Velkommen til UniMus

UniMus er et samarbeid om felles samlingsforvaltningsløsninger for de kulturhistoriske universitetsmuseene i Tromsø, Trondheim, Stavanger, Bergen og Oslo.