header

KULTURHISTORIE

De kulturhistoriske samlingene tilgjengeliggjøres i egne portaler

Andre relevante ressurser

Unimus-ressursene er flyttet til http://www.musit.uio.no.

Samlingsportalene på UNIMUS.no legges ned fra 1. desember 2020.
Universitetsmuseene er i dialog med DigitaltMuseum for å se på om museumssamlingene kan gjøres tilgjengelig via DigitaltMuseum.

NATURHISTORIE

De naturhistoriske samlingene tilgjengelig-gjøres i Artskart og av GBIF Norge

Naturhistorisk museums samlingsportal

MUSITs webapplikasjoner

Arkeologisk museum Universitetsmuseet i Bergen Kulturhistorisk museum Naturhistorisk museum Norges arktiske universitetsmuseum NTNU Vitenskapsmuseet