MUSIT-banner
Om MUSIT Ressurser, API-dok. og lenker Kontakt Logg inn (Feide)


Samlingsportalene på www.unimus.no ble lagt ned 1. desember 2020. Enkelte av museene er i dialog med KulturIT for å se om museenes samlinger kan gjøres tilgjengelig via DigitaltMuseum. Arkeologisk museum er først ute (se nedenfor).

På oppdrag fra Kulturhistorisk museum er det under utvikling en søkeapplikasjon som erstatter de gamle samlingsportalene (Arkeologisøk og Fotoportalen). Den nye applikasjonen er i betaversjon, og kan testes her: Unimusportalen. Den inneholder museenes samlinger innen arkeologi, etnografi, numismatikk og foto.

Nedenfor her finner man lenker til nedlastbare, åpne datasett (samlinger), dokumentasjon som beskriver hvordan man ved hjelp av et åpent programmeringsgrensesnitt (API) får tak i data fra samlingene og lenker til eksterne ressurser som (bl.a.) inneholder MUSIT sine åpne data.

Ressurser, API-dokumentasjon og lenker

Interne ressurser på dette nettstedet

Portaler
Unimusportalen (beta!)
Lorange
Kulturhistorie
Åpne data (XML, CSV)
Åpne data (JSON)
API-Dokumentasjon
Naturhistorie
Åpne data (CSV, zip)
Åpne data (CSV, gz)

Eksterne ressurser som inneholder MUSIT-data

Arkeologisk museum (AM), UiS
– AM i DigitaltMuseum: Gjenstander / Foto
NTNU Vitenskapsmuseet
CollectionsOnline
Naturhistorisk museum, UiO
NHMs samlingsportal
NHMs lavdatabase
Kulturhistorisk museum, UiO
Arkeologiske undersøkelser
Gjøasamlingen
Santalsamlingen
MUVs fotobase
MUVs gjenstandsbase
Andre
Artsdatabankens Artskart