Nedlastingsside for datasett produsert av MUSIT

DatasettOppdatert
alge_kmn.zip (263 kB)Aug 10, 19:30
alge_o.zip (225 kB)Aug 10, 19:30
alge_trh.zip (1 016 kB)Aug 10, 19:30
entomology_nhmo.zip (25 361 kB)Aug 10, 19:30
entomology_nhmo_x.zip (3 453 kB)Aug 10, 19:30
entomology_ntnuvmti.zip (17 784 kB)Aug 10, 19:30
entomology_tsz.zip (4 269 kB)Aug 10, 19:30
entomology_zmbn.zip (11 400 kB)Aug 10, 19:30
evert_tsz.zip (3 807 kB)Aug 10, 19:30
evert_zmbn.zip (557 kB)Aug 10, 19:30
fungus_bg.zip (1 155 kB)Aug 10, 19:30
fungus_o.zip (27 447 kB)Aug 10, 19:30
fungus_trh.zip (2 254 kB)Aug 10, 19:30
fungus_trom.zip (3 677 kB)Aug 10, 19:30
lichens_bg.zip (9 179 kB)Aug 10, 19:30
lichens_o.zip (25 597 kB)Aug 10, 19:30
lichens_trh.zip (4 926 kB)Aug 10, 19:30
lichens_trom.zip (1 892 kB)Aug 10, 19:30
marine_ntnuvmmi.zip (10 977 kB)Aug 10, 19:30
moss_bg.zip (1 473 kB)Aug 10, 19:30
moss_kmn.zip (44 kB)Aug 10, 19:30
moss_o.zip (14 456 kB)Aug 10, 19:30
moss_trh.zip (19 586 kB)Aug 10, 19:30
moss_trom.zip (1 527 kB)Aug 10, 19:30
vascular_bg.zip (16 981 kB)Aug 10, 19:30
vascular_kmn.zip (4 947 kB)Aug 10, 19:30
vascular_o.zip (101 479 kB)Aug 10, 19:30
vascular_svg.zip (404 kB)Aug 10, 19:30
vascular_trh.zip (24 069 kB)Aug 10, 19:30
vascular_trom.zip (17 848 kB)Aug 10, 19:30

Lav-filer på gz-format

Les om Darwin Core-formatet