Nedlastingsside for datasett produsert av MUSIT

DatasettOppdatert
alge_kmn.zip (250 kB)Sep 18, 19:30
alge_o.zip (207 kB)Sep 18, 19:30
alge_trh.zip (778 kB)Sep 18, 19:30
entomology_nhmo.zip (21 651 kB)Sep 18, 19:30
entomology_nhmo_x.zip (3 260 kB)Sep 18, 19:30
entomology_ntnuvmti.zip (15 498 kB)Sep 18, 19:30
entomology_tsz.zip (4 119 kB)Sep 18, 19:30
entomology_zmbn.zip (10 686 kB)Sep 18, 19:30
evert_tsz.zip (1 884 kB)Sep 18, 19:30
evert_zmbn.zip (115 kB)Sep 18, 19:30
fungus_bg.zip (1 093 kB)Sep 18, 19:30
fungus_o.zip (22 730 kB)Sep 18, 19:30
fungus_trh.zip (2 048 kB)Sep 18, 19:30
fungus_trom.zip (3 435 kB)Sep 18, 19:30
lichens_bg.zip (8 736 kB)Sep 18, 19:30
lichens_o.zip (23 550 kB)Sep 18, 19:30
lichens_trh.zip (4 475 kB)Sep 18, 19:30
lichens_trom.zip (1 814 kB)Sep 18, 19:30
marine_ntnuvmmi.zip (10 496 kB)Sep 18, 19:30
moss_bg.zip (1 958 kB)Sep 18, 19:30
moss_kmn.zip (40 kB)Sep 18, 19:30
moss_o.zip (6 492 kB)Sep 18, 19:30
moss_trh.zip (18 168 kB)Sep 18, 19:30
moss_trom.zip (1 469 kB)Sep 18, 19:30
vascular_bg.zip (16 051 kB)Sep 18, 19:30
vascular_kmn.zip (4 396 kB)Sep 18, 19:30
vascular_o.zip (96 001 kB)Sep 18, 19:30
vascular_svg.zip (386 kB)Sep 18, 19:30
vascular_trh.zip (22 740 kB)Sep 18, 19:30
vascular_trom.zip (16 540 kB)Sep 18, 19:30

Lav-filer på gz-format

Les om Darwin Core-formatet