header

KULTURHISTORIE

De kulturhistoriske samlingene tilgjengeliggjøres i egne portaler

Andre relevante ressurser

Unimus-ressursene er flyttet til http://www.musit.uio.no.


NATURHISTORIE

De naturhistoriske samlingene tilgjengelig-gjøres i Artskart og av GBIF Norge

Naturhistorisk museums samlingsportal

MUSITs webapplikasjoner

Arkeologisk museum Universitetsmuseet i Bergen Kulturhistorisk museum Naturhistorisk museum Norges arktiske universitetsmuseum NTNU Vitenskapsmuseet