header

KULTURHISTORIE

De kulturhistoriske samlingene tilgjengeliggjøres i egne portaler
  Søk i alle samlingene (prøv lykken β)
  Krever Flash (oppdateres ikke)

Andre relevante ressurser

Søk og k(l)ikk på ca. 700 000 bilder i Fotoportalen


Søk etter og vis arkeologiske gjenstander på kart

Arkeologiske gjenstander i Norge

NATURHISTORIE

De naturhistoriske samlingene tilgjengelig-gjøres i Artskart og av GBIF (Norge)

Om UNIMUS og MUSIT

Unimus-sidene utvikles og vedlikeholdes av Universitetsmuseenes IT-organisasjon, MUSIT, som er et samarbeid mellom universitetsmuseene i Norge. Sidene inneholder lenker til web-publiserings-løsninger utviklet av MUSIT og lenker til løsninger og portaler MUSIT leverer data til. De som er interesserte i å utvikle egne løsninger basert på data MUSIT tilgjengeliggjør kan kontakte MUSIT eller følge Åpne data-lenka nedenfor.
Arkeologisk museum Universitetsmuseet i Bergen Kulturhistorisk museum Naturhistorisk museum Tromsø Museum – Universitetsmuseet NTNU Vitenskapsmuseet