header

KULTURHISTORIE

De kulturhistoriske samlingene tilgjengeliggjøres i egne portaler
  Søk i alle samlingene (prøv lykken β)
  Disse løsningene krever Flash

Andre relevante ressurser

Over 530 000 foto i Fotoportalen

Siden Fotoportalen ble lansert i 2008 har antall foto økt fra 120 000 til over 500 000. Eggsanking, Andøya, Nordland. 1976. Tromsø Museum - Universitetsmuseet. Portalen inneholder en stor del kulturhistoriske fotografier fra Troms og Finnmark som Tromsø Museum har i sine samlinger. Den andre store andelen foto er av gjenstander i universitetsmuseenes øvrige kulturhistoriske samlinger. Det er også mange bilder fra arkeologiske utgravinger.

Mynt-og medaljeportalen

Portalen inneholder ca. 100 000 mynter og medaljer fra hele verden og alle historiske epoker. I tillegg til universitets-museenes samlinger av numismatiske gjenstander, inneholder portalen Norges Banks samling av medaljer produsert på Kongsberg, helt fra 1704. Image of coin Universitetsmuseene startet innsamling av mynter og medaljer allerede i siste halvdel av 1700-tallet. Etter den tid har samlingene vokst gjennom innkomne funn, donasjoner og innkjøp. Det er foto knyttet til ca. 10 000 av gjenstandene.

NATURHISTORIE

De naturhistoriske samlingene tilgjengelig-gjøres i Artskart og av GBIF (Norge)
  Denne løsningene krever Silverlight

Om UNIMUS og MUSIT

  • Unimus-sidene utvikles og vedlikeholdes av Universitetsmuseenes IT-organisasjon, MUSIT, som er et samarbeid mellom museene.

    Unimus-sidene inneholder lenker til web-publiseringsløsninger utviklet som del av MUSIT-samarbeidet og lenker til løsninger og portaler MUSIT leverer data til.

    De som er interesserte i å utvikle egne løsninger basert på data MUSIT tilgjengeliggjør kan kontakt MUSIT eller følge Åpne data-lenka nedenfor.
  • – Åpne data
  • – Mer om MUSIT
Arkeologisk museum Universitetsmuseet i Bergen Kulturhistorisk museum Naturhistorisk museum Tromsø Museum - Universitetsmuseet NTNU Vitenskapsmuseet