Om UniMus

UniMus er et samarbeidstiltak med formål å sikre drift og vedlikehold av museenes felles samlingsforvaltningsdatabaser i kommende treårsperiode (2021-2024). I tillegg har museene, med unntak av Naturhistorisk museum ved UiO, inngått en avtale om å samarbeide om utvikling av en felles løsning for de kulturhistoriske samlingene ved museene. Utviklingsprosjektet, UniMus:Kultur, har egen organisering og ledes av Kulturhistorisk museum, UiO.

Deltakende museer i UniMus:Kultur er:

Samarbeidstiltaket ledes av en styringsgruppe bestående de medvirkende museers direktører. Dataløsningene driftes og vedlikeholdes av IT-avdelingen ved Universitetet i Oslo (UiO IT). UniMus bygger videre på samarbeidet om samlingsforvaltningsløsninger som kom i gang i 1998 med Museumsprosjektet og som ble videreført i MUSIT-samarbeidet (2007-2020).

Kontaktinformasjon:

info@unimus.no