnål av bronse (Fig. 39), lik Rygh 1885, fig. 275; Beckmann 1966, Gruppe II. Gjennombrutt korsformet hode. På over- og undersiden av hodet et ledd med firkantet tverrsnitt, og dette skiller den fra Beckmanns grupper hvor alle øvrige ledd har rundt tverrsnitt. Toleddet avslutning øverst, 2 smale, runde vulster rett under nedre firkantledd. Nålens øvre del flat. Deformert av varme. Nålefragment, avflatet nær bruddet, hører sannsynligvis til hårnålen. Noe forbøyd i lengderetning. L. 6,1 cm og 4,7 cm.
w)
Fibula av bronse med toarmet bøyle og jernstift (Fig. 40.1). Som Böhme 1972, Pl. XIV-XV, fig. 614-54. Fibula hvor armene danner en likesidet trekant med spiralkappen. Bøylens ytre, enkle del avbrudt like nedenfor delet. Enkle konturlinjer på bøylen, doble linjer ved spiralkappens ender. Gjenværende del godt bevart. Jernstift med rundt, flatt hode fastrustet til en spiralende. L. 1,7 cm, spiralkappen 2,1 cm.
x)
Kraftig profilert fibula av bronse i 3 fragmenter (Fig. 40.2). Nærmest som Almgren 1897, fig. 89. Fragmentene tilhører antakelig samme fibula: 1: Ca halvdelen av spiralkappe og spiral, kam og øverste del av bøylen. Deformert av varme. Stl. 2,3 cm. 2: Ytre del med midtkam, fot og nåleholder og vertikalt stilt, sylindrisk knopp. Litt av bøylen bevart på undersiden av kammen. Deformert av varme. Stl. 2,3 cm, kammens stb. 1,4 cm. 3: Halvparten av spiralen med øverste del av nålen og litt av spiralkappen med tråd som nå står i spiss vinkel med spiralen. L. spiralen 1,6 cm, kappen m. tråd 1,6 cm.
y)
Fibula med høy nåleholder, av bronse (Fig. 40.3). Nærmest som Almgren 1897, fig. 193. Rundtløpende vulst rett innenfor nåleholderen. Flatklemt, men ganske godt bevart. Stl. 3,9 cm. stb. 1,6 cm.
z)
7 fragmenter av bronse, jern. 3 stkr. av fibulaspiraler, derav 2 med ansats til nål av jern, den ene nålen bred og flat. 4 små stykker. L. 1,7, 1,5 og 0,8 cm, største stk. 0,8 cm.
aa)
4 tener av bronse. Svakt buet i lengderetningen, rundt tverrsnitt og avflatete ender. Alle ender ser ut til å være avbrudt, ingen festeanordninger bevart. Til belte? L. 2,9 cm, 3,3 cm, 3,9 cm, 3,9 cm. Diam. 0,3 cm.
ab)
Flatt stykke av bronse. Sannsynligvis et beslag. Bevart del nærmest T-formet, øvre kant nedbrettet, naglehull nær enden av den fullstendig bevarte armen. Bredden svakt økende mot den andre enden. Sammenbrettet, en sidekant korrosjonsskadet. Liten løs bit fastirret. Stl. 3,0 cm.
ac)
Krampe av jern. Sammenbøyd til en nesten lukket form med endene forbi hverandre. L. 3,6 cm, b. midtstykke 0,7 cm.
adI )
Stort leirkar sammenlimt av mange skår, hele profilen bevart (Fig. 41). Kort, loddrett hals, randfasett, X-formet øre på skulderen. Ornert med 2 kraftige hulkiler på halsen, under dem trekantfelt med øvre og nedre begrensningslinje, de med spissen ned har parallelle skrålinjer. Randdiam. vel 11,0 cm, buk 20,7 cm, ståflate 9,0 cm, h. 22,8 cm.
adII)
En samling keramikkskår.
aeI)
Leirkar, tidlig bolleform, sammenlimt av mange skår (Fig. 42). Lavt, med utbuet rand, rett skulder og markert bukovergang. Buken dekorert med tettstilte skrålinjer i 3 felt, hvert felt avsluttes med linjer som ender mot første, nesten vertikal linje i neste, høyre felt. Sammenlignes med Bøe 1931, fig. 48-50. Fast, grågult gods med grovere korn. Sammenlimt av mange skår, noen deformert av varme, særlig randpartiet. Randdiam. ca 10,0 cm, diam. buk ca 11,4 cm, ståflate 4,0 cm, h. 6,8 cm.
aeII)
En samling løse leirkarskår.
af)
2 ettlags kammer av gevir (Fig. 43). 1: 4 stkr. av kam laget av ett stykke, avsmalnende mot rygglinjen. En side har linjeornamenter svært like dem på kam i, men med annen ornamentikk på den andre siden. Stl. 2,4-1,0 cm. 2: 2-5 stkr. av kam laget av ett stykke, tykkest langs rygglinjen. Ornert med 4 langsgående linjer nederst, tverrstreker mellom de 2 midterste, punktsirkler over linjene. Stykke I med sidekant, II med litt av tinnene, III ryggstykke, samt 2 små biter. Noen stykker er sammenlimt av flere fragmenter. L. I: 2,0 cm, II: l. 2,4 cm, III: l. 2,0 cm. Lite stk. av en av kammene.
ag)
3 samlinger brente bein. Største vekt: 126 g.
ah)
Trekull, vekt: 3 g. Fra leirkar ad.
ai)
Brente bein, vekt: 905 g. Fra grav 6, grop 35 cm i diam. Lå inntil grav 5 og kan høre til denne.
ak)
Leirkarskår, vekt: 175 g. Skårene, som er av fint gods med gulbrun farge, er sannsynligvis fra samme kar. Kan være av samme hovedtype som ad. 9 randskår, svakt utbuet rand og nærmest loddrett hals, ett skår med fasett på innsiden. 9 skår fra skulder, derav 3 med markert overgang mot buk. Skulderen sterkt utskrådd, med horisontal, lite nøyaktig linjeornering. 4 skår av hank og hankefeste. 2 sammenhørende skår viser at hanken nederst er avsatt ved bukovergangen. 1 skår fra øvre feste, 1 fra båndformet hank. Resten av skårene uornerte, de fleste bukskår, men flere med konkavt krummet ytterside. 1 randskår av annet gods. Randskår stl. 3,0-1,5 cm, skulderskår stl. 4,3-1,5 cm, b. hank 2,0-2,2 cm, sammehørende skår l. 4,3 cm.Fra kvadrant C, kan høre til grav 1.
al)
Brente bein, vekt: 96 m. Funnet spredt i kvadrant C.
am)
Trekull, vekt:10 g. En samling fra kvadrant C og en fra kvadrant D.
Gravhaugens diam. 6,5 m. SV-delen, kvadrantene C og D var delvis ødelagt av fylkesveien og brente bein og leirkarskår var delvis synlige i skjæringen. Antall branngraver i haugen er usikkert. a-m fra grav 1 er funnet spredt i et sammenhengende område på ca 2x2 m i varierende dybde i kvadrant A og C. v-ah fra grav 5. Leirkarene stod i en grop, 40x30 cm, 44 cm dyp i undergrunnen. Funnet og innlevert av Ronny Lademoe og Heine Iversen.